2020-03-18

Vytauto Mitalo, Vilniaus Mero pavaduotojo laiškas švietimo įstaigų vadovams

Laba diena, gerbiami įstaigų vadovai,

Šiuo metu visi patiriame iššūkių, kurie verčia keisti įprastinį gyvenimo ritmą. Vilniaus miestas į juos reaguoja staigiai, su visu deramu rimtumu imdamasis dažnai netipinių užduočių. Esu tikras, kad tai padės sudėtingą situaciją išspręsti kaip įmanoma greičiau. Norėčiau palinkėti ir kiekvienam iš Jūsų, kad būtinų sprendimų priėmimo neatidėliotumėte ir kiekvienas žengtumėme papildomą žingsnį tam, kad švietimas Vilniuje nesustotų.

Visos Vilniaus miesto mokyklos, nepriklausomai nuo to, ar nuotolinis mokymas yra įteisintas mokyklos nuostatuose / įstatuose, remdamosi savo parengtais nuotolinio mokymo planais, turi jau dabar rengtis nuotolinio ugdymo įvedimui.

NUOTOLINIO MOKYMO ĮVEDIMĄ SKIRSTOME Į ŠIUOS ETAPUS:

  1. Remiantis šiandien, kovo 17 d. pasirodžiusiomis Švietimo, mokslo ir sporto ministro REKOMENDACIJOMIS, kiekviena mokykla iki kovo 20 d. turi įsivertinti mokyklos galimybes ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu būdu, parengti priemonių planą ir susitarti dėl mokymo nuotoliniu būdu taisyklių.
  2. Iki kovo 20 d. mokykla taip pat turi priimti sprendimą dėl ketinamos taikyti virtualios mokymosi aplinkos (rekomenduojama viena pagrindinė visai mokyklai, daugiau apie tai apačioje) ir pranešti apie tai savivaldybei užpildant šią APKLAUSĄ.
  3. Mokykla turi nedelsiant pradėti ruoštis virtualios mokymosi aplinkos taikymui ugdymo procese ir ne vėliau nei iki kovo 25 d., informuoti mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) apie nuotolinio mokymo procesą.

Vilniaus miesto savivaldybė palaiko kiekvienos mokyklos apsisprendimą nuotolinį mokymą pradėti kuo anksčiau. Tikimės, kad bent vienpusį ryšį užtikrinančias platformas (pvz.: užduočių pateikimą per el. dienyną ar el. paštu) pradėsite naudoti jau dabar, o virtualios mokymosi aplinkos naudojimui, jei jos nenaudojote anksčiau, pasiruošite sklandžiai per artimiausią laikotarpį. Esame pasirengę suteikti Jums visokeriopą pagalbą šiuo laikotarpiu.

Primename, kad pradėti nuotolinį mokymą galite naudodamiesi, visų pirma, Jums jau pažįstamais instrumentais: elektroniniais dienynais, el. paštu, susibūrus su moksleiviais į socialinių tinklų (pvz.: Facebook) grupes ar kitais naudotinais kanalais. Vilniaus miesto savivaldybė mokykloms, kurios neturi paprastai naudojamos interaktyvios nuotolinio mokymosi platformos, rekomenduoja pasirinkti vieną iš apačioje paminėtų. Galite pasirinkti ir kitą interaktyvią platformą tik svarbu, kad mokykla naudotų vieningą aplinką, kuri turėtų pakankamai funkcionalumų užtikrinti reikalingą abipusį mokinių ir mokytojų ryšį.

  1. GOOGLE G SUITE FOR EDUCATION

Vilniaus miesto savivaldybė susitarė su Google, kad visas švietimo paketas visoms Vilniaus mokykloms bus nemokamas iki pat liepos mėn. Paprastai, didžioji dalis Google švietimo platformos yra nuolat nemokamas švietimo bendruomenėms, išskyrus, kai kuriuos funkcionalumus (pvz.: video įrašų išsaugojimą). 

G Suite for Education apima visus plačiai naudojamus instrumentus nuo (Gmail, Docs, Slides, Sheets, Forms) bei specialiai švietimui pritaikytą „Classroom“ ir komunikacijos platformą „Hangouts”. „Classroom” yra naujas „Google Apps for Education“ įrankis, kurį naudodami pedagogai gali greitai kurti ir planuoti užduotis, pateikti įvertinimus ir efektyviai bendrauti su auditorija. Mokiniai ar studentai taip pat gali naudoti „Classroom“ ir atlikti užduotis „Google“ diske, jas užbaigti bei pateikti ir tiesiogiai bendrauti su pedagogais bei kitais moksleiviais.

Visoms šią sistemą naudoti norinčioms Vilniaus mokykloms prisijungimai bus sukurti centralizuotai šios savaitės antroje pusėje, taip pat parengti mokymai lietuvių kalba. Naudingos nuorodos:

https://edu.google.com/products/gsuite-for-education
https://teachercenter.withgoogle.com/first-day-trainings/welcome-to-classroom

2. MICROSOFT OFFICE 365

Microsoft Office 365 Education yra visas plačiai paplitusias Microsoft programas (Word, Excel, Word, Excel, PowerPoint, OneNote) naudojanti interaktyvi sistema, su komunikacijos platforma Microsoft Teams ir papildomomis funkcijomis, pritaikytomis švietimui. Šios platformos pagrindinė versija švietimui visados yra nemokama.

Tai – platforma, kurioje galite bendradarbiauti ir bendrauti realiuoju laiku, rengti susitikimus, bendrinti failus ir kitą reikalingą medžiagą. Šią sistemą Vilniuje plačiai taiko Vilniaus Simono Konarskio gimnazija. Naudingos nuorodos:

https://www.microsoft.com/lt-lt/microsoft-365/academic/compare-office-365-education-plans?activetab=tab%3aprimaryr1
https://education.microsoft.com/en-us/course/9c9f5c11/overview

3. EDUKA KLASĖ

“Šviesos” leidykla yra atvėrusi visą Eduka sistemą nemokamai švietimo įstaigoms tol, kol šalyje bus nuotolinis mokymas. 

EDUKA, tai leidyklos “Šviesa” skaitmeninė edukacijos platforma, apimanti ugdymo procesą, kurį sudaro: a) EDUKA klasė – skaitmeninė mokymo(si) aplinka internete: skaitmeniniai vadovėliai, jų komplektai ir užduotys; b) EDUKA dienynas – mokinių vertinimo ir į(si)vertinimo pagalbininkas mokytojui; c) EDUKA aktyvi klasė – klasei skirtas pažangių technologijų, įrangos ir edukacinio turinio sprendimų paketas. EDUKA klasė sistemoje mokytojai gali naudotis daugiau nei 200 skaitmeninių vadovėlių, jų komplektų, taip pat yra užduočių biblioteka, kurią sudaro daugiau nei 20 000 įvairių tipų skaitmeninių užduočių, diagnostinių ir bandomųjų testų.

Sistema taip pat pritaikyta diferencijuoti ir individualizuoti mokymą(si), kurti savo užduotis ir testus pagal skirtingą sudėtingumo lygį. Jos taikymas yra suderinamas su Google, Microsoft ar Moodle platformomis. Šią platformą plačiai taiko Kunigaikščio Gedimino progimnazija, Žygimanto Augusto pagrindinė mokykla, Šiaurės licėjus. Naudingos nuorodos: 

https://www.youtube.com/channel/UC8Or7E8pxHotjRH2zondbGw/playlists (pasirinkite reikalingą apmokymų ciklą). Numatyti artimiausi mokymai Webinaras kovo 19 dieną.
https://www.eduka.lt/duk/mokytojams

4. MOODLE

Moodle – plačiai pasaulyje naudojama mokymosi aplinka, turinti daugiau nei 110 mln. vartotojų. Su įvairiapusiškai administruojama Moodle aplinka galėsite sukurti dinamiškus kursus, pritaikytus juos savo poreikiams, talpinti dokumentus, video ar kitą mokymo medžiagą, sekti bei analizuoti pasiekimus ir progresą.

Moodle mokykloms adresu vma.lm.lt, pagal Up2U projektą sukūrė ir nemokamai teikia KTU kartu su LITNET. Ja jau naudojasi daugiau kaip 200 Lietuvos mokyklų. Šią sistemą plačiai taiko Vilniaus Ozo gimnazija. Naudingos nuorodos: 

https://mokymai.vma.lm.lt/ (organizuojami mokymai kas kelias dienas nuo kovo 18 d.)


Kiti galimi produktai nuotoliniam mokymui yra nuolat atnaujinami NACIONALINĖS ŠVIETIMO AGENTŪROS, bei VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS nuorodose.

Vilniaus miesto savivaldybė telkia savanorių pajėgas, kurie gali padėti mokykloms sklandžiai inicijuoti nuotolinį mokymąsi. Facebook veikia dvi Jums aktualios grupės: yra skirta Vilniaus švietimo bendruomenės komunikacijai tarpusavyje, grupė Gedimino Legionas | Savanoriai yra bendra grupė visų sričių savanoriams situacijai Vilniuje spręsti.

Užtikrinti pagalbą mokykloms ketiname dviem būdais:

  1. Suteikti pakankamą pedagoginio personalo konsultacijų kiekį padedant atsakyti į klausimus: kas yra nuotolinis mokymas? Kokie pagrindiniai jo principai? Kokios pagrindinės taisyklės, ką reikia įvertinti? Tam sekite visą informaciją, pateikiamą Vilniaus miesto švietimo pažangos centro svetainėje: https://www.svietimopazanga.lt/ ir Vilniaus savivaldybės svetainėje: https://svietimas.vilnius.lt/. Taip pat prašome pasidalinti šia apklausa su savo mokyklos mokytojais, kurie gali suteikti metodines konsultacijas kitiems mokytojams iki kovo 20 d.
  2. Suteikti pakankamą IT specialistų konsultacijų kiekį padedant atsakyti į klausimus pažengusiems nuotolinio mokymo vartotojams. Tam realiu laiku atnaujiname IT specialistų apklausos atsakymus nuorodoje, persiųstoje mokyklų vadovams.

Kuo geriausios visiems kloties 

Vytautas Mitalas
Mero pavaduotojas Vilniaus miesto savivaldybė

Konstitucijos pr. 3 – 1801 kab. LT-09601 Vilnius
Tel. (8  5) 211 2545, el. p. vytautas.mitalas@vilnius.lt