2022-04-06

Vytauto Didžiojo universitetas kviečia studijuoti Logopedijos ir Specialiosios pedagogikos modulius

Vytauto Didžiojo universitetas kviečia pedagogus ir pagalbos specialistus teikti paraiškas ir dalyvauti atrankoje į Specialiosios pedagogikos (1,5 metų trukmės), Logopedijos (1,5 metų trukmės), Klausos sutrikimų turinčių vaikų ugdymo (surdopedagogikos) (1 metų trukmės), Regos sutrikimų turinčių vaikų ugdymo (tiflopedagogikos) (1 metų trukmės) programų studijas.

Paraiškos priimamos nuo 2022 m. balandžio 6 d. iki balandžio 29 d.  Atrinkti kandidatai turės galimybę gauti projekto „Tęsk“ finansavimą.

Paskaitos organizuojamos nuotoliniu būdu, penktadieniais ir šeštadieniais, o konsultacijos su dėstytojais – vakariniu metu po darbo. Visa studijavimui reikalinga medžiaga ir informacija pateikiama virtualioje „Moodle“ aplinkoje.

Bendrieji reikalavimai pareiškėjams:

 • universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas;
 • pedagogo kvalifikacija;
 • pretendentas nėra studijavęs projektų „Tęsk“ arba „Švietimo inovacijos ir STEAM sričių plėtra bendrajame ugdyme, įskaitant mokytojų kaitą, kompetencijų gerinimą ir papildomo kvalifikacinio laipsnio įgijimą, skaitmeninio turinio rengimą ir skaitmeninių kompetencijų ugdymą ir STEAM atviros prieigos centrų veiklų plėtros“ lėšomis.

Bendrieji reikalavimai pareiškėjams, norintiems įgyti papildomų logopedo kompetencijų:

 • aukštasis išsilavinimas ikimokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, specialiosios pedagogikos, lietuvių kalbos filologijos srityse arba baigtos papildomos pedagoginės specializacijos įgijimo modulio studijos (90 kreditų);
 • pedagogo kvalifikacija.

Pastaba: tikrinama stojančiųjų tartis

Bendrieji reikalavimai pareiškėjams, norintiems įgyti papildomų klausos sutrikimų turinčių vaikų ugdymo (surdopedagogo) arba regos sutrikimų turinčių vaikų ugdymo (tiflopedagogo) kompetencijų:

 • ugdymo mokslų krypties universitetinis išsilavinimas specialiosios pedagogikos ir/ar logopedijos srityje arba baigtos atitinkamos pedagoginės specializacijos modulio studijos (90 kreditų);
 • pedagogo kvalifikacija.

Papildomi atrankos reikalavimai pareiškėjams, norintiems įgyti papildomą specialiojo pedagogo arba logopedo kompetenciją:

 • pareiškėjas dirba pedagogu ugdymo įstaigoje, įgyvendinančioje ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas;
 • darbdavio rekomendacija (dirbančiam ugdymo įstaigoje). Pirmumas bus teikiamas tiems kandidatams, kurie pateiks ugdymo įstaigos /švietimo skyriaus vadovo rašytinį įsipareigojimą užtikrinti pedagogo darbo krūvį pagal įgytą kompetenciją.

Prašymai studijuoti pateikiami internetu sistemoje (prisijungus pasirinkti prašymo formą „Priėmimo į pedagogų perkvalifikavimo modulius forma“).

Internete užpildžius prašymą reikia įkelti šių dokumentų kopijas:

 • aukštojo mokslo baigimo diplomų kopijos (VDU absolventams, baigusiems 2001 metais ir vėliau pateikti nereikia);
 • diplomų priedėlių kopijos (VDU absolventams, baigusiems 2001 metais ir vėliau pateikti nereikia);
 • paso asmens duomenų puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija (VDU absolventams, jei nesikeitė duomenys, pateikti nereikia);
 • dokumento, patvirtinančio pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu;
 • darbdavio rekomendacija (sistemoje pateikiamas skenuotas variantas, pasirašytas pareiškėjo darbdavio);
 • motyvacinis laiškas.

Daugiau informacijos rasite čia.