2020-01-15

Visos dienos mokykla: ramiau tėvams, smagiau vaikams

Atrodytų, toks pasakymas – tik viltis, tačiau 2020 m. sausio 9 dieną į forumą ,,Visos dienos mokykla“ susirinkę Vilniaus miesto mokyklų, įgyvendinančių visos dienos mokyklos (VDM) programą , vadovų (mokyklų direktorių, direktorių pavaduotojų) patvirtino, kad tai – sostinės kasdienybė. Forumo dalyvius pasveikinęs Vilniaus miesto vicemeras Vytautas Mitalas pasidžiaugė, kad ši mūsų miesto praktika pamažu tampa respublikine – ir kitose savivaldybėse, raginant Švietimo, Mokslo ir Sporto ministerijai, pamažu plėtojama sostinės pradėta iniciatyva.

VDM, kaip pristatė  Vilniaus miesto savivaldybės Bendrojo ugdymo skyriaus vedėja Diana Petkūnienė, pristatydama savivaldybės atlikto tyrimo rezultatus, ypač reikalinga ir aktuali tėvams. Pozityviai nuteikia, kad dauguma 1-4 kl. mokinių tėvų yra patenkinti VDM grupių organizavimu, vykdomomis edukacinėmis veiklomis, užimtumu, pamokų ruošos ir poilsio derinimu, saugumo užtikrinimu. Gerai ir labai gerai VDM mokyklą įvertino 81 procentų apklausoje dalyvavusių tėvų. Tyrimas taip pat atskleidė, kad VDM palankiai vertina ir mokytojai – mokiniai šioje mokykloje ne tik paruošia pamokas, bet ir įgyja svarbių bendravimo, socialinių, kultūrinių kompetencijų. Tiek tėvus, tiek mokytojus, ir, aišku, mokinius, džiugina, kad VDM dalis veiklos organizuojama gryname ore. Ir čia vyksta ne tik aktyvūs žaidimai, bet ir stebima bei tyrinėjama aplinka, organizuojama mokomoji veikla.

Daugiau kaip 70 forumo dalyvių ne tik pasidalino savo gerąja patirtimi, tačiau ir diskutavo apie galimas priemones, tobulinant VDM veiklą. Dirbdami grupėse, dalyviai svarstė, kaip motyvuoti mokytojus vadovauti tokioms grupėms, koks turėtų būti ,,tobulas“ tokios mokyklos veiklos modelis, kaip plėtoti aplinkas, kuriose organizuojama mokinių veikla, kaip plačiau į veiklą įtraukti tėvus, studentus, savanorius. Tokias diskusijas inspiravo ne tik pristatyto tyrimo duomenys, bet ir forumo pranešėjai – privačių mokyklų steigėjai ir vadovai. Moderniosios mokyklos „Forvardas” vadovė Julija Ladygienė akcentavo, kad labai svarbu plėtoti įvairaus amžiaus mokinių bendradarbiavimą bei savitarpio pagalbą. Vaikų meninėje studijos (mokyklos) „Diemedis“ direktorius – Virgilijus Pupeikis akcentavo meninės  – kūrybinės veiklos vystymo svarbą. Pateikti pranešėjų pavyzdžiai papildė VDM mokyklų sukauptas patirtis, paskatino generuoti naujas idėjas. Tokių forume buvo pateikta tikrai nemažai – vadinasi, VDM veikla plėtosis, darysis įvairesnė ir dar svariau prisidės prie švietimo kokybės Vilniaus mieste gerinimo. Ypač – kai sulaukiama svarios savivaldybės paramos: kaip apibendrindamas forumo veiklą kalbėjo Vilniaus miesto mero patarėjas švietimo klausimais Albertas Lakštauskas, savivaldybė įsipareigoja pagal galimybes plėtoti VDM tinklą ir kurti  kuo geresnes veiklos kokybės gerinimui būtinas sąlygas.