2020-02-19

Vilniuje įvyko 3 dienų mokymai pretendentams į Vilniaus miesto švietimo įstaigų vadovus

Mokymai buvo skirti patobulinti turimas kompetencijas ir įgyti naujų, būtinų efektyviai vadovauti ugdymo įstaigai bei pasirengti privalomajam Pretendentų kompetencijų vertinimui. Pagal galiojančius teisės aktus pretendentai į ugdymo įstaigų vadovus turi turėti vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas (žr. Kvalifikacinių reikalavimų aprašą).

Lektorė Rasa užsiėmimus pabaigė sakydama, kad “drąsiai visi žygiuokite, nes TAI TIK ŽAIDIMAS”. Į klausimą, ką išsinešate po mokymų, dalyvių atsakymai buvo labai įvairūs. Vieni buvo labiau pasimetę, teigdami, kad dabar teks viską „susidėlioti iš naujo“ nes „lektorės iškratė viską“ nors ir „daug dalykų buvo žinoma“; o kiti dalyviai kaip tik įgavo pasitikėjimo teigdami, kad „atsirado sportinis interesas ĮSIVERTINTI“ ar kad „viską, ką išgirdo labiausiai norisi įgyvendinti, išbandyti, pritaikyti savo mokykloje“ bei kad mokymų dėka „surado naujų pažįstamų“ bei „naujų ryšių“.

Pabaigoje dalyviai dėkojo lektorėms „už tą krestelėjimą“, už pagalbą suprasti, kad „nėra padėties be išeities“ ir „kad jie „TAI PADARYS“, ko mes nuoširdžiausiai linkime bei kviečiame norinčius pretenduoti į ikimokyklinių įstaigų vadovus registruotis į ateinančius tęstinius mokymus kovo mėnesį.

Mokymus vedė:
Rasa Mašurinienė, Klaipėdos Varpo gimnazijos direktorė;
Aušra Plytninkaitė, Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ direktorė.
Mokymus finansavo Vilniaus miesto savivaldybė, koordinavo Vilniaus švietimo pažangos centras.