2020-04-08

Įvyko 3 dienų mokymai pretendentams į Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų vadovus

Ugdymo įstaigų vadovų trūkumas Vilniaus mieste yra didelis pastarojo laiko iššūkis. Siekiant paskatinti ir pastiprinti asmenis, apsisprendusius savo tolesnį profesinį kelią sieti su vadovavimu ugdymo įstaigai, buvo suorganizuoti tiksliniai mokymai pretendentams į Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų vadovus. Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus, pretendentai į ugdymo įstaigų vadovus turi turėti vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas (žr. Kvalifikacinių reikalavimų aprašą). Šių mokymų tikslas buvo sudaryti galimybes pretendentams patobulinti turimas kompetencijas, įgyti naujų žinių bei gebėjimų, būtinų norint efektyviai vadovauti ugdymo įstaigai, taip pat padėti pretendentams pasirengti privalomajam Pretendentų kompetencijų vertinimui.

Mokymai vyko 3 dienas, iš kurių dvi dienas – kovo 9 ir 10 d., mokymai vyko įprastai, auditorijoje, o trečiosios dienos mokymus, kurie buvo numatyti kovo 30 dieną, dėl šalyje susiklosčiusių aplinkybių, teko perkelti į virtualią erdvę. Jie įvyko balandžio 6 d. pasitelkiant ZOOM aplinką.

Seminarų metu vyko intensyvūs patyriminiai mokymai bei refleksijos, kurių metu dalyviai dalijosi savo patirtimis ir išgyvenimais. Vienas ryškių dalyvių pasakymų buvo, kad asmuo po streso jaučiasi kaip „nusiaubta dykuma, pilna duobių ir primėtyta įvairiausių nuolaužų“, o po mokymų palinkėta, kad kompetencijų vertinimas tikrai nebūtų toks baisus. Mokymų metu lektorės dalijosi patarimais – atkreipė dėmesį, kad labai svarbu „visuomet paaiškinti vertinimo komisijai, kodėl vienaip ar kitaip galvojate ar dėl kokių priežasčių priimate sprendimus, tai yra labai svarbu vertinimui“.

Trečioji mokymų diena – nuotolinis seminaras irgi buvo visiems naujas iššūkis. Visi dalyviai sutiko mokytis nuotoliniu būdu bei laiku prisijungė prie aplinkos. Forma, nors ir nauja visiems, bet nesukėlė nei įtampos, nei nepatogumų. Visi dalyviai pristatė atliktus namų darbus, kai kurie turėjo galimybę pakomentuoti pristatymą, o pertraukos metu sugebėjo net išvirti šeimai „čili“ ar atlikti kitus namų ruošos darbus.

Mokymų dalyvių atsiliepimai buvo labai pozityvus. Labiausiai patiko tempas, improvizacijos, pateikimas ir nuotaika: „smagus darbas ir medžiagos dėstymas“, „nuoširdus bendravimas“ bei „galimybė dalytis savo patirtimi“.

Mokymus finansavo Vilniaus miesto savivaldybė
Mokymus koordinavo Vilniaus švietimo pažangos centras

 

Mokymus vedė lektorės:

Rasa Mašurinienė, Klaipėdos Varpo gimnazijos direktorė

Aušra Plytninkaitė, Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ direktorė