2019-04-23

Vilniaus mokyklų atstovai pasitelkė Microsoft licenzijas privatumo teisėms apsaugoti

2019 m. balandžio 17 d. įvyko Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms skirti mokymai „BDAR įgalinimas mokyklose su Microsoft Office 365 A1 nemokamomis programomis“. Mokymai vyko Vilniuje įsikūrusiame Microsoft biure.

Mokymų metu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos asmens duomenų apsaugos pareigūnas Aurimas Gadeikis aptarė pirmuosius Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) įgyvendinimo Vilniaus mokyklose žingsnius, kylančias problemas ir jų sprendimus. Vienas mokymų iniciatorių, UAB „Mokomieji filmai“ direktorius A. Martinkus, savo pranešime apžvelgė kaip technologijos gali mus išlaisvinti arba supančioti. M. Bieliūnas iš UAB „Privacy partners“ pademonstravo kaip debesijos paslaugos gali išspręsti 80 proc. su BDAR taikymu kylančių problemų, o UAB „ALSO“ atstovai V. Strasinskas ir N. Urka, mokymų dalyviams pristatė Microsoft A1 licencijas mokykloms.

Po pietų 3 val. vykusios praktinės sesijos metu „Moko IT“ atstovai demonstravo ir padėjo mokyklų atstovams įdiegti nemokamas Microsoft programas. Mokymų dalyviai mokėsi susikurti saugią darbo ir bendravimo aplinką, skirtą saugiai redaguoti, talpinti ir dalintis mokyklas pasiekiančiais dokumentais. Ateityje prie žinių sklaidos ir praktinių gebėjimų lavinimo ketina prisidėti „Moko IT“ ambasadoriai.

Mokymus finansavo Vilniaus miesto savivaldybė, įgyvendino Vilniaus švietimo pažangos centras drauge su UAB „Mokomieji filmai“.