2020-03-02

Vilniaus mokyklų atrankos konkursas atviroms techninėms kūrybinėms FabLab dirbtuvėms steigti

Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazijos moksleivių darbai pagaminti pasitelkus FabLab įrangą

Vilniaus švietimo pažangos centras kviečia Vilniaus miesto savivaldybės mokyklas dalyvauti projekto „Atvirų techninių kūrybinių dirbtuvių FabLab4 steigimas Vilniaus mokyklose“ dalyvių atrankos konkurse.

Projektas skirtas Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose įkurti atviras technines kūrybines FabLab dirbtuves (toliau – FabLab dirbtuvės) bei apmokyti mokytojus ir mokinius dirbti su FabLab dirbtuvių įranga, skirta kurti, konstruoti, modeliuoti, projektuoti ir gaminti įvairius gaminius, produktus, modelius, maketus ar prototipus.

Minimalų FabLab dirbtuvių įrangos sąrašą sudaro: 3D spausdintuvas, lipdukų pjaustyklė (ploteris), stalinės kompiuteriu valdomos frezavimo staklės (CNC), lazerinė pjaustyklė, elektronikos/robotikos prietaisai (su keleta litavimo stotelių ir elektronikos/robotikos rinkiniais).

2020 metais FabLab dirbtuves planuojama įrengti 10-tyje naujų Vilniaus miesto mokyklų. Šiuo metu FabLab dirbtuvės veikia jau 25-iose Vilniaus mokyklose (žr. „Mokyklų sąrašas“).

Mokyklas, susidomėjusias projektu, maloniai kviečiame užpildyti konkurso paraišką (paraiškų priėmimas pasibaigė) ir dalyvauti atrankoje. Paraiškos priimamos iki 2020 m. kovo 16 d. 12 val.

Konkursą laimėjusioms mokykloms Vilniaus miesto savivaldybės administracija:

  • skirs po 9 tūkst. eurų FabLab dirbtuvių įrangai įsigyti;
  • finansuos FabLab ekspertų-konsultantų paslaugas, kurie mokykloms parengs patalpų išplanavimo sprendimus, įrangos rekomendacinius sąrašus, pravest įrangos naudojimo ir FabLab dirbtuvių įveiklinimo mokymus mokytojams ir mokiniams;
  • finansuos mokytojų, sėkmingai dirbančių su FabLab dirbtuvių įranga, konsultacijas.

Mokykla prie projekto įgyvendinimo turi prisidėti skirdama ne mažiau 4 tūkst. eurų.

Mokyklos bus atrenkamos atsižvelgiant į mokyklos mokytojų ir vadovų motyvaciją, dirbtuvių įveiklinimo planą, FabLab dirbtuvėms skiriamų patalpų tinkamumą bei mokyklos skiriamus resursus. Detalūs mokyklų atrankos kriterijai.

Projekte dalyvausiančios mokyklos įsipareigoja sekančiais metais po FabLab dirbtuvių įrengimo dalyvauti verslumo ir kūrybiškumo skatinimo projekte.

Projektas dalinai finansuojamas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos lėšomis. Projekto vykdytojas – VšĮ kultūros ir švietimo centras Vilniaus mokytojų namai.

Daugiau informacijos apie Fab Lab dirbtuves Vilniaus miesto mokyklose (žr. naujienas, vaizdo reportažus, nuotraukų galerijas).