2019-10-30

Vilniaus miesto mokytojai dalyvauja FabLab dirbtuvių įrangos mokymuose (II srautas)

2019 m. spalio 25-31 dienomis, moksleivių rudens atostogų metu, Vilniaus miesto 9-ių mokyklų mokytojai kasryt rinkosi į dienos trukmės FabLab (angl. Fabrication/Fabulous Labaratories) dirbtuvių įrangos naudojimo mokymus, vykusius Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) LinkMenų fabrike. Mokymai buvo skirti susipažinti ir praktiškai išmėginti šią FabLab  dirbtuvių įrangą: 3D spausdintuvus, lazerines pjaustykles, CNC frezavimo stakles, ploterius bei elektronikos ir robotikos prietaisus – neatsiejamus mokyklose įrengiamų FabLab dirbtuvių komponentus.

Kiekviena mokymų diena buvo skirta vienam įrenginiui įvaldyti. Kasdien, susipažinę su tam tikro įrenginio veikimo principais ir panaudojimu  mokymo procese bei gamyboje, po pietų mokytojai atlikinėjo praktines užduotis, skirtas išmėginti įrangos veikimą, pritaikant įgytas žinias.

Mokymuose dalyvavo mokytojų komandos iš šių 9-ių Sostinės mokyklų: Vilniaus Jono Basanavičiaus, Vilniaus Žemynos, Vilniaus Žvėryno ir Vladislavo Sirokomlės gimnazijų, Vilniaus Antakalnio, Vilniaus Petro Vileišio ir Vilniaus Taikos progimnazijų bei Vilniaus Pavilnio pagrindinės mokyklos.

Kitais metais analogiški, tačiau labiau praktiniai mokymai planuojami šiose mokyklose įrengtose FabLab dirbtuvėse su konkrečios mokyklos įranga, siekiant ją įveiklinti mokymo procese. Mokyklų FabLab dirbtuvės sudaro galimybes moksleiviams ne tik susipažinti su šiuolaikiška gamybos įranga, bet ir konstruoti įvairius gaminius, modelius ar prototipus, pritaikant fizikos, informatikos, biologijos, chemijos, geometrijos, dailės ar kitų dalykų žinias. Tad šios dirbtuvės gali pasitarnauti ir kaip puiki dalykų integracijos priemonė – viskas priklauso nuo mokytojų žinių, įgūdžių, noro bendradarbiauti ir kūrybiškumo, kad mokymo(si) procesas būtų įdomus bei dovanojantis pažinimo džiaugsmą kiek mokiniams, tiek ir mokytojams.

Atvirų techninių kūrybinių FabLab dirbtuvių steigmo Vilniaus miesto mokyklose projektu susidomėjo LRT laida „Labas rytas, Lietuva“ – maloniai kviečiame žiūrėti lapkričio 6 d. rodyto reportažo įrašą.

Rugpjūčio 26-30 dienomis analogiški mokymai vyko 5 Sostinės mokyklų mokytojams: Vilniaus Salomėjos Nėries ir Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijų bei Vilniaus Barboros Radvilaitės, Vilniaus Šv. Kristoforo ir Vilniaus „Sietuvos“ progimnazijų.

Atvirų techninių kūrybinių FabLab dirbtuvių steigimo projektas 2019 metais įgyvendinamas 14-oje Vilniaus miesto mokyklose. Projektu siekiama, kad aprūpintos šiuolaikiška įranga FabLab dirbtuvės mokyklose virstų inovacijų bei išradimų kūrimo platforma, kurioje mokiniai ir mokytojai būtų laisvi eksperimentuoti, tyrinėti ir išradinėti, konstruodami, modeliuodami, projektuodami ir gamindami įvairius gaminius, modelius ar prototipus.

Įgyvendinus šių metų projektą, Vilniaus miesto mokyklų FabLab dirtuvių tinklas apjungs net 25-ias sostinės mokyklas.

Projektą finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė, įgyvendina Vilniaus švietimo pažangos centras drauge su VGTU LinkMenų fabriku.