2020-09-30

Vilniaus miesto mokyklų vadovai susitiko kasmetiniame rudens forume

Rudens forumas 2020. S. Žiūros nuotrauka

Rugsėjo 24–25 d. Vilniaus miesto bendrojo ugdymo įstaigų vadovai jau ketvirtus metus iš eilės susitiko Rudens forume, kurį inicijavo ir organizavo Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos Vilniaus skyrius, Mokyklų vadovų asociacijos taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Vilniaus švietimo pažangos centras. Forume aptartos švietimo aktualijos, diskutuota svarbiausiais klausimais ir ieškota problemų sprendimo būdų.

Renginio dalyvius pasveikino Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius, o pagrindinį pranešimą apie Vilniaus miesto švietimo politiką perskaitė vicemeras Vytautas Mitalas.

Dvi forumo dienos buvo gausios informacijos:

  • Pristatyti du tyrimai: Vilniaus švietimo pažangos centro atliktas tyrimas apie nuotolinio ugdymo(si) patirtis Vilniaus mieste, Mykolo Romerio universiteto mokslininkų atliktą tyrimas apie mokytojų motyvaciją.
  • Pasidalinta 2020–2021 mokslo metais savivaldybės organizuojamų Vadovų konkursų aktualijomis.
  • Pristatyta, kas numatoma VBE, PUPP, NMPP 2020–2021 mokslo metais bei aptarti 2020 metų Vilniaus miesto VBE rezultatai ir rekomendacijos.
  • Kviesta į VŠPC veiklas ir vykdomus projektus aktyviau įsijungti mokytojus, vadovus, švietimo pagalbos specialistus.

Vadovai forume ne tik klausė pranešimų, tačiau ir dalijosi gerąja patirtimi, kėlė aktualius klausimus, diskutavo apie nuotolinio ugdymo kokybę ir iššūkius, prielaidas sėkmingam ugdymo proceso organizavimui 2020-2021 mokslo metais, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymą, mokymosi priemonių ir paslaugų poreikius.

Dėkojame visiems visiems 116 vadovams aktyviai dalyvavusiems bei neformaliai bendravusiems šių metų forume. Taip pat 30  vadovų, kurie prie renginio jungėsi nuotoliniu būdu.

Forume skaitytų pranešimų pateiktys