2021-09-17

Vilniaus metų mokytoja: kai domiesi, kuo gyvena vaikai, jie patys aplink tave sukasi

Tarptautinę Mokytojų dieną tradicija tampa pagerbti geriausius Vilniaus metų mokytojus, ugdymo įstaigų vadovus bei tėvus / globėjus VILNIAUS METŲ MOKYTOJOšventėje. Praėjusiais metais už pasiekimus, kūrybiškumą, išskirtinę darbo kokybę ir bendruomeniškumą Vilniaus metų mokytojo 2020 vardas suteiktas 13 mokytojų. Viena iš jų – Vilniaus „Sietuvos“ progimnazijos Informacinių technologijų mokytoja Snieguolė Bagočienė.

 

 

 

 

Praėjusiais metais Vilniaus metų Mokytojo 2020 apdovanojimui Jus nominavo bendruomenė, dar anksčiau pelnėte Inovatyviausios informatikos mokytojos apdovanojimą. Kodėl, Jūsų nuomone, mokytojus svarbu pagerbti?

Kaip ir visose veiklose,  įvertinimas yra svarbus, nes tai yra tavo darbo įvertinimas. Visur yra įvairių apdovanojimų už pasiekimus mene, moksle ir pan., kodėl neįvertinus ir su užsidegimu bei motyvacija dirbančių mokytojų? Neslėpsiu –  malonu, o piniginis prizas prisideda prie mokytojo algos. Juk dažnai iš savo algos mes perkame ir įdomesnes edukacines priemones bei metodines naujoves.

Teko girdėti, kad Jūsų pamokos nepaklūsta stereotipiniam formatui. Ar jas būtų galima pavadinti Snieguolės ugdymo filosofija?

Darbas su vaikais mane labai praturtina. Didžiausias įvertinimas man – žibančios moksleivių akys, kai tavęs klausosi, kalbasi, užduoda klausimus. Nesijaučiu išskirtine, nesijaučiu „aukščiau“ už vaikus. Gal vaikai tą jaučia. Man įdomus jų gyvenimas, kuo jie domisi ir gyvena, o tada ir prie jų nereikia prieiti – jie patys sukasi aplink tave.

Galbūt dėl nestandartinio požiūrio mokiniai noriai įsitraukia į veiklas. Kolegos prasitaria, kad Jūsų mokiniai programuoja, kuria įvairius žaislus ir priemones, dalyvauja respublikiniuose konkursuose, mokykloje veikiančios FabLab dirbtuvės dūzgia?

Kiekviena pamoka, nors tema ta pati, yra kitokia. Nemoku vesti vienodų pamokų – prisitaikau pagal klasę, jos nuotaiką ir lygį. Dažnai tenka improvizuoti. Nebijau suklysti, ko nors nežinoti. Tą nuoširdumą, manau, pastebi ir mokiniai.

Man labai svarbu kūrybiškumas, inovacijos. Pamokas vedu taip, kad man pačiai būtų įdomu jų klausytis ar dalyvauti pamokos veiklos projekte. Dažnai pamokoje vaikai daro skirtingas veiklas. Ne visiems įdomu programuoti, vadinasi, gal kažkam įdomu piešti eskizą, o gal projektuoti kokį nors objektą, kurio reikės bendrame projekte. Yra vaikų, kurie ruošia pristatymus ir kalbas, taip visi įsitraukia su dideliu entuziazmu. Visas temas bandau paaiškinti ir susieti su gyvenimiškais pavyzdžiais.

Planavote įkurti mokinių bendrovę. Kaip sekėsi?

Planai virto realybe – gruodį mokiniai įkūrė net dvi įmones. Tuo metu buvo nuotolinis mokymas. Porą mėnesių planavome veiklą, galvojome, kaip mums prisitaikyti pandemijos sąlygomis, pradėti suplanuotus įmonių darbus. Teko šiek tiek keisti suplanuotas veiklas, prisitaikyti, gaminti prekes pagal užsakymus. Iš senų nenaudojamų daiktų kūrėme naujus daiktus, taip mokėmės mažiau vartoti ir mažinti išmetamų atliekų kiekį. Mokėmės įvairių verslumo subtilybių. Mokiniai suprato, kad versle reikia įvairių kompetencijų. Dažnai ir to, ką mokytis visai neįdomu.

Mokėmės programuoti interneto svetaines. Vaikai kūrė savo elektroninę parduotuvę. Viso proceso metu moksleiviai suprato, kad reikia, atrodytų, ir tokių paprastų dalykų kaip MS Word ir  MS Excel.

Jau turime pirmąjį mokyklos istorijoje jaunąjį verslininką – Joną Mindaugą Paukštį, kuris mokesčių inspekcijoje yra įregistravęs individualią veiklą pagal pažymą. Jam neseniai suėjo 14 metų.

Apie pokyčių švietime poreikį girdime beveik kasdien. Kaip Jums atrodo, kuriose srityse labiausiai reikėtų proveržio?

Norėčiau, kad ugdymas būtų lankstus, prisitaikantis prie kiekvieno moksleivio įgūdžių, gabumų, interesų. Negalima apsiriboti vien klasės suolu ir dirbti kaip anksčiau. Daugiau skaitmeninio turinio ir jo atnaujinimo, šiuolaikinių technologijų mokykloje. Ugdymą reikėtų integruoti, pamokas susieti vieną su kita taip, kad vaikai matytų temų tęstinumą, sąsajas su kitomis temomis. Į mokymosi procesą turėtų būti įtraukiamos kompleksinės užduotys, kurios padėtų mokiniams atskleisti savo nuomonę, įsitraukti į diskusiją, užduoti klausimus. Turėtume pereiti prie ugdymo, kai siekiama suteikti žinių, kurios grindžiamos gyvenimo džiaugsmo patyrimu mokantis. Vaikai turėtų gebėti mokytis ir mąstyti savarankiškai, empatijos, gebėtų suprasti kitą ir žmonių skirtybes, mokėtų sugyventi tarpusavyje, rūpintųsi savo fizine ir emocine sveikata.

Mokykla turėtų mokinį rengti gyvenimui, o ne standartų atitikimui. Pastebėjau, kad mokyklose trūksta komandinio specialistų darbo su klase, kai mokytojui padeda asistentai, socialiniai pedagogai. Proveržio reiktų mokytojų parengime, nes dažnas mokytojas turi daug žinių, yra labai darbštus, bet nerodo iniciatyvos, kūrybiškumo, retai geba prisiimti atsakomybę už savo sprendimus.

Kokia yra Snieguolės Bagočienės, Vilniaus metų Mokytojos 2020, svajonė?

Sudėtingas klausimas. Svajonių turiu keletą ir kartu nei vienos, nes tiesiog nesureikšminu jų. Tiesiog dažnai pagalvoju, kad norėčiau turėti pakankamai energijos savo planams įgyvendinti, nes jų visada turiu labai daug. Taip pat pagalvoju, kad norėčiau turėti savo mokyklėlę, kuri būtų susieta su inžinerine veikla ir ateities technologijomis. Man tai labai įdomu, matau prasmę to mokyti vaikus. Kol kas mano svajonės siejasi su švietimu, nes mokytojo darbas yra užburiantis ir įtraukiantis.

Kandidatūras Metų mokytojo vardui gauti gali siūlyti Vilniaus miesto ugdymo įstaigų tarybos, mokinių ir tėvų savivaldos institucijos, ugdymo įstaigų vadovai, pedagogai, mokiniai bei jų tėvai (globėjai). Teikti šių metų kandidatūras galima iki rugsėjo 20 d. 18 val., šiuo adresu.

Apdovanojimus organizuoja VšĮ Vilniaus švietimo pažangos centras. Vilniaus metų mokytojų sąrašas bus skelbiamas rugsėjo 30 d. VšĮ Vilniaus švietimo pažangos centro ir Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėse. Apdovanojimų šventė vyks spalio 5 d.