2020-01-27

Vilniaus m. savivaldybė skelbia atvirų techninių kūrybinių dirbtuvių projektų rėmimo konkursą

Vilniaus miesto savivaldybė paskelbė konkursą atviroms techninėms kūrybinėms dirbtuvėms rengti. Paraiškos priimamos iki 2020 m. vasario 5 d.

Konkurso tikslas – remti Vilniaus miestui reikšmingas atviras technines kūrybines dirbtuves siekiant suburti žmones, turinčius nestandartinių idėjų, mėgstančius kurti, konstruoti, modeliuoti, projektuoti ir gaminti įvairius gaminius, produktus, modelius, maketus ar prototipus.

Konkurso uždaviniai:
• skatinti pažangių technologijų ir inovacijų plėtrą Vilniaus mieste;
• skatinti verslumą ir kūrybiškumą Vilniaus mieste;
• stiprinti Vilniaus miesto atvirų techninių kūrybinių dirbtuvių plėtrą.

Konkurse gali dalyvauti juridiniai asmenys (toliau – organizacija), išskyrus pelno siekiančias organizacijas.

Paraiškos projektams finansuoti su priedais turi būti pateiktos iki 2020 m. vasario 5 d. per Vilniaus miesto savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą paslaugos.vilnius.lt (būtina užsiregistruoti vilnius.lt puslapyje ir naudotis elektroninės bankininkystės paslaugomis) pateikti elektroninę konkurso projekto paraišką pagal nustatytą formą su priedais.

Konkursą reglamentuojantys teisės aktai ir jų priedai.

Daugiau informacijos – prašymo dalyvauti konkurse forma ir kt. – rasite Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje.

Vilniaus švietimo pažangos centras ragina Vilniaus miesto savivaldybės ugdymo įstaigas, jau įsteigusias FabLab dirbtuves, taip pat aktyviai dalyvauti šiame konkurse, siekiant tokių uždavinių kaip FabLab dirbtuvių veiklos tobulinimas, papildomų priemonių ir/ar įrangos įsigijimas ir pan.

Kontaktinis asmuo: Evelina Volosevičiūtė, tel. 211 2362, inovacijos@vilnius.lt