2017-06-01

Vilniaus m. mokyklų tarybų pirmininkų susitikimas

Gegužės mėnesį vyko vienas pirmųjų tokio masto, visų Vilniaus miesto mokyklų tarybų pirmininkų susitikimą.

Kviečiame užpidyti formą, norint surinkti visiems Vilniaus miesto mokyklų tarybų pirmininkų kontaktus ir sukuriant jų bendradarbystės tinklą.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5sMpMdcDDeGIJTRHYUou7i5oo4x6ukSp4_ChqfHYaoGzlWg/viewform

Vilniaus švietimo pažangos centro tikslas yra padėti pirmininkams suvokti savo įgaliojimų ribas ir dalinantis gerąją patirtimi su kitų mokyklų tarybų pirmininkais inicijuoti pokyčius mokyklose.

Susitikimo metu Vilniaus m. Savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus pavaduotojas Alvydas Puodžiukas prostate įstatiminę bazę, kas liečia mokyklos valdymą. Tada sekė klausimų/ atsakymų sesija, kur A. Puodžiukui į klausimus atsakyti talkino Mero patarėjui Albertui Lakštauskas.

Pirmąją konferencijos dalį galite pamatyti:

Antroji dalis buvo skirta darbui grupėse, kuomet aptarinėjami buvo 8 efektyvios Mokyklos tarybos valdymo principai.

  1. Vilniaus Žvėryno gimnazijos savarankiško fondo atstovas Andrius Kriščiūnas pristatė, kad Efektyvi mokyklos taryba išskiria aukštus lūkesčius siekiančias vizijas ir nustato aiškius tikslus vizijoms pasiekti.
  2. Vilniaus Žirmūnų gimnazijos tarybos pirmininkas Edmundas Jakubauskas kalbėjo tai, kad efektyvi mokyklos taryba skiria mažiau laiko sprendžiant kasdienines problemas, tačiau orientuojasi į mokyklos politiką siekiant pagerinti mokinių pasiekimus.
  3. Kad pasiekti to turi būti suformuota komanda.
  4. Vilniaus Švietimo pažangos centro atstovė Julija Kaminskaitė pristatė, kaip efektyvi mokyklos taryba bendradarbiauja su mokyklos administracija ir turi aiškią informavimo sistemą, turint omeny tiek vidaus, tiek išorės suinteresuotąsias šalis.
  5. Vilniaus Jeruzalės progimnazijos tarybos pirmininkas Gediminas Lukaševičius dalinosi patirtimi, kaip efektyvi mokyklos taryba analizuoja duomenimis grįstą informaciją (net kai ji rodo neigiamus rezultatus), keliant tarybos tikslus ir naudoja ją tobulėjimui.
  6. Mero patarėjas Albertas Lakštauskas pasakojo, kad efektyvi mokyklos taryba siekia visapusiško mokinių ugdymosi, pavyzdžiui, profesinio tobulėjimo. Tikslai taip yra keliami atsižvelgiant į miesto/ regiono tikslus.
  7. Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos tarybos pirmininkė Jurgita Račė pasakojo, kad Efektyvi mokyklos taryba dirba kaip vieninga komanda, kur kiekvienas atsakingas už savo veiklos sritis (mokiniai, mokytojai, tėvai), tačiau siekia bendradarbiavimo ir abipusio pasitikėjimo.