2020-03-03

Vilniaus gimnazijų atrankos konkursas Gamtos mokslų laboratorijoms steigti

Pamoka „Pieno be laktozės gamybos išbandymas“ Vilniaus Antakalnio gimnazijoje įrengtoje biologijos/chemijos laboratorijoje.

Vilniaus švietimo pažangos centras kviečia Vilniaus miesto savivaldybės gimnazijas dalyvauti projekto „Gamtos mokslų laboratorijų steigimas Vilniaus miesto gimnazijose“ dalyvių atrankos konkurse.

Projektas skirtas 5-iose Vilniaus miesto savivaldybės gimnazijose įrengti šiuolaikiškas gamtos mokslų (biologija/chemija/fizika) laboratorijas, siekiant sudaryti sąlygas kokybiškam gamtamoksliniam ugdymui(si) bei paskatinti mokinių domėjimąsi moksline-tiriamąja veikla.

Gimnazijas, susidomėjusias projektu, maloniai kviečiame iki 2020 m. kovo 16 d. (pirmadienio) 10 val. užpildyti KONKURSO PARAIŠKOS FORMĄ (registracija pasibaigė).

Gimnazijų atrankos konkursą laimėjusioms gimnazijoms Vilniaus miesto savivaldybės administracija:

  • skirs po 18 tūkst. eurų gamtos mokslų laboratorijoms įrengti (patalpoms ir priemonėms);
  • finansuos gamtos mokslų laboratorijų ekspertų-konsultantų paslaugas, skirtas padėti gimnazijoms parengti patalpų išplanavimo ir įrangos sprendimus, pravesti gamtos mokslų laboratorijų įrangos naudojimo ir įveiklinimo mokymus mokytojams ir mokiniams.

Gimnazija prie projekto įgyvendinimo turi prisidėti skirdama ne mažiau 4 tūkst. eurų.

Ginazijos bus atrenkamos atsižvelgiant į mokyklos mokytojų ir vadovų motyvaciją, dirbtuvių įveiklinimo planą, FabLab dirbtuvėms skiriamų patalpų tinkamumą bei mokyklos skiriamus resursus. Detalūs gimnazijų atrankos kriterijai.

Įrengus šiuolaikiškas gamtos mokslų laboratorijas ir aprūpinus gimnazijas biologijos, chemijos ir fizikos mokymosi priemonėmis bei pravedus mokymus, mokiniams bus sudarytos sąlygos atlikti biologijos, chemijos ir fizikos eksperimentus, bandymus ir tyrimus, kurie didintų mokinių susidomėjimą gamtos mokslais bei stiprintų praktinius stebėjimo, tyrinėjimo, eksperimentavimo įgūdžius – tikimasi, kad visa tai turės teigiamą ilgalaikį poveikį mokinių pasiekimams ir gamtamokslinio ugdymo kokybei Vilniaus mieste.

Projektas dalinai finansuojamas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos lėšomis. Projekto vykdytojas – Vilniaus švietimo pažangos centras.

Projekto koordinatorė: Genovaitė Kynė, genovaite.kyne@vilnius.lt, +370 614 98 597