Kalbinis ugdymas

 Lietuvių kalba: nuo starto iki finišo?   https://www.youtube.com/watch?v=Zi-dMfGH-LM Prieš lietuvių kalbos egzaminą.
Lietuvių kalba ir literatūra (11-12 klasė) https://smp2014lt.ugdome.lt/11-12 Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 11-12 kl.
 Rusų, lenkų, baltarusių gimtosioms kalboms mokyti  https://smp2014tm.ugdome.lt/ Skaitmeninė mokymo priemonė tautinių mažumų gimtosioms kalboms.
Lietuvių kalbos ir literatūros chrestomatija 11–12 klasei https://www.upc.smm.lt/naujienos/chrestomatija/ Elektroninė chrestomatija 11–12 klasei.

Gamtamokslinis ugdymas

Chemija (11-12 klasei)  https://smp2014ch.ugdome.lt/ Skaitmeninės mokymo priemonės mokytis chemijos.

Matematinis ugdymas

Matematika (11-12 klasė) https://smp2014ma.ugdome.lt/ Skaitmeninės mokymo priemonės mokytis matematikos.
Matematika http://www.matematika.lt/ Matematikos egzaminui pasirengti.

Socialinis ugdymas


Geografija (11-12 klasė)
https://smp2014ge.ugdome.lt/ Skaitmeninės mokymo priemonės mokytis geografijos.
 Istorija (11-12 klasei)   http://smp2014is.ugdome.lt/ Skaitmeninės mokymo priemonės mokytis istorijos.

Meninis ugdymas

Meninis ugdymas (11-12 klasė) dailė, muzika, šokis, teatras http://smp2014me.ugdome.lt/   Skaitmeninės mokymo priemonės meniniam ugdymui.

Dorinis  ugdymas

Dorinis ugdymas (11-12 klasė) https://smp2014do.ugdome.lt/    Skaitmeninės mokymo priemonės doriniam ugdymui.

 117 total views,  5 views today