2020-03-18

Vebinarai apie nuotolinį mokymąsi naudojant EDUKA klasę

Kviečiame registruotis į vebinarus apie nuotolinį mokymąsi naudojant EDUKA Klasę:

Kovo 19 d. 9 val.  Nuotolinis mokymas(is): kaip dirbti EDUKA klasėje nerealiuoju (asinchroniniu) laiku: REGISTRACIJA

Kovo 20 d 9 val.  Nuotolinis mokymas(is): kaip dirbti su EDUKA klase realiuoju (sinchroniniu) laiku: REGISTRACIJA

Vebinarų metu pasidalinsime „Šiaurės Licėjaus“ mokyklos patirtimi, kaip naudojant EDUKA klasę organizuoti nuotolinio mokymo(si) procesą mokykloje. Vebinaro lektoriai – Šiaurės Licėjaus ugdymo vadovas dr. Simonas Šabanovas ir leidyklos „Šviesa“ turinio formavimo grupės vadovė Lina Virozerovienė.

Apie nuotolinį ugdymą naudojant „EDUKA klasę“:

Tai vienintelė skaitmeninio turinio platformų Lietuvoje, siūlanti turinį visiems pagrindiniams mokomiesiems dalykams nuo 1 iki 12 klasės. Čia mokytojai ras 200 skaitmeninių vadovėlių ir 24 000 įvairių tipų skaitmeninių užduočių nuo 1 iki 12 klasės, visiems pagrindiniams mokomiesiems dalykams. Rekomenduojame EDUKA Klasę naudoti kaip turinio platformą kartu su vienu iš komunikacijos įrankių – Microsoft TeamsMoodleHangout ar kt. „EDUKA klase“ galima naudotis visais išmaniais įrenginiais.

Nuotolinio mokymo(si) galimybės EDUKA klasėje

EDUKA Klasėje yra visas mokymui(si) reikalingas turinys, sistema suteikia galimybę susipažinti su  juo ir mokytis,  mokytojus įgalina priskirti užduotis ir jas vertinti.

„EDUKA Klasėje“ mokytojai:

 • gali kurti savo užduotis ir testus pagal skirtingą sudėtingumo lygį. Galimybė diferencijuoti ir individualizuoti mokymą(si) – pagal mokinio gebėjimus ir pažangumo lygį.
 • Vienoje vietoje galite ruoštis pamokoms, kaupti joms skirtą mokomąją ir metodinę medžiagą.
 • Vienoje sistemoje gauti ir analizuoti mokinių rezultatus.
 • Daugiau nei 200 skaitmeninių vadovėlių, jų komplektų.
 • Užduočių biblioteka, kurią sudaro daugiau nei 24 000 įvairių tipų skaitmeninių užduočių, diagnostinių ir bandomųjų testų.

„EDUKA Klasėje“ mokiniai gali:

 • spręsti individualiai mokytojo parinktas ir paskirtas papildomas užduotis,
 • jas atlikę gali iš karto matyti savo rezultatus ir klaidas,
 • naudotis visais „EDUKA Klasėje“ sukeltais vadovėliais.

Nuotolinis mokymas: naujo turinio pateikimas

„EDUKA Klasės Bibliotekoje mokytojai gali mokyti naujų temų, čia jie ras:

 • Vadovėlius 1-12 klasėms, daugumai mokomųjų dalykų
 • Papildomas mokymo(si) priemones: šachmatai 1-2, 3-4 kl.; Projektas “Microbit” (lietuvių kalba, gamta ir žmogus, matematika 5 kl.); Įdomieji chemijos bandymai 11-12 kl. Ir kiti
 • Skaitmeninius išteklius 5-8 kl. (lietuvių kalba) – nuorodos į tikslines užduotis
 • Metodines rekomendacijas, mokytojo knygas,
 • Galės kaupti savo parengtą medžiagą – nuorodas, pateiktis, video pamokas.

Nuotolinis mokymas: užduočių skyrimas mokiniams

„EDUKA Klasėje“ klasės darbas gali persikelti į virtualią erdvę. Mokytojai čia ras:

 • Interaktyvias testinio ir atviro tipo užduotis (trijų sudėtingumo lygių)  1-12 klasėms
 • Audio, video užduotis,
 • Galės patys kurti  testinio ir atviro tipo užduotis!

Nuotolinis mokymas:  formuojamasis ir apibendrinamasis mokinių vertinimas

„EDUKA Klasėje“  mokytojai  galės taikyti formuojamąjį vertinimą – čia įdiegtas:

 • Automatinis mokinio atliktų užduočių vertinimas,
 • Atliktos atviro tipo užduoties įvertinimas taškais.

„EDUKA Klasėje“  mokytojai  galės taikyti  ir apibendrinamąjį vertinimą – čia rasite:

 • Bandomuosius testus  4, 6, 8, 10, 12 kl. (lietuvių kalba ir literatūra, matematika, biologija, pasaulio paž., anglų kalba, socialiniai mokslai).
 • Diagnostinius testus 1-12 klasėms (taikomi kaip apibendrinamieji),
 • Testo taikymo rekomendacijas mokytojui,
 • Įsivertinimo lenteles ir patarimus mokiniui,
 • Paties mokytojo parengtas užduotis ir testus,
 • Čia taip pat veikia automatinis atlikto testo užduočių vertinimas.