2020-12-01

Trečioji projekto „Sugrįžtu mokyti“ dalyvių refleksija

Projekto „Sugrįžtu mokyti“ dalyviai jau trečiąjį kartą susirinko į refleksijos dieną. Šį kartą su mokytojais bendravo ir refleksijos dieną moderavo dr. Eglė Pranckūnienė. Susitikimo pradžioje buvo aptartos nuotolinio ugdymo aktualijos – dalyviai susidomėję klausė moderatorės įspūdžių iš virtualios išvykos į Suomiją, sužinojo, į ką atsižvelgiama organizuojant nuotolį mokymą šioje šalyje.

Toliau refleksijoje buvo paliestas mokytojo identiteto klausimas. Pradėjęs dirbti mokykloje ir vis ilgiau joje dirbdamas mokytojas savo profesinį identitetą formuoja keliais etapais, pradžioje mokytojas mąsto ir vertina save patį, vėliau jau pradeda apmąstyti klasės mokinių mokymąsi ir aukščiausiame mokytojo tapsmo etape jau reflektuoja apie kiekvieno atskiro mokinio mokymąsi.

Praėjus trims darbo mėnesiams mokykloje mokytojai pabandė save „atrasti“ ir suprasti, kuriame mokytojo tapsmo etape jie šiuo metu yra. Atlikę šį pratimą mokytojai galėjo geriau suprasti, kodėl jiems šiuo metu kyla tam tikri profesiniai klausimai. Taip pat, kad būtent tokie klausimai yra būdingi konkrečiam identiteto formavimosi etapui.

Kita labai įdomi užduotis buvo, panaudojant Balinto metodą,  panagrinėti konkrečią problemą, su kuria mokytojai susiduria mokykloje. Viena refleksijos dienos dalyvė išsakė savo problemą. Tuomet visi kiti dalyviai uždavė tikslinančius klausimus, siūlė galimus sprendimo variantus. Pristačiusiai problemą grupės dalyvei tai padėjo geriau išsigryninti savo problemą bei rasti sprendimą.

Taikant Balinto metodą svarbu, jog grupės dalyviams būtų pažįstamas probleminio lauko kontekstas – kitiems grupėje esantiems žmonėms problema būtų žinoma, jie ją būtų sprendę anksčiau ar vis dar ieškotų sprendimo.

Refleksijos pabaigoje viena mokytoja džiaugėsi: „Aš dar kartą norėjau pasidžiaugti, kad į mokyklą atėjau dalyvaudama projekte „Sugrįžtu mokyti“ ir turiu patį nerealiausią palaikymą iš pačių geriausių profesionalų.“ O mes norime pasidžiaugti galėdami palydėti sugrįžtančius mokytojus profesinėje kelionėje.