2021-06-11

Technologijos leidžia klysti!

Kas slepiasi po skaičiais 2446, 19 ir 2432? 2446 – tiek informatikos pamokų 2020–2021 mokslo metais Vilniaus pradinių klasių mokiniams vedė 27 sostinės mokyklų mokytojai. 19 – tiek informatikos pamokų pradinukams vidutiniškai vedė vienas mokytojas. 2432 – pradinukų, kurie šiais mokslo metais mokėsi informatikos, skaičius.

Vilniaus švietimo pažangos centro pilotinis projektas „Informatikos ir  technologinės kūrybos ugdymo programos įgyvendinimas pradinėse klasėse“ šiais mokslo metais sudarė galimybę pradinukams susipažinti su informatika. 27-iose sostinės mokyklose pradinukai visus mokslo metus mokėsi informatikos ir technologinės kūrybos. 145 pedagogai bent kartą per savaitę vedė informatikos pamokas, kuriose vaikai mokėsi programuoti ir kurti virtualią realybę. Mokytojus konsultavo Teachers Lead Tech mentoriai. Per virtualius užsiėmimus ir konsultacijas jie padėjo mokytojams lavinti įgūdžius ir pasiruošti darbui klasėje.

Šią savaitę vyko projekto baigiamasis renginys, kuriame mokytojai ir mentoriai apibendrino patirtis. Mokytojai dėkojo mentoriams už lydėjimą per visus mokslo metus bei galimybes naudotis TLT platformoje pateikiama mokomąja medžiaga, pamokų „paruoštukais“.

Nors iššūkių perėjus prie nuotolinio ugdymo patyrė tiek mokytojai, tiek mokiniai, tačiau tai nenuslopino projekto dalyvių entuziazmo. Reikėjo tiek daug išmokti ir išbandyti! Tai buvo galimybė sustiprinti bendradarbiavimą ir problemų sprendimo įgūdžius. „Pirmokai išmoko programuoti ir kitų naujų dalykų. Darėme daug programavimo projektų. Sugrįžus į kontaktinį mokymą, didesnių mokymosi spragų nepasijautė. Dabar vaikai padeda vieni kitiems“ – refleksijos metu patirtimi dalijosi pradinių klasių mokytoja. „Labai svarbu mokyklos kolegų tarpe rasti lyderių ir patiems mokytis bendradarbiaujant“ – patirtimi dalijosi kita mokytoja.

Renginio metu ne kartą nuskambėjęs leitmotyvas – technologinė kūryba yra įdomus procesas, kurio metu neišvengiamai judame pirmyn bandymų keliais ir klaidų klystkeliais. Pradinių klasių mokytojams linkime ir toliau keliauti, o į kelionę pasiimti daugiau kolegų.

Ateinančiais mokslo metais visų mokyklų, įgyvendinančių pradinio ugdymo programas, pradinių klasių mokytojai turės galimybę dalyvauti ilgalaikiuose praktiniuose mokymuose, įgalinančiuose vesti atskirą informatikos pamoką arba integruoti informatiką į atskirus dalykus. Bus suteikta prieiga prie TLT mokymo(si) platformos darbui su pradinių klasių mokiniais. 2021 m. rugpjūčio–rugsėjo mėn. kviesime mokyklas pasirašyti bendradarbiavimo sutartis.