2020-07-03

„Sugrįžtu mokyti“ ir „Būsiu mokytoju Vilniuje“ dalyviai: vaikas turi pasitikėti mokytoju

Vilniaus mokytojų namų Baltąją salę savo šypsenomis, plačiu akiračiu ir užsidegimu mokyti vaikus nušvietė grįžtantieji ir pasiryžusieji būti mokytojais. Liepos 2 d. projektų „Sugrįžtu mokyti“ ir „Būsiu mokytoju Vilniuje“ dalyviai susirinko į pirmuosius mokymus, kuriuose nagrinėjo mokytojo tapatumo temą ir Bendrojo ugdymo programas.

„Kiekvienas mokytojas yra savita asmenybė, o mokymas – labai asmeniška veikla, formuojanti unikalų profesinį stilių. Tai kas veikia vienam mokytojui, nebūtinai suveiks kitam, todėl svarbu atrasti ir susiformuoti savo mokymo repertuarą“ – dalyvius drąsino mokymų lektorė, viena iš programos „Renkuosi mokyti!” iniciatorių, dr. Eglė Pranckūnienė.

Mokymų dalyviams prisistačius, diskutuojant ir atliekant užduotis grupėje neliko abejonių, kad mokykloms pasiseks ir į jas ateis įdomūs, įvairių gyvenimiškų ir profesinių patirčių praturtinti mokytojai. Džiugina tai, kad daugumai yra artimas ugdymo reformatoriaus Dž. Diujo (J. Dewey) požiūris į ugdymą. Ugdymas – tai prasmingas turinys kiekvienam vaikui, kurį jis patiria per aktyvų veikimą. Dalyviai sakė, kad jie norėtų būti jautriais, motyvuojančiais, kūrybiškais, vaiką palydinčiais mokytojais. Mokytojais, kuriais vaikas gali pasitikėti.

Baigiantis mokymų dienai dalyviai gavo užduočių, kurias turės atlikti namuose savarankiškai. Rugpjūtį jie susitiks dar 4 mokymuose, kuriuose aptars užduotis ir gilinsis į ugdymo proceso planavimo, informacinių technologijų taikymo, įtraukiojo ugdymo ir skirtingų amžiaus tarpsnių ypatumus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektus koordinuoja Vilniaus švietimo pažangos centras

Projektus finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė

Projektų partneriai – VšĮ Mokyklų tobulinimo centras kartu su programa „Renkuosi mokyti!”