2019-06-11

Startuoja projektas „Gamtos mokslų laboratorijų steigimas Vilniaus miesto gimnazijose“.

Vilniaus miesto savivaldybės gimnazijos kviečiamos registruotis į projektą „Gamtos mokslų laboratorijų steigimas Vilniaus miesto gimnazijose“.

Projektas skirtas 3-jose Vilniaus miesto savivaldybės gimnazijose įrengti šiuolaikiškas gamtos mokslų (biologija/chemija/fizika) laboratorijas, siekiant sudaryti sąlygas kokybiškam gamtamoksliniam ugdymui(si) bei paskatinti mokinių domėjimąsi moksline-tiriamąja veikla.

Gimnazijas, susidomėjusias projektu, maloniai kviečiame iki 2019 m. birželio 14 d. (penktadienio) 12 val. užpildyti pirminės REGISTRACIJOS FORMĄ.

Gimnazijų atrankos konkursą laimėjusioms gimnazijoms Vilniaus miesto savivaldybės administracija:

  • skirs po 18 tūkst. eurų gamtos mokslų laboratorijoms įrengti (patalpos+priemonės);
  • finansuos gamtos mokslų laboratorijų ekspertų-konsultantų paslaugas, skirtas padėti gimnazijoms parengti patalpų išplanavimo ir įrangos sprendimus, pravesti gamtos mokslų laboratorijų įrangos naudojimo ir įveiklinimo mokymus mokytojams ir mokiniams.

Gimnazija prie projekto įgyvendinimo turi prisidėti skirdama ne mažiau 4 tūkst. eurų.

Įrengus šiuolaikiškas gamtos mokslų laboratorijas ir aprūpinus gimnazijas biologijos, chemijos ir fizikos mokymosi priemonėmis bei metodine medžiaga, mokiniams bus sudarytos sąlygos atlikti biologijos, chemijos ir fizikos eksperimentus, bandymus ir tyrimus, kurie didintų mokinių susidomėjimą gamtos mokslais bei stiprintų praktinius stebėjimo, tyrinėjimo, eksperimentavimo įgūdžius – tikimasi, kad visa tai turės teigiamą ilgalaikį poveikį mokinių pasiekimams ir gamtamokslinio ugdymo kokybei Vilniaus mieste.

Projektas dalinai finansuojamas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos lėšomis. Projekto vykdytojas – Švietimo pažangos centras.

Daugiau informacijos:
Genovaitė Kynė, genovaite.kyne@vilnius.lt, +370 614 98597