2017-08-28

Skelbiamas mokyklų pažangos ir bendradarbiavimo projektų konkursas

Visos Vilniaus bendrojo ugdymo mokyklos kviečiamos dalintis vykdytomis veiklomis ir dalytis gerąja bendradarbiavimo su kita mokykla patirtimi.

Mokyklų komandos raginamos teikti paraiškas ir gauti finansinę paramą savo idėjoms įgyvendinti. Komandą turėtų sudaryti dvi skirtingų pasiekimų mokyklos, kad kolegos galėtų perimti gerąją patirtį. Šiuo konkursu skatiname mokyklas identifikuoti savo tobulintinas sritis ir spręsti juos pasitelkiant kaimyninės mokyklos pagalbą su kuria siekiama bendradabiauti.

Projektais skatinama kurti mokyklą, kaip pokyčiams atvirą ir nuolat besimokančią bendruomenę, puoselėjant  kultūrą. Svarbu kurti mokyklų bendradarbiavimo tinklus ir veiksmingai  kartu mokytis.  Užmegzti glaudūs tos pačios ar kitų seniūnijų mokyklų bendradarbiavimo ryšiai sudaro galimybes mokytojams dalytis savąja patirtimi ir efektyviai bendrauti ieškant būdų, kaip spręsti  mokyklų bendruomenėms aktualius ugdymo klausimus. Toks bendradarbiavimas, sudaro prielaidą susitarti dėl bendrų tikslų ir veiksmingai jų siekti.

Projektas – tai dviejų mokyklų bendradarbiavimas, kuris trunka iki 2017 m. sausio mėnesio ir kuriuo siekiama pagerinti mokymo kokybę ir kartu įgyvendinti naujoviškas idėjas.

Konkurso tikslas – bendradarbiavimo tinklo sukūrimas ir dalijimasis gerąja patirtimi. Visos projekte dalyvaujančios mokyklos turi perduoti savo patirtį viena kitoms. Paraiškas galima teikti tik vienai pasirinktai veiklos sričiai.

Mokyklų pažangos ir bendradarbiavimo konkurso veiklos sritys:
1.     fizinio aktyvumo skatinimas;
2.     mokinio individualios pažangos vertinimas;
3.     mokinių su specialiaisiais poreikiais integravimas;
4.     pozityvios emocinės aplinkos kūrimas;
5.     demokratinių procesų ir savivaldos mokykloje stiprinimas.

Atrenkant finansuotinus projektus, prioritetas bus teikiamas geografiškai arti viena nuo kitos esančioms ir bendradarbystę užmezguzioms mokykloms. Taip pat mokykloms, kurios problematiką grindžia duomenimis ir siekia pamatuojamos projekto kokybės, bei mokykloms, kurios projekto teikiamą naudą pritaikys skirtingų mokomųjų dalykų ugdymui.

Finansinė parama gali būti skirta mokyklų mokytojų kvalifikacijai tobulinti, mokyklos bendruomenės veiklai stiprinti, fizinių erdvių sukūrimui, naujiems ugdymo organizavimo modeliams: aktyviems mokymo metodams, į praktiką orientuotai mokinių veiklai, įvairesnėms formoms, mokymuisi ne tik kabinetuose ir ne tik tradicines 45 minutes, neformalių ugdymo metodų įtraukimui į formalųjį ugdymo procesą.

Didžiausia vienam projektui galima skirti suma yra iki 3000 eurų.

Projektų paraiškų priėmimo vieta:
Projektų paraiškos dėl dalyvavimo Mokyklų pažangos ir bendradarbiavimo projektų 2017 metų konkurse priimamos elektroniniu būdu. Paraiškas siųsti el.paštu ugne.jakubauskaite@vilnius.lt
Laiško pavadinime nurodyti „Mokyklų pažangos ir bendradarbiavimo konkursui”.

Projektų paraiškų priėmimo terminas ir laikas:
Projektų paraiškų pateikimo pradžia: 2017 m. rugpjūčio 29 d.
Projektų paraiškų pateikimo pabaiga: 2017 m. rugsėjo 18 d. 18 val.