2021-12-10

Skaitmeninė kompetencija – gebėjimas pažinti ir įvaldyti skaitmenines technologijas kritiškai ir atsakingai

Ar skaitmeninės technologijos gali suteikti galimybę mokiniams mokytis norimu tempu ir būdais? O galbūt paskatinti reflektyvųjį mokymąsi? Atsakymus į šiuos klausimus pirmus metus Vilniaus mokyklose dirbantys mokytojai sužinojo jiems skirtuose nuotoliniuose mokymuose „Skaitmeninės kompetencijos tobulinimas“.

Šiuos mokymus vedė dr. Aurimas Juozaitis ir mokytojas ekspertas Norbertas Airošius.

Seminarą tradiciškai pradėjęs dr. Aurimas Juozaitis, projekto „Pradedantieji Vilniaus mokytojai“ dalyvius pakvietė aptarti atliktus namų darbus. Dirbdami grupelėmis, mokytojai diskutavo ir dalinosi įžvalgomis apie savo išgyvenimus: ką netikėto atrado apie save? O kas šiandien apie juos jiems yra seniai žinoma ir girdėta?

Vieno iš mokytojų pasidalijimas savais atradimais išsiskyrė paminint tai, su kuo profesiniame kelyje susiduria ne vienas mokytojas: „Kas man apie mane žinoma ir girdėta – ne visada moku pasakyti NE darbe, prie esamų darbų gaunu papildomai daug darbo, nes prašo padėti. Padedu, padedu, o vėliau nespėju visko tinkamai atlikti… Atradau tai, kad mokytojo darbas labai išradingas. Kiekvieną dieną turi kaip nors sudominti vaikus – ne tik ateiti ir pravesti pamoką, bet ir labai pasitelkti vaizduotę.“ Pasidalinus pagrindinėmis mintimis po pokalbių grupėse, lektorius Aurimas Juozaitis  akcentavo, kad refleksija yra labai svarbi kiekvieno iš mūsų augimo sąlyga.

Toliau žiniomis apie skaitmeninių technologijų panaudojimą mokyme(si) dalijosi ekspertas Norbertas Airošius. Pasak jo, skaitmeninė kompetencija apima gebėjimą pažinti ir valdyti technologijas, o tai tampa svarbiu dalyku mokytojams vedant pamokas, į mokymosi procesą įtraukiant mokinius. Naudojant skaitmenines priemones pamokose svarbu įsitikinti, jog tai kurtų ne tik įsitraukimą, bet ir pridėtinę vertę. Integruotą ir prasmingą mokymą(si) kuria viena iš skaitmeninių mokymosi platformų –  Eduten Playground, kurią spėjo išbandyti ir didelė dalis Vilniaus mokytojų. Platforma teikia alternatyvų būdą mokiniams praktikuotis sprendžiant matematikos užduotis, generuoja automatinį grįžtamąjį ryšį, užduočių tikrinimą ir vertinimą.

Lektorius pasakojo, kad tie mokiniai, kurie pamokose ar atliekant namų darbus gali pasitelkti daugiau mokymosi formų, geriau įsisavina žinias, įgyja daugiau patirties. Pritaikant skaitmenines technologijas mokymosi procese, keičiasi ir pati pamoka – ją sudaro skirtingos užduočių struktūros, mokiniai turi galimybę kitaip atlikti užduotis tiek grupėse, tiek individualiai. Atsiranda nauji tikslai, o su jais galimos ir įvairios apdovanojimo struktūros, motyvuojančios klasę siekti užsibrėžtų rezultatų. Pagaliau, skaitmeninės priemonės yra nepakeičiamos operatyviam grįžtamajam ryšiui gauti.

Skaitmeninės technologijos gali paskatinti kontekstualų mokymąsi už mokyklos ribų, pasitarnauti kuriant bendradarbiavimo tinklus bei padidinti galimybes mokytis globaliai.

Mokymų metu Norbertas pristatė ir keletą skaitmeninių svetainių bei programėlių, kurias mokytojai galėtų panaudoti savo pamokose. Viena iš nemokamų internetinių platformų – Classroomscreen.com/app/ turi laikmačio, teksto rašymo, piešimo ir kitas medijų funkcijas, padedančias valdyti klasės dėmesį ir įsitraukimą.

Susitikimo dalyviai susipažino ir patys praktiškai išbandė kaip naudotis Canva programėle, skirta prezentacijų, svetainės, šablonų, video medžiagos ir kitos vizualiai perteikiamos informacijos kūrimui. Mokymų metu buvo apžvelgta ir kitų skaitmeninių priemonių naudojimas ugdymo procese: padlet.com, sketchfab.com, kahoot.com ir kt.

Pagrindinė taisyklė, nutarus pasinaudoti skaitmena ruošiantis pamokai ar ją vedant, nepamiršti saiko ir tikslingumo mato.

Su Pradedančiais Vilniaus mokytojais susitiksime jau kitąmet pasikalbėti apie „Klasės valdymo problematiką“.