2019-10-08

Raktas į ugdymo(si) sėkmę – individuali kiekvieno mokinio ir mokyklos pažanga

Vilniaus mokyklos mokosi planuoti ir įgyvendinti pokyčius siekdamos individualios kiekvieno mokinio ir mokyklos pažangos. Jau antrus metus įgyvendinamo projekto metu mokyklų komandos siekia gerinti ugdymą savo mokyklose. Viena iš svarbių bet kokių pokyčių sąlygų – tai tobulintinos(-ų) srities(-čių) nustatymas, norimo pokyčio ir su tuo susijusių veiklų planavimas bei įsivertinimas kaip pasisekė pasiekti užsibrėžtų tiklsų.

Drauge su Mykolo Romerio universiteto konsultantais 12 projekte dalyvaujančių mokyklų tobulina savo veiklą darbo su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais bei mokyklos emocinio-psichologinio klimato gerinimo srityse.

Nuo spalio 9 d. Mykolo Romerio universitete vyksta mokymai-konsultacijos „Pokyčių vadyba siekiant individualios kiekvieno mokinio ir mokyklos pažangos mokymąsi skatinanti lyderystė“ mokyklų komandoms, lapkričio-gruodžio mėnesiais vyks konsultacijos, skirtos gilintis į darbo su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais problematiką bei emocinio-psichologinio klimato mokyklose gerinimą.

Projekto koordinatorė: Eglė Melnikė, egle.melnike@vilnius.lt, +370 699 35415