2019-07-22

Projekto „Tikslinė kompleksinė pagalba ikimokyklinėms įstaigoms“ dalyvių atranka

Kviečiame Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų pedagogus dalyvauti Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamame projekte „Tikslinė kompleksinė pagalba ikimokyklinėms įstaigoms“, kuris bus įgyvendinimas Vilniaus miesto ikimokyklinėse įstaigose 2019 m. rugsėjo-gruodžio mėnesiais.

Projekto metu bus diegiama Naratyvinio žaidimo ir mokymo(si) programos (NEPL) 1-as pilnas ciklas.

KONKURSO SĄLYGOS

Motyvacinius laiškus ir prašymus dalyvauti konkurse prašome siųsti iki 2019-08-30 el. paštu: milda.bredikyte@vdu.lt

Kontaktiniai asmenys:
Dr. Milda Bredikytė, VDU Švietimo akademija, milda.bredikyte@vdu.lt
Agata Katkonienė, Vilniaus švietimo pažangos centras, agata.katkoniene@vilnius.lt