2021-06-14

Projekto „Sugrįžtu mokyti“ dalyviai susitiko pirmuose vasaros mokymuose!

Šiandien pradedame antrąjį projekto „Sugrįžtu mokyti“ sezoną. 21 sėkmingai atranką įveikę, pedagogo išsilavinimą turintys, jaučiantys profesinį pašaukimą ir norintys dirbti mokykloje, mokytojai virtualiai susitinka vasaros mokymuose. Jų metu mokytojai atgaivins ugdymo psichologijos žinias, susipažins su šiandienos mokyklos gyvenimu, Lietuvos švietimo politikos prioritetais, ugdymo turinio naujovėmis.

Šiandien vykstančių mokymų lektorė – dr. Eglė Pranckūnienė su projekto dalyviais kalbasi apie mokytojo tapatumą, ugdymo turinio sampratą ir klasės valdymą. O rytoj – Artur Adam Markevič pristatys įtraukiojo ugdymo sampratą ir dalysis savo asmenine patirtimi ugdant mokinius, turinčius individualių ar specialiųjų mokymo(si) poreikių.

„Sugrįžtu mokyti“ mokytojai mokymąsi tęs rugpjūčio mėnesį. Tikimės, kad tąkart visi susitiksime gyvai. Kol kas – pirmasis palinkėjimas: „Daugiau pasitikėjimo savimi, daugiau drąsos ir kuo mažiau streso šiame nelengvame kelyje!“ O projektas „Sugrįžtu mokyti“ pasiruošęs suteikti padrąsinimą, individualizuotą profesinę pagalbą ir suburti „sugrįžusius“ į bendraminčių būrį.

 

Projektą finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė, įgyvendina – Vilniaus švietimo pažangos centras. Projekto partneriai – Mokyklų tobulinimo centras.