Vilniaus mokyklų pradedančiųjų vadovų ir jų mentorių tinklo kūrimas

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas pradedantiesiems vadovams įgyti efektyvaus vadovavimo mokyklai kompetencijas dėka dalyvavimo mentorystės tinkle.

Projekto veiklos numato mokymų ciklą ir konsultacijas naujai pradėjusiems dirbti mokyklų vadovams bei mentoriams. Mentoriai turės ne tik galimybę dalintis gerąja patirtimi, teikti pagalbą pradedantiesiems kolegoms, užmegzti bendradarbiavimą, bet ir  tobulėti.

Projekto rezultatas: efektyvesnis vadovavimas mokykloms, glaudesnis mokyklų vadovų bendradarbiavimas ir dalinimasis gerąja patirtimi.

Kontaktinis asmuo:
Egidija Nausėdienė, Egidija.Nausediene@vilnius.lt

Susijusios naujienos

2021-10-29

Pradedančiųjų ugdymo įstaigų vadovų ir jų mentorių susitikimai

„Žmogus nesimoko tol, kol neturi klausimo, nes mokymesi klausymasis yra esminis gebėjimas“ – taip sako nuolat su Vilniaus ugdymo įstaigų vadovais dirbantis lektorius dr. Aurimas Juozaitis. Vilniaus švietimo pažangos centras, drauge su patikimu partneriu – Mokyklų tobulinimo centru, jau penktus metus įgyvendina Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamus projektus „Vilniaus mokyklų pradedančiųjų vadovų ir jų mentorių tinklo kūrimas“… Skaityti plačiau

2018-06-29

Pirmasis mentorystės etapas baigtas: kaip sekėsi?

Vilniaus švietimo pažangos centras įgyvendina Vilniaus miesto savivaldybės inicijuojamą projektą „Bendrojo ugdymo įstaigų vadovų mentorystės tinklo kūrimas“. Projektas skirtas bendrojo ugdymo mokyklų vadovų profesiniam tobulėjimui, jų mentorystei bei bendradarbiavimo tinklų kūrimui.