Vilniaus mokyklų pradedančiųjų vadovų ir jų mentorių tinklo kūrimas

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas pradedantiesiems vadovams įgyti efektyvaus vadovavimo mokyklai kompetencijas dėka dalyvavimo mentorystės tinkle.

Projekto veiklos numato mokymų ciklą ir konsultacijas naujai pradėjusiems dirbti mokyklų vadovams bei mentoriams. Mentoriai turės ne tik galimybę dalintis gerąja patirtimi, teikti pagalbą pradedantiesiems kolegoms, užmegzti bendradarbiavimą, bet ir  tobulėti.

Projekto rezultatas: efektyvesnis vadovavimas mokykloms, glaudesnis mokyklų vadovų bendradarbiavimas ir dalinimasis gerąja patirtimi.

Projekto koordinatorė:
Genovaitė Kynė, genovaite.kyne@vilnius.lt, +370 614 98597

Susijusios naujienos

Naujienų nėra