Vilniaus ikimokyklinių įstaigų pradedančiųjų vadovų ir jų mentorių tinklo kūrimas

Projekto tikslas – kurti ikimokyklinių įstaigų vadovų mentorystės tinklą, skirtą padėti pradedantiesiems vadovams įgyti efektyvaus vadovavimo mokyklai kompetencijas per dalyvavimą mentorystės tinkle.

Projekto veiklos numato mokymus ir konsultacijas pradedantiesiems vadovams bei mentoriams. Mentoriams tai – galimybė tobulėti, dalytis gerąja patirtimi, teikti pagalbą pradedantiesiems kolegoms, užmegzti bendradarbiavimą. Numatomas mokymų ciklas naujai pradėjusiems dirbti mokyklų vadovams, mentorių tinklo koordinavimas bei reflektyvieji mokymai parengtiems mentoriamas.

Projekto rezultatas: projektas tęsiamas nuo 2018 metų, jame dalyvauja visi pirmus metus dirbantys Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų vadovai. Projekto dėka pradedantieji vadovai įgyja  efektyvaus vadovavimo ikimokyklinėms įstaigoms kompetencijas, vyksta glaudesnis ikimokyklinių įstaigų vadovų bendradarbiavimas ir dalinimasis gerąja patirtimi.

Projekto koordinatorė:
Kontaktinis asmuo: Agata Katkonienė, švietimo veiklos koordidantorė, agata.katkoniene@vilnius.lt, +370 680 93405

Susijusios naujienos

2020-04-08

Įvyko 3 dienų mokymai pretendentams į Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų vadovus

Ugdymo įstaigų vadovų trūkumas Vilniaus mieste yra didelis pastarojo laiko iššūkis. Siekiant paskatinti ir pastiprinti asmenis, apsisprendusius savo tolesnį profesinį kelią sieti su vadovavimu ugdymo įstaigai, buvo suorganizuoti tiksliniai mokymai pretendentams į Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų vadovus. Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus, pretendentai į ugdymo įstaigų vadovus turi turėti vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas (žr…. Skaityti plačiau