Vilniaus ikimokyklinių įstaigų pradedančiųjų vadovų ir jų mentorių tinklo kūrimas

Projekto tikslas – kurti ikimokyklinių įstaigų vadovų mentorystės tinklą, skirtą padėti pradedantiesiems vadovams įgyti efektyvaus vadovavimo mokyklai kompetencijas per dalyvavimą mentorystės tinkle.

Projekto veiklos numato mokymus ir konsultacijas pradedantiesiems vadovams bei mentoriams. Mentoriams tai – galimybė tobulėti, dalytis gerąja patirtimi, teikti pagalbą pradedantiesiems kolegoms, užmegzti bendradarbiavimą. Numatomas mokymų ciklas naujai pradėjusiems dirbti mokyklų vadovams, mentorių tinklo koordinavimas bei reflektyvieji mokymai parengtiems mentoriamas.

Projekto rezultatas: projektas tęsiamas nuo 2018 metų, jame dalyvauja visi pirmus metus dirbantys Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų vadovai. Projekto dėka pradedantieji vadovai įgyja  efektyvaus vadovavimo ikimokyklinėms įstaigoms kompetencijas, vyksta glaudesnis ikimokyklinių įstaigų vadovų bendradarbiavimas ir dalinimasis gerąja patirtimi.

Kontaktinis asmuo: Egidija Nausėdienė, Egidija.Nausediene@vilnius.lt

Susijusios naujienos

Naujienų nėra