Vilniaus ugdymo įstaigų vadovų rengimas ir vadybinių kompetencijų stiprinimas

Tikslas – Vilniaus mesto ugdymo įstaigų vadybinės grandies stiprinimas, užtikrinant kompetetingų ugdymo įstaigų vadovų Vilniaus miesto ugdymo įstaigoms rezervą.

Uždaviniai:

– Stiprinti ir plėtoti esamų ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigų vadovų vadybos ir lyderystės kompetencijas.

– Stiprinti galimų kandidatų vadovauti ikimokyklinio ir/ar bendrojo ugdymo įstaigai vadybos bei lyderystės kompetencijas.

–  Skatinti ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigų vadovų aktyvų įsitraukimą sprendžiant aktualias Vilniaus miesto švietimo problemas.

Viena iš projekto veiklų – Vilniaus miesto ugdymo įstaigų vadovų ir iniciatyvių švietimo darbuotojų vadybos ir lyderystės kompetencijų įgijimas ir stiprinimas studijuojant formaliųjų studijų programoje.

Vilniaus savivaldybė jungiasi prie „Švietimo lyderystės“ programos – kartu su ISM universitetu ugdys ateities darželių ir mokyklų vadovus, skatindami jų lyderystę. 2020 m. kovo 5 d. Vilniaus meras Remigijus Šimašius pasirašė bendradarbiavimo sutartį su ISM universitetu, o 2020 m. balandžio 20 d. Vilniaus švietimo pažangos centro švietimo veiklos vadovė Genovaitė Kynė ir ISM fondo direktorė Aneta Šlekytė-Kaminienė pasirašė paramos sutartį. Šios sutartys leis esamiems ir būsimiems ugdymo įstaigų vadovams dalyvauti universiteto organizuojamoje „Švietimo lyderystės“ programoje: kelti savo kvalifikaciją švietimo vadybos srityje ir siekti magistro diplomo.

“Švietimo lyderystės” magistrantūros programos ištakos jau siekia dešimtmetį. Ši programa buvo inicijuota įgyvendinant Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nacionalinį projektą “Lyderių laikas” . Programą jau baigė per 360 absolventų iš įvairių Lietuvos regionų.  Dalis absolventų ėmėsi vadovaujamų vaidmenų švietimo įstaigose ir toliau sėkmingai kuria savo karjeras, kiti taip pat padarė profesinės karjeros pokytį.

Kviečiame teikti paraiškas dalyvauti ISM universiteto „Švietimo lyderystės“ programoje. 

Paraiškas gali teikti:

  • Vilniaus miesto savivaldybės pavaldumo ikimokyklinio, bendrojo, neformalaus ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai ugdymui (prioritetas)
  • Vilniaus miesto savivaldybės pavaldumo ikimokyklinio, bendrojo, neformalaus ugdymo įstaigų pedagogai, planuojantys ateityje dirbti švietimo įstaigos vadovais
  • kitų Vilniaus miesto savivaldybės pavaldumo švietimo ir kitų įstaigų darbuotojai, planuojantys ateityje dirbti švietimo įstaigos vadovais.

Privačių ugdymo įstaigų atstovai galės aplikuoti tiesiai į ISM universiteto atranką (Vilniaus miesto finansuojami studentai sudarys tik dalį grupės). Informaciją apie studijų finansavimo galimybes skelbs ISM universitetas.

 

Kandidatų atrankos etapai: 

  • I etapas. 2020 balandžio 21- birželio 22 d. Paraiškos teikimas ir kandidatų atranka Vilniaus miesto savivaldybėje. Į II etapą bus pakviesti tik savivaldybės atranką perėję kandidatai.  Atranka savivaldybėje negarantuoja automatinio patekimo į studijuojančiųjų sąrašą. Kandidatai, praėję atranką savivaldybėje dalyvauja 2 atrankos etape, kurį organizuoja ISM universitetas.
  • II etapas. 2020 m. birželio-rugpjūčio mėn. Kandidatų atranka ISM universitete.

Daugiau informacijos apie Švietimo lyderystės studijų programą galite rasti ISM universiteto svetainėje čia

 

Birželio 17 d. 16 val. ISM universitetas organizuoja Info dieną. Info dienos metu sužinosite daugiau apie programą, išgirsite dalyvių atsiliepimus, galėsite užduoti jums rūpimus klausimus. Registracija https://bit.ly/3dp8Bqp

 

 

Projekto rezultatas – efektyvesnis vadovavimas ugdymo įstaigoms. 40 švietimo lyderystės studijas baigusių vadovų ir iniciatyvių švietimo darbuotojų.

Projektą finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė.

Projektą įgyvendina Vilniaus švietimo pažangos centras.

Projekto partneris – ISM universitetas.

Projekto koordinatorė: Genovaitė Kynė, genovaite.kyne@vilnius.lt

Susijusios naujienos

2020-08-31

Pasveikinti būsimi Švietimo lyderystės magistrantūros programos studentai

Šį rugsėjį studijas pradės 40 Vilniaus miesto įvairių ugdymo įstaigų vadovų, direktorių pavaduotojų, mokytojų. Visi jie priėmė iššūkį: jau esami vadovai – tobulinti savo vadovavimo kompetencijas, o kiti – profesionaliai gilintis į lyderystę ir vadybą su perspektyva ateityje savo profesinį kelią sieti su vadovaujančiomis pareigomis. Rugpjūčio 28 d. Vilniaus miesto Tarybos salėje vyko susitikimas su… Skaityti plačiau

2020-06-08

Kviečiame į švietimo lyderystės info dieną

Įgyvendindami projektą „Vilniaus ugdymo įstaigų vadovų rengimas ir vadybinių kompetencijų stiprinimas“ planuojame atrinkti 40 motyvuotų, profesinio tobulėjimo siekiančių esamų ugdymo įstaigų vadovų bei tikslingai siekiančių jais tapti, kuriuos pakviesime dalyvauti ISM universiteto vykdomoje „Švietimo lyderystės“ programoje. Atrinktų programos dalyvių studijas finansuos Vilniaus miesto savivaldybė. Sėkmingai programą baigusieji įgis magistro laipsnį. Iki 2020 m. birželio 22… Skaityti plačiau

2020-04-21

40 esamų ir būsimų darželių ir mokyklų lyderių bus finansuojamos magistrantūros studijos – kviečiame teikti paraiškas

Šiandien pradedame itin svarbų ir reikšmingą Vilniaus miesto mokyklų ir darželių valdymui projektą „Vilniaus ugdymo įstaigų vadovų rengimas ir vadybinių kompetencijų stiprinimas“, kuris prisidės prie ilgalaikių Vilniaus miesto švietimo politikos siekių keliamų uždavinių –tobulinti esamų švietimo įstaigų lyderių vadovavimo kompetencijas ir pritraukti naujų lyderių į sostinės ugdymo įstaigas. Tikimasi paskatinti aktyvų  ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo… Skaityti plačiau