Vilniaus ugdymo įstaigų vadovų rengimas ir vadybinių kompetencijų stiprinimas

Tikslas – Vilniaus mesto ugdymo įstaigų vadybinės grandies stiprinimas, užtikrinant kompetetingų ugdymo įstaigų vadovų Vilniaus miesto ugdymo įstaigoms rezervą.

Uždaviniai:

– Stiprinti ir plėtoti esamų ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigų vadovų vadybos ir lyderystės kompetencijas.

– Stiprinti galimų kandidatų vadovauti ikimokyklinio ir/ar bendrojo ugdymo įstaigai vadybos bei lyderystės kompetencijas.

–  Skatinti ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigų vadovų aktyvų įsitraukimą sprendžiant aktualias Vilniaus miesto švietimo problemas.

Viena iš projekto veiklų – Vilniaus miesto ugdymo įstaigų vadovų ir iniciatyvių švietimo darbuotojų vadybos ir lyderystės kompetencijų įgijimas ir stiprinimas studijuojant formaliųjų studijų programoje.

Vilniaus savivaldybė jungiasi prie „Švietimo lyderystės“ programos – kartu su ISM universitetu ugdys ateities darželių ir mokyklų vadovus, skatindami jų lyderystę. 2020 m. kovo 5 d. Vilniaus meras Remigijus Šimašius pasirašė bendradarbiavimo sutartį su ISM universitetu, o 2020 m. balandžio 20 d. Vilniaus švietimo pažangos centro švietimo veiklos vadovė Genovaitė Kynė ir ISM fondo direktorė Aneta Šlekytė-Kaminienė pasirašė paramos sutartį. Šios sutartys leis esamiems ir būsimiems ugdymo įstaigų vadovams dalyvauti universiteto organizuojamoje „Švietimo lyderystės“ programoje: kelti savo kvalifikaciją švietimo vadybos srityje ir siekti magistro diplomo.

“Švietimo lyderystės” magistrantūros programos ištakos jau siekia dešimtmetį. Ši programa buvo inicijuota įgyvendinant Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nacionalinį projektą “Lyderių laikas” . Programą jau baigė per 360 absolventų iš įvairių Lietuvos regionų.  Dalis absolventų ėmėsi vadovaujamų vaidmenų švietimo įstaigose ir toliau sėkmingai kuria savo karjeras, kiti taip pat padarė profesinės karjeros pokytį.

Kviečiame teikti paraiškas dalyvauti ISM universiteto „Švietimo lyderystės“ programoje. 

Paraiškas gali teikti:

  • Vilniaus miesto savivaldybės pavaldumo ikimokyklinio, bendrojo, neformalaus ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai ugdymui (prioritetas)
  • Vilniaus miesto savivaldybės pavaldumo ikimokyklinio, bendrojo, neformalaus ugdymo įstaigų pedagogai, planuojantys ateityje dirbti švietimo įstaigos vadovais
  • kitų Vilniaus miesto savivaldybės pavaldumo švietimo ir kitų įstaigų darbuotojai, planuojantys ateityje dirbti švietimo įstaigos vadovais.

Privačių ugdymo įstaigų atstovai galės aplikuoti tiesiai į ISM universiteto atranką (Vilniaus miesto finansuojami studentai sudarys tik dalį grupės). Informaciją apie studijų finansavimo galimybes skelbs ISM universitetas.

 

Kandidatų atrankos etapai: 

  • I etapas. 2020 balandžio 21- birželio 22 d. Paraiškos teikimas ir kandidatų atranka Vilniaus miesto savivaldybėje. Į II etapą bus pakviesti tik savivaldybės atranką perėję kandidatai.  Atranka savivaldybėje negarantuoja automatinio patekimo į studijuojančiųjų sąrašą. Kandidatai, praėję atranką savivaldybėje dalyvauja 2 atrankos etape, kurį organizuoja ISM universitetas.
  • II etapas. 2020 m. birželio-rugpjūčio mėn. Kandidatų atranka ISM universitete.

Daugiau informacijos apie Švietimo lyderystės studijų programą galite rasti ISM universiteto svetainėje čia

 

Projekto rezultatas – efektyvesnis vadovavimas ugdymo įstaigoms. 40 švietimo lyderystės studijas baigusių vadovų ir iniciatyvių švietimo darbuotojų.

Projektą finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė.

Projektą įgyvendina Vilniaus švietimo pažangos centras.

Projekto partneris – ISM universitetas.

Projekto koordinatorė: Eglė Melnikė, egle.melnike@vilnius.lt, +370 699 35415

Susijusios naujienos

Naujienų nėra