Tikslinė kompleksinė pagalba Vilniaus ikimokyklinėms įstaigoms

Projekto tikslas – suteikti tikslinę kompleksinę pagalbą Vilniaus miesto savivaldybės ikimokyklinėms įstaigoms, siekiant pagerinti ugdymo kokybę, vadybą ir mikroklimatą.

Projekto veiklos: darželių atranka pagal ugdymo kokybės duomenis, atrinktų įkimokyklinių įstaigų konsultacijos ir mokymai pagal tematiką, parinktą atsižvelgus į konkrečių įkimokyklinių įstaigų poreikius. Organizuojami jungtiniai bendri 5 įkimokyklinių įstaigų komandų mokymai (po 4 ikimokyklinio ugdymo pedagogus iš kiekvienos įstaigos). Žaidimų laboratorijų steigimas.

Projekto rezultatas: suteikta tikslinė kompleksinė pagalba 5 įkimokyklinėms įstaigoms, dėka kurios jose pagerėja vadyba ir komunikacija, auklėtojų dalykinės kompetencijos, tikslingai praturtinama ugdymo(si) aplinka.

Projekto koordinatorė:
Agata Katkonienė, agata.katkoniene@vilnius.lt, +370 680 93405

Susijusios naujienos

2019-11-12

Vilniaus „Markučių“ l/d įvyko antrieji NEPL mokymai

Lapkričio 12 d. Vilniaus „Markučių“ lopšelyje/darželyje įvyko antrieji projekto „Tikslinė kompleksinė pagalba ikimokyklinio ugdymo įstaigoms“ mokymai. Mokymų metu vyko pirmo naratyvinio žaidimo nuotykio patirčių ir įspūdžių aptarimas: kas pavyko, kas ne, ką planuoja daryti kitaip? Buvo daug reflektuojama klausimu „Ar pavyko matyti vaikus? Mokymus vedė VDU Švietimo akademijos lektorė dr. Milda Brėdikytė.

2019-10-04

Vilniaus ikimokyklinio ugdymo pedagogai mokėsi naratyvinio žaidimo metodo

2019 m. spalio 3 d. Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo pedagogai dalyvavo Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijoje (VDU ŠA) vykusiame seminare „Naratyvinio žaidimo ir mokymosi (NEPL) metodas darželyje“. Seminaro metu pedagogai buvo supažindinti su Naratyvinio žaidimo ir mokymosi (NEPL) metodu, atskleistos šio metodo teorinės ir praktinės ištakos, naratyvinio žaidimo samprata ir pateikti konkretūs įgyvendinimo žingsniai. Renginį vedė… Skaityti plačiau

2019-10-02

Naratyvinio žaidimo ir mokymosi metodo įvadinis seminaras

2019 m. spalio 3 d.  (ketvirtadienį) vyks įvadinis seminaras „Naratyvinio žaidimo ir mokymosi metodas“. Seminaras vyks Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos (T. Ševčenkos g. 31.) salėje, pirmajame aukšte. Seminaro pradžia – 9 val. Projekto koordinatorė: Agata Katkonienė, agata.katkoniene@vilnius.lt, +370 680 93405

2019-09-17

Atrinktos projekte dalyvausiančios ikimokyklinės įstaigos

Atrankos komisija atrinko šias 5  ikimokyklinio ugdymo įstaigas dalyvauti 2019 m. projekte „Tikslinė kompleksinė pagalba ikimokyklinėms įstaigoms“: Lopšelis-darželis „Markučiai“; Lopšelis-darželis „Coliukė“; Lopšelis-darželis „Lakštingala“; Lopšelis-darželis „Jovarėlis“; Lopšelis-darželis „Žemuogėlė“. Projekto koordinatorė: Agata Katkonienė, agata.katkoniene@vilnius.lt, +370 680 93405

2019-07-22

Projekto „Tikslinė kompleksinė pagalba ikimokyklinėms įstaigoms“ dalyvių atranka

Kviečiame Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų pedagogus dalyvauti Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamame projekte „Tikslinė kompleksinė pagalba ikimokyklinėms įstaigoms“, kuris bus įgyvendinimas Vilniaus miesto ikimokyklinėse įstaigose 2019 m. rugsėjo-gruodžio mėnesiais. Projekto metu bus diegiama Naratyvinio žaidimo ir mokymo(si) programos (NEPL) 1-as pilnas ciklas. KONKURSO SĄLYGOS Motyvacinius laiškus ir prašymus dalyvauti konkurse prašome siųsti iki 2019-08-30 el. paštu: milda.bredikyte@vdu.lt Kontaktiniai asmenys:… Skaityti plačiau