Tikslinė kompleksinė pagalba Vilniaus ikimokyklinėms įstaigoms

Projekto tikslas – suteikti tikslinę kompleksinę pagalbą Vilniaus miesto savivaldybės ikimokyklinėms įstaigoms, siekiant pagerinti ugdymo kokybę, vadybą ir mikroklimatą.

Projekto veiklos: darželių atranka pagal ugdymo kokybės duomenis, atrinktų įkimokyklinių įstaigų konsultacijos ir mokymai pagal tematiką, parinktą atsižvelgus į konkrečių įkimokyklinių įstaigų poreikius. Organizuojami jungtiniai bendri 5 įkimokyklinių įstaigų komandų mokymai (po 4 ikimokyklinio ugdymo pedagogus iš kiekvienos įstaigos). Žaidimų laboratorijų steigimas.

Projekto rezultatas: suteikta tikslinė kompleksinė pagalba 5 įkimokyklinėms įstaigoms, dėka kurios jose pagerėja vadyba ir komunikacija, auklėtojų dalykinės kompetencijos, tikslingai praturtinama ugdymo(si) aplinka.

Projekto koordinatorė:
Agata Katkonienė, agata.katkoniene@vilnius.lt, +370 680 93405

Susijusios naujienos

Naujienų nėra