Pradedančiųjų Vilniaus mokytojų akademija

Projekto tikslas – kurti prielaidas sėkmingai profesinei pradedančiųjų mokytojų adaptacijai pirmaisiais darbo metais Vilniaus miesto savivaldybės mokykloje, sudarius bendradarbiavimo su kolegomis galimybes, siekinat išspręsti profesiniame kelyje kylančius iššūkius bei įsitraukti į Vilniaus miesto švietimo bendruomenės ir įvaizdžio formavimą.

Projekto veiklos:
1) Mokymas – veikla klasėje: kompetencijų ugdymu grįstas mokymasis; bendrųjų kompetencijų ugdymas; darbo klasėje planavimas, organizavimas bei vertinimas.
2) Mokymasis – profesinis ir asmeninis tobulėjimas: pokyčio vadyba; mokytojo veiklos planavimas; psichologinis mokytojo atsparumas; mokytojas-lyderis įvaizdžio kūrimas.
3) Dalyvavimas miesto ir mokyklos bendruomenėje ir jos kūrimas: mokymai ir konsultacijos pradedančiųjų mokytojų grupei (4 sesijos po 6 ak. val., viso – 24 akad. val.)
4) Mokymosi stovykla arba išvyka į kvalifikacijos tobulinimo kelionę (Estija/ Suomija/ Danija/ Švedija) trukmė – 3 dienos (stovykla: iš viso 30 akad. val., iš jų 8 akad. savarankiško darbo).

Projekto rezultatas: efektyviai dirbantys mokytojai, kuriantys miesto švietimo įstaigų ir bendruomenių tinklus, bendradarbiaujantys ir besidalinantys gerąja patirtimi.

Projekto koordinatorės:
Genovaitė Kynė, genovaite.kyne@vilnius.lt, +370 614 98597
Jogailė Tarvydaitė, jogaile.tarvydaite@vilnius.lt, +370 662 47001

Susijusios naujienos

2019-09-10

Vilniaus pradedantieji mokytojai kviečiami į renginį

Vilniaus m. savivaldybė drauge su Vilniaus švietimo pažangos centru inicijuoja projektą, skirtą padėti pirmus metus dirbantiems mokytojams kuo sklandžiau įsitraukti į profesinę veiklą, sudarius bendradarbiavimo su kolegomis galimybes bei padedant spręsti profesiniame kelyje kylančius iššūkius. 2019 m. rugsėjo 13 d. (penktadienį) 15 val. visi pradedantieji mokytojai yra kviečiami  į pirmąjį susitikimą, vyksiantį Vilniaus Mokytojų namuose (Vilniaus gatvė, 39), Mokymų… Skaityti plačiau