Pavaduotojų bendradarbiavimo tinklo kūrimas

Projekto tikslas: sukurti tvarią Vilniaus miesto bendrojo ugdymo ir ikimokyklinių įstaigų pavaduotojų kompetencijų tobulinimo bei profesinės tinklaveikos sistemą ir ją įveiklinti.

Mokyklų ir darželių Pavaduotojų Akademijų projektais siekiama suorganizuoti mokymų ciklą pavaduotojams ugdymui vadybos, psichologijos ir edukologijos sričių temomis, kurios leistų patobulinti profesines kompetencijas darbuotojų motyvavimo, tyriminių kompetencijų, ugdymo proceso modeliavimo srityse, kuriant erdvę bendroms diskusijoms keičiantis informacija ir dalinantis gerąja patirtimi.

 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų pavaduotojams buvo organizuoti šie mokymai:

 • „Streso įveikos strategijos vykdant ikimokyklinio ugdymo įstaigų veiklos kokybės pokyčius“ (MRU Psichologijos instituto doc. dr. Antanas Valantinas)
 • „Mobingas ir jo įveikos strategijos“ (MRU Psichologijos instituto lektorė Gustė Gramaglia)
 • „Ugdomasis vadovavimas ir efektyvus žmogiškųjų išteklių valdymas pokyčių laikotarpiu“ (MRU Vadybos ir politikos mokslų instituto prof. dr. Agota Giedrė Raišienė)
 • „Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų ir pedagogų kompetencijų vertinimo pokyčiai“ (MRU Edukologijos ir socialinio darbo instituto doc. dr. Asta Railienė ir prof. dr. Odeta Merfeldaitė)
 • „Kaip išmokyti vaikus būti asertyviais ir kodėl tai yra svarbu darželyje“ (MRU Mokslo kokybės ir analizės skyriaus vadovė Agata Katkonienė)

Bendrojo ugdymo mokyklų pavaduotojai buvo organizuoti šie mokymai:

 • „Streso įveikos strategijos vykdant mokyklų veiklos kokybės pokyčius (MRU Psichologijos instituto lektorius Gintautas Katulis)
 • „Mobingas bendrojo ugdymo įstaigoje ir jo įveikos strategijos“ (MRU Psichologijos instituto lektorė Gustė Gramaglia)
 • „Duomenys mokykloje: kokie jie, ką jie mums sako, kaip juos panaudoti ugdymo kokybės gerinimui?“ (NŠA Švietimo politikos analizės ir tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotoja Eglė Melnikė)
 • „Mokyklų vadovų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kompetencijų sąrangos pokyčiai“ (MRU Edukologijos ir socialinio darbo instituto doc. dr. Daiva Penkauskienė ir prof. dr. Romas Prakapas)
 • „Asertyvus mokytojas ir mokykla: pagrindiniai elgesio modeliavimo žingsniai“ (MRU Mokslo kokybės ir analizės skyriaus vadovė Agata Katkonienė)

Projekto rezultatas: 2021 m. mokymuose iš viso dalyvavo 131 Vilniaus m. bendrojo ugdymo mokyklų pavaduotoja/s ugdymui ar skyriaus vedėja/s bei 168 Vilniaus m. ikimokyklinio ugdymo įstaigų pavaduotojos/ai ugdymui.

Projekto partneriai:

 • Vilniaus miesto savivaldybė
 • Mykolo Romerio universitetas, Edukologijos ir socialinio darbo institutas

Kontaktinis asmuo: Jurgita Rimkuvienė, jurgita.rimkuviene@vilnius.lt

 

Susijusios naujienos

2021-11-29

Įvyko projekto „Pavaduotojų akademija” baigiamieji renginiai

Lapkričio 23-24 dienomis vyko projekto „Pavaduotojų akademija” baigiamieji renginiai, skirti bendrojo ugdymo mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų pavaduotojams. Seminarų metu apibendrinti 2021 m. vykę projekto renginiai, vyko diskusijos su mokslininkais ir švietimo politikais apie švietimo aktualijas ir vadovo vaidmenį. Lapkričio 23 d. vykusiame Pavaduotojų akademijos baigiamajame renginyje pranešimą apie ugdymo turinio reformą skaitė Švietimo,… Skaityti plačiau

2021-10-20

Darželių pavaduotojams – seminaras apie asertyvaus elgesio ugdymo svarbą vaikui

Bendradarbiaudami su Mykolo Romerio universitetu tęsiame „Ikimokyklinių ugdymo įstaigų vadovų (pavaduotojų) akademijos“ seminarų ciklą Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų pavaduotojams. Pavaduotojus pakvietėme dalyvauti spalio 22 d. vyksiančiame seminare „Kaip išmokyti vaikus būti asertyvius ir kodėl tai yra svarbu darželyje“. Seminarą moderuos: Agata Katkonienė – Mokslo ir inovacijų centro Mokslo kokybės ir analizės skyriaus vadovė, švietimo vadybos ir… Skaityti plačiau

2021-10-19

Seminaras mokyklų pavaduotojams – apie asertyvų vaiką ir mokyklą

Vienas iš didžiausių gebėjimų konstruktyviai reikšti savo lūkesčius arba mokėti pasakyti „ne“, tai vadovavimasis asertyvaus elgesio pagrindu. Bendradarbiaudami su Mykolo Romerio universitetu tęsiame  „Pavaduotojų akademijos“ seminarų ciklą Vilniaus miesto mokyklų pavaduotojams. Pavaduotojus pakvietėme dalyvauti spalio 21 d. vyksiančiame seminare „Asertyvus mokytojas ir mokykla: pagrindiniai elgesio modeliavimo žingsniai“. Seminarą moderuos Mokslo ir inovacijų centro Mokslo kokybės… Skaityti plačiau

2021-09-14

Mokyklų pavaduotojams – seminaras apie duomenis mokykloje

Viena iš ugdymo kokybės prielaidų – tinkamas mokyklos turimų duomenų panaudojimas priimant svarbius vadybinius sprendimus. Bet ar mokyklos moka suvaldyti ir „įdarbinti“ įvairių tyrimų, mokinių pasiekimų ir kt. duomenis? Bendradarbiaudami su Mykolo Romerio universitetu tęsiame „Pavaduotojų akademijos“ seminarų ciklą Vilniaus miesto mokyklų pavaduotojams. Pavaduotojus pakvietėme dalyvauti rugsėjo 16 d. vyksiančiame seminare „Duomenys mokykloje: kokie jie, ką jie… Skaityti plačiau

2021-08-23

Darželių pavaduotojams – seminaras apie ugdomąjį vadovavimą

Pastarieji metai buvo gausūs iššūkių. Pedagogų apklausos rodo, kad su darbu susiję patirti išgyvenimai stipriai skiriasi: vieni pedagogai jautėsi profesine prasme paūgėję, kiti pervargę ar net sugniuždyti. Tuos laiminguosius sieja vienas bendras bruožas – geras, produktyvus kontaktas su vadovu. Pokyčių laikotarpiu pažangių vadovavimo metodų išmanymo ir efektyvaus taikymo reikšmė neabejotina, o ugdomojo vadovavimo metodai yra… Skaityti plačiau

2021-06-18

Mokyklų pavaduotojams – seminaras apie mobingą ir jo įveikos strategijas

Bendradarbiaudami su Mykolo Romerio universitetu tęsiame „Pavaduotojų akademijos“ seminarų ciklą Vilniaus miesto mokyklų pavaduotojams. Pavaduotojus pakvietėme dalyvauti birželio 29 d. vyksiančiame seminare „Mobingas bendrojo ugdymo įstaigoje ir jo įveikos strategijos“. Seminarą moderuos: Gustė Gramaglia – psichologė, MRU Psichologinio konsultavimo skyriaus vadovė; Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto Psichologijos instituto lektorė. Seminaro metu pavaduotojai susipažins su mobingo… Skaityti plačiau

2021-06-15

Darželių pavaduotojams – seminaras apie mobingą ir jo įveikos strategijas

Bendradarbiaudami su Mykolo Romerio universitetu tęsiame „Ikimokyklinių ugdymo įstaigų vadovų (pavaduotojų) akademijos“ seminarų ciklą Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų pavaduotojams. Pavaduotojus pakvietėme dalyvauti birželio 22 d. vyksiančiame seminare „Mobingas ir jo įveikos strategijos“. Seminarą moderuos: Gustė Gramaglia – psichologė, MRU Psichologinio konsultavimo skyriaus vadovė; Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto Psichologijos instituto lektorė. Seminaro metu pavaduotojai… Skaityti plačiau

2021-01-22

Mokyklų pavaduotojai rinksis į seminarą apie streso įveikos strategijas

Ugdomasis darbas iš savęs yra sudėtingas ir gali sukelti nemažai streso ir įtampos, kuri vargina ir kartais paralyžiuoja. Dinamiškame darbe, kuriame reikia nuolat prisitaikyti, tobulėti ir išlikti kūrybišku, akistata su stresu yra neišvengiama. Todėl svarbu turėti įrankių ir resursų, kurie šioje akistatoje padėtų nepralaimėti. Bendradarbiaudami su Mykolo Romerio universitetu tęsiame „Pavaduotojų akademijos“ seminarų ciklą Vilniaus… Skaityti plačiau

2021-01-22

Darželių pavaduotojams – seminaras apie streso įveikos strategijas

Kažin, ar galima šiuo metu Lietuvoje rasti ikimokyklinio ugdymo įstaigą, kuri nedirbtų padidintos įtampos sąlygomis. Natūralu, kad ypatingą reikšmę įgauna tiek pedagogų, tiek administracijos darbuotojų mokėjimai ir įgūdžiai, kaip valdyti patiriamą stresą. Streso teorijos autorius Hans Selyje yra taikliai pastebėjęs: Mus žudo ne stresas. Mus žudo mūsų reakcijos. Bendradarbiaudami su Mykolo Romerio universitetu tęsiame „Ikimokyklinių… Skaityti plačiau

2020-12-02

Darželių pavaduotojams – seminaras apie pedagogų motyvacijos stiprinimą

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos lygmeniu vykstantiems pokyčiams labai svarbus vadovų vaidmuo, nes išorinė ikimokyklinio ugdymo įstaigos aplinka paprastai iš jos vadovų tikisi, kad šie bus pokyčių skatinamoji jėga savo įstaigose, nepriklausomai, kokie pokyčiai bus inicijuojami. Tikimasi, kad jie bus pokyčių lyderiai ir kurs ikimokyklinio ugdymo įstaigos kultūrą, kurioje yra skatinama motyvacija, iniciatyvumas, ieškoma naujų probleminių klausimų… Skaityti plačiau

2020-12-02

Mokyklų pavaduotojai rinksis į seminarą apie mokytojo motyvacijos stiprinimą

2020 m. atliktas Vilniaus miesto mokytojų motyvacijos tyrimas atskleidė, jog mokytojams yra svarbus mokyklos vadovų teigiamas požiūris į jų veiklą, komunikacija organizacijoje bei aktyvus bendradarbiavimas su mokyklos administracija, sprendžiant mokytojų problemas. Bendradarbiaudami su Mykolo Romerio universitetu tęsiame „Pavaduotojų akademijos“ seminarų ciklą Vilniaus miesto mokyklų pavaduotojams. Mokyklų pavaduotojus pakvietėme dalyvauti gruodžio 8 d. vyksiančiame seminare „Strateginio… Skaityti plačiau

2020-11-03

„Pavaduotojų akademijos“ seminaras apie alternatyvių technologijų taikymą ugdyme

Informacinės technologijos gali ne tik palengvinti mokymą, bet ir tapti rimtu iššūkiu visiems ugdymo proceso dalyviams. Perėjimas prie nuotolinio mokymo iškėlė virtinę klausimų, susijusių tiek su elektroninių mokymo priemonių panaudojimu, tiek su pamokos turinio pristatymu. Pasikeitus ugdymo būdui drauge keičiasi ir ugdytojo vaidmuo. Iš dialogu bei diskusija grįsto bendravimo klasėse pereinama prie ugdytojo kaip transliuotojo… Skaityti plačiau

2020-10-20

118 darželių ir mokyklų pavaduotojų dalyvavo „Pavaduotojų akademijos“ seminare

Greitai besikeičiančios mokymo ir mokymosi sąlygos ugdymo institucijose pakoregavo ir „Pavaduotojų akademijos“ seminarų formą. Spalio 16 d. vykusius užsiėmimus darželių ir mokyklų pavaduotojams perkėlėme į virtualią aplinką. Prie staigiai pasikeitusių aplinkybių kaip mat prisitaikė ir dalyviai – užsiėmimuose jų dalyvavo daugiau nei būtų galėję dalyvauti kontaktiniuose užsiėmimuose. Užsiėmimų pradžioje dalyvius sveikino „Pavaduotojų akademijos“ koordinatorė Agata… Skaityti plačiau

2020-10-12

Kviečiame darželių ir mokyklų pavaduotojus dalyvauti „Pavaduotojų akademijos“ seminare

Bendradarbiaudami su Mykolo Romerio universitetu spalio 16 d. tęsiame „Pavaduotojų akademijos“ seminarų ciklą Vilniaus miesto darželių ir mokyklų pavaduotojams. Seminaras bus skirtas pedagoginėje bendruomenėje plačiai paplitusiai ir mėgstamai praktikai – projektams. Tai svarbi tema, nes moksliniai tyrimai rodo, kad ne visuomet šios veiklos ir metodai yra taikomi tinkamai ir neduoda laukiamų rezultatų. Seminare į projektus… Skaityti plačiau

2020-06-29

Pavaduotojų akademijos seminaro „Nuotolinio mokymo organizavimo patirtys ir iššūkiai“ akimirkos

Mykolo Romerio universitete (MRU)  birželio 26 dieną įvyko Pavaduotojų Akademijos dalyvių susitikimai, kurie buvo organizuojami pagal šio universiteto edukologų adaptuotą Aktyvaus susirinkimo metodiką. Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklų pavaduotojai susirinko į seminarą „Nuotolinio mokymo organizavimo patirtys ir iššūkiai“. Dalyvius sveikino MRU Senato pirmininkas docentas dr. Romas Prakapas bei Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto dekanė profesorė dr. Odeta… Skaityti plačiau

2020-06-29

Ikimokyklinių ugdymo įstaigų vadovų (pavaduotojų) forumo akimirkos

Mykolo Romerio universitete (MRU)  birželio 26 dieną įvyko Pavaduotojų Akademijos dalyvių susitikimai, kurie buvo organizuojami pagal šio universiteto edukologų adaptuotą Aktyvaus susirinkimo metodiką. Ikimokyklinių ugdymo įstaigų  vadovų (pavaduotojų) forume sveikinimo žodį tarė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vyriausioji patarėja švietimo klausimais Alina Kovalevskaja, kurį sveikino atvykusius, džiaugiesi juos matydama, dėkojo už jų intensyvų darbą šiuo pilnu iššūkių visiems… Skaityti plačiau

2020-06-18

Darželių ir mokyklų pavaduotojų akademijų dalyviai susitiks gyvuose baigiamuosiuose renginiuose

2020 m. birželio 26 d. baigiame įgyvendinti šiųmetines darželių ir mokyklų Pavaduotojų akademijų programas. Džiaugiamės galėdami pavaduotojus – programų dalyvius – pakviesti gyvai susitikti į baigiamuosius programos užsiėmimus Mykolo Romerio universitete. Birželio 26 d. 10.00-13.00 val. vyks „Ikimokyklinių ugdymo įstaigų vadovų (pavaduotojų) forumas“.  Jame diskutuosime apie ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų (pavaduotojų) veiklos ypatumus, kompetencijų tobulinimo… Skaityti plačiau

2020-05-14

Pavaduotojų akademijoje – apie bendravimą su vaikų tėveliais kilus konfliktams

Viena šiandieninio švietimo aktualijų – tėvų į(si)traukimas į ugdymo procesą. Dažni aktyvaus tėvų į(si)traukimo į vaikų ugdymą kliuviniai yra: pedagogų ir tėvų skirtingai suprantamas įsitraukimas į vaikų ugdymo procesą; neaiškus tėvų vaidmuo bendradarbiaujant su pedagogais; neigiamos nuostatos tėvų atžvilgiu; žinių, kaip dirbti su tėvais, trūkumas. Tęsdami projekto „Pavaduotojų akademijos“ veiklas, akademijos dalyviams – mokyklų ir… Skaityti plačiau

2020-04-15

Kviečiame registruotis į PAVADUOTOJŲ AKADEMIJOS seminarą

Kviečiame Vilniaus miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigų, pradinių mokyklų, progimnazijų bei gimnazijų pavaduotojus ugdymui dalyvauti PAVADUOTOJŲ AKADEMIJOS seminare  „Asmens duomenų apsaugos aktualijos dirbant su mokiniais, jų tėvais ir kolegomis virtualiai“ Naudojantis skaitmeninėmis technologijomis ne visuomet pamąstoma apie galimas grėsmes susijusias su asmens duomenų apsauga, intelektine pedagogo nuosavybe, kitų produktų kūrėjų intelektine nuosavybe. Seminaro metu bus aptariami aktualiausi… Skaityti plačiau

2020-04-10

Vilniaus m. ikimokyklinio ugdymo įstaigų pavaduotojų ugdymui akademijos veikų pradžia

2020-04-09 d. MRU Edukologijos ir socialinio darbo institutas bendradarbiaudamas su Vilniaus švietimo pažangos centru ir su Vilniaus m. savivaldybe pradėjo Ikimokyklinio ugdymo įstaigų pavaduotojų ugdymui akademijos veiklas pirmuoju seminaru – „Komunikaciniai kanalai bendravimui siekiant pedagoginės sąveikos“. Idėją temai padiktavo iššūkiai ir aktualijos su kuriais susiduria kiekvienas šiandien su ugdymu susijęs specialistas. Seminare dalyvavę 72 Vilniaus… Skaityti plačiau

2020-04-03

PIRMASIS 2020 METŲ MOKYKLŲ TARYBŲ PIRMININKŲ SUSITIKIMAS

PIRMASIS 2020 METŲ MOKYKLŲ TARYBŲ PIRMININKŲ SUSITIKIMAS SKIRTAS APTARTI NUOTOLINIO MOKYMO AKTUALIJAS 2020 m. balandžio 2 d. Mokyklų tarybų pirmininkai susirinko į šį kartą virtualų susitikimą – vaizdo konferenciją “Nuotolinis mokymas(is): galimybė ir iššūkiai”. Nuo 2020 m. kovo 30 d. visos Lietuvos mokiniai pradėjo mokymąsi nuotoliniu būdu. Iki tol – 2 savaitės buvo skirtos intensyviam… Skaityti plačiau

2020-04-02

Startuoja ikimokyklinių ugdymo įstaigų Pavaduotojų akademija

Kviečiame Jus dalyvauti IKIMOKYKLINIŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ (PAVADUOTOJŲ) AKADEMIJOS seminare  „Komunikaciniai kanalai bendravimui siekiant pedagoginės sąveikos“ Pastarosiomis dienomis visi susiduriame su įvairiais iššūkiais, kai esame priversti dirbti nuotoliniu būdu savo kasdienius darbus. Taip pat, pastarosiomis dienomis virtualioje erdvėje mus visus užgriuvo daugybė įvairiausių siūlymų, receptų ir idėjų. Įvertindami tai, kad aplink virtualioje erdvėje pasirodė labai daug… Skaityti plačiau

2020-03-25

Pavaduotojų Akademija 2020 pradėjo savo veiklą

Pastarosiomis dienomis visi susiduriame su įvairiais iššūkiais, kai esame priversti dirbti nuotoliniu būdu savo kasdienius darbus. Taip pat, pastarosiomis dienomis virtualioje erdvėje mus visus užgriuvo daugybė įvairiausių siūlymų, receptų ir idėjų. Įvertindami tai, kad aplink virtualioje erdvėje pasirodė labai daug fragmentiškų, daugiausia orientuotų į techninius sprendimus, siūlymų, Švietimo pažangos centro partneriai – Mykolo Romerio universiteto… Skaityti plačiau

2020-03-18

Virtualus PAVADUOTOJŲ AKADEMIJOS seminaras 2020-03-24

Kviečiame Jus dalyvauti PAVADUOTOJŲ AKADEMIJOS seminare – „Kaip paruošti kursą nuotoliniam mokymusi Moodle aplinkoje“. Pastarosiomis dienomis visi susiduriame su įvairiais iššūkiais, kai esame priversti dirbti nuotoliniu būdu savo kasdienius darbus. Taip pat, pastarosiomis dienomis virtualioje erdvėje mus visus užgriuvo daugybė įvairiausių siūlymų, receptų ir idėjų. Įvertindami tai, kad aplink virtualioje erdvėje pasirodė labai daug fragmentiškų… Skaityti plačiau

2019-08-26

Pavaduotojų akademijos seminaras „Brandos darbo rengimo metodologiniai reikalavimai ir vertinimo kriterijai“

Kviečiame Jus dalyvauti PAVADUOTOJŲ AKADEMIJOS seminare – „Brandos darbo rengimo metodologiniai reikalavimai ir vertinimo kriterijai“. SEMINARAS SKIRTAS DIRBANTIEMS MOKYKLOSE, KURIOSE ĮGYVENDINAMOS PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS! Greitai besikeičiančiame pasaulyje mokyklose, kaip ir kitose visuomenės gyvenimo srityse iškyla naujų, spręstinų problemų, joms išspręsi pedagogams dažnai nepakanka įgytų kompetencijų, todėl būtina nuolat mokytis ir diegti pedagoginėje veikloje… Skaityti plačiau

2019-06-04

„Pavaduotojų akademijos“ seminaras „Mokyklose atliekami tyrimai ir jų duomenys”

Kviečiame dalyvauti Pavaduotojų akademijos seminare „Mokyklose atliekami tyrimai ir jų duomenys: analizė, interpretacijos ir panaudojimo galimybės“. Seminaras skirtas pavaduotojams, dirbantiems mokyklose, kuriose įgyvendinamos pradinio ir pagrindinio ugdymo programos. Seminaro anotacija: Mokyklos vadovo ir pedagogo veikla siejama ne tik su tiesioginėmis pareigomis, susijusiomis su mokinių ugdymu, tačiau apima daug platesnį kontekstą. Mokyklos vadovo ir pedagogo, kaip mokyklos… Skaityti plačiau

2019-02-12

Pavaduotojų akademijos mokymai

Kviečiame dalyvauti Pavaduotojų akademijos seminare – „Ugdymo turinio planavimas įgyvendinant atnaujintus ugdymo planus“. Seminaro metu bus diskutuojama apie atnaujinamų ugdymo planų projektą, ugdymo turinio reglamentavimą, integracijos galimybes. Seminaro vadovė: Audronė Šuminienė, ŠMSM, Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėjos pavaduotoja. Seminaro data: 2019-02-22 (penktadienis). Seminaro vieta: Mykolo Romerio universitetas, Ateities g. 20, Vilnius, (I-414 aud.). Seminaro… Skaityti plačiau

2018-12-03

Prasidėjo projekto „Pavaduotojų akademija“ įgyvendinimas

Vilniaus miesto savivaldybė, bendradarbiaudama su Mykolo Romerio universiteto (MRU) Edukologijos ir socialinio darbo institutu pradėjo įgyvedinti projekto „Pavaduotojų akademija“ III etapą. 2018 m. lapkričio 30 dieną „Pavaduotojų akademija“ startavo MRU vykusiame profesinės veiklos Forume. Susirinkusius „Pavaduotojų akademijos“ dalyvius pasveikino Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius ir MRU rektorius doc. dr. Algirdas Monkevičius. Vėliau „Pavaduotojų akademijos“ idėją… Skaityti plačiau

2017-06-01

Vilniaus m. mokyklų tarybų pirmininkų susitikimas

Gegužės mėnesį vyko vienas pirmųjų tokio masto, visų Vilniaus miesto mokyklų tarybų pirmininkų susitikimą. Kviečiame užpidyti formą, norint surinkti visiems Vilniaus miesto mokyklų tarybų pirmininkų kontaktus ir sukuriant jų bendradarbystės tinklą. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5sMpMdcDDeGIJTRHYUou7i5oo4x6ukSp4_ChqfHYaoGzlWg/viewform Vilniaus švietimo pažangos centro tikslas yra padėti pirmininkams suvokti savo įgaliojimų ribas ir dalinantis gerąją patirtimi su kitų mokyklų tarybų pirmininkais inicijuoti pokyčius… Skaityti plačiau