Pavaduotojų akademija

Projekto tikslas:

Sukurti tvarią Vilniaus miesto bendrojo ugdymo ir ikimokyklinių įstaigų pavaduotojų kompetencijų tobulinimo bei profesinės tinklaveikos sistemą ir ją išbandyti. Projektas skirtas suburti iniciatyvius pavaduotojus aktyviai bendradarbiauti sprendžiant ugdymo ir ugdomojo vadovavimo problemas, taip pat ruošti vadovavimo lyderius. Veikla orientuota į bendradarbiavimą, konsultavimą, dalijimąsi patirtimi, kompetencijų tobulinimą.

Projekto veiklos: bendradarbiavimo tinklo kūrimas, konsultacinės dienos, seminarai ir mokymai aktualiais klausimais. Pavaduotojų akademijos veikla orientuota į pavaduotojų bendradarbiavimą, konsultavimą, dalijimąsi patirtimi bei kompetencijų tobulinimą.

  • Nuo 2020 metų Pavaduotojų Akademija bus organizuojama 2 kryptimis:
  1. Bendrojo ugdymo mokyklų vadovų Pavaduotojų Akademija, veiklos tęsiamos nuo 2017 m.
    • Š. m. kovo 24 d. įvyko vebinaras Vilniaus m. bendrojo ugdymo mokyklų vadovų pavaduotojams tema „Kaip paruošti kursą nuotoliniam mokymusi Moodle aplinkoje“. Vebinarą vedė: doc. dr. Jolita Dudaitė, tarptautinė švietimo ekspertė.
  2. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų Pavaduotojų Akademija, naujų veiklų pradžia 2020 m.

Projekto rezultatas:  projektas įgyvendinamas nuo 2017 metų, projekto dėka Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklų pavaduotojai aktyviai bendradarbiauja spręsdami ugdymo ir vadovavimo ugdymo procesui klausimus.

Projekto partneriai:

  • Vilniaus miesto savivaldybė
  • Mykolo Romerio universitetas, Edukologijos ir socialinio darbo institutas

Kontaktinis asmuo: Jurgita Rimkuvienė, jurgita.rimkuviene@vilnius.lt

_________________________________

Projekto ataskaita už 2019 metus:

Mykolo Romerio universiteto Edukologijos ir socialinio darbo institutas bendradarbiaudamas su VšĮ Kultūros ir švietimo centru Vilniaus mokytojų namais (2019-04-15 d. paslaugų sutartis Nr. VŠPC-4-PA, Nr. 2ST-36) suorganizavo „Pavaduotojų akademiją“. „Pavaduotojų akademijos“ projektas skirtas bendrojo ugdymo mokyklų vadovų pavaduotojų ugdymui profesiniam tobulėjimui, bendradarbiavimo tinklų kūrimui. Pagrindinis tikslas – sudaryti sąlygas pavaduotojams kurti bendradarbiavimo tinklus, dalytis gerąja patirtimi, organizuoti mokymus, kurie padėtų spręsti darbinėje veikloje iškylančius klausimus. „Pavaduotojų akademijos“ projektu siekiama:

  • 1) suorganizuoti mokymų ciklą Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklų vadovų pavaduotojams vadybos ir edukologijos sričių temomis, kurios leistų patobulinti profesines kompetencijas darbuotojų motyvavimo, tyriminių kompetencijų, ugdymo proceso modeliavimo srityse;
  • 2) suorganizuoti forumą, kurio metu bus diskutuojama aktualiausiomis temomis sudarant galimybę bendradarbiauti, dirbti grupėse, keistis informacija, dalytis gerąja patirtimi.

Kuriant Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklų pavaduotojų kompetencijų ir profesinės tinklaveikos sistemą ir ją išbandant praktiškai buvo derinami mokymosi bendradarbiaujant metodai ir formos. Veikla ir mokymai buvo grindžiami patyriminės pedagogikos principais. Mokymuose iš viso dalyvavo 89 Vilniaus m. bendrojo ugdymo mokyklų pavaduotojai ugdymui.

 

Susijusios naujienos

2019-12-06

Vilniaus miesto savivaldybė ieško švietimo įstaigų vadovų

Vilniaus miesto savivaldybė ieško švietimo įstaigų vadovų. Sostinės savivaldybės mero pavaduotojo Vytauto Mitalo manymu, kandidatus galėtų sudominti dinamiškas ir prasmingas darbas, tai reali galimybė prisidėti prie švietimo sistemos keitimo, tobulinimo. „Vilniaus miesto savivaldybė sukūrė ir pritaikė keletą programų, kurios padės mokyklų lyderiams kuo geriau atlikti savo misiją, jie nebus palikti be pagalbos, – aiškino mero… Skaityti plačiau

2019-05-07

„Pavaduotojų akademijos“ seminaras „Įsivertinimo ir refleksijos metodų taikymas”

2019 m. gegužės 28 d. Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklų pavaduotojus kviečiame į Pavaduotojų akademijos seminarą „Įsivertinimo ir refleksijos metodų taikymas bendrojo ugdymo mokyklos direktoriaus pavaduotojo ugdymui darbe“. Seminaro dalyviai aptars refleksijos ir įsivertinimo metodų taikymo aktualijas ir išbandys pasirinktus refleksijos bei įsivertinimo metodus. Veiklos refleksija skirta gilesniam refleksijos ir įsivertinimo metodų pažinimui, suvokimui kodėl… Skaityti plačiau

2019-03-15

Seminaras „Matematinio raštingumo samprata EBPO kontekste“

2019 m. kovo 22 d. maloniai kviečiame dalyvauti Pavaduotojų akademijos seminare „Matematinio raštingumo samprata EBPO kontekste“. Seminaro metu bus diskutuojama apie pastaruoju metu vykstančius matematinio raštingumo vertinimus ir kas šiame kontekste aktualu ne tik matematikos mokytojams, bet ir pavaduotojams ugdymui. Seminaro vadovė: Edukologijos ir socialinio darbo instituto docentė dr. Jolita Dudaitė (tarptautinė matematinio raštingumo ekspertė,… Skaityti plačiau