Naratyvinio žaidimo diegimas ikimokykliniame ugdyme

Projekto tikslas – suteikti tikslinę kompleksinę pagalbą Vilniaus miesto savivaldybės ikimokyklinėms įstaigoms, siekiant pagerinti ugdymo kokybę, vadybą ir mikroklimatą.

Programa: Programa supažindina su Naratyvinio žaidimo ir mokymosi (NEPL) metodu, atskleidžia jo teorines ir praktinės ištakas, naratyvinio žaidimo samprata ir išmoko konkrečių šio metodo įgyvendinimo žingsnių ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Daugiau informacijos rasite čia. Mokymų metu bus demonstruojama vaizdo medžiaga iš naratyvinio žaidimo. Dalyvaujančių įstaigų komandoms bus organizuojami kas mėnesiniai mokymai, suteikiamos konsultacijos, pedagogai turės šešėliuoti ne mažiau nei 3 kartus jau vykdomuose naratyvinio žaidimo projektuose. Tuo siekiama padėti kiekvienos įstaigos pedagogų komandai realizuoti naratyvinio žaidimo ciklą trunkantį 3-4 mėnesius.

Planuojamo projekto veiklos 2020: darželių atranka pagal ugdymo kokybės duomenis, atrinktų įkimokyklinių įstaigų mokymai ir konsultacijos pagal tematiką, parinktą atsižvelgus į konkrečių įkimokyklinių įstaigų poreikius. Organizuojami jungtiniai bendri 10 įkimokyklinių įstaigų komandų mokymai (po 4 ikimokyklinio ugdymo pedagogus iš kiekvienos įstaigos) bei individualio įstaigų konsultacijos. Mokomojo metodinio filmo parengimas.

Projekto partneriai:

 • Vilniaus miesto savivaldybė
 • Vytauto Didžiojo universitetas
 • VšĮ “Vaiko psichologijos centras”
 • UAB “Mokymosi instrumentai”

Kontaktinis asmuo: Donata Šablinienė,  Donata.Sabliniene@vilnius.lt +370 660 31661

____________________________

Projekto ataskaita už 2019 metus: 

 • Projektas „Tikslinė kompleksinė pagalba ikimokyklinio ugdymo įstaigoms“ buvo įvykdytas ir jo metu suteikta tikslinė kompleksinė pagalba 5 ikimokyklinėms įstaigoms Vilniaus mieste, siekiant gerinti ugdymo kokybę.
 • Projekto darbo grupė: vadovė – doc. dr. M. Brėdikytė (VDU, Švietimo akademija); vykdytojos – doc. dr. M. Brėdikytė, doc. dr. A. Brandišauskienė (VDU, Švietimo akademija), dr. M. Skerytė-Kazlauskienė (VU), G. Buidydienė (šv. Juozapo mokykla), R. Čepienė, A. Draučikaitė, L. Girdauskienė (l/d. Gintarėlis) .
 • Tikslas: sudaryti galimybes darželiams taikyti naratyvinio žaidimo ir mokymosi metodą – apmokyti, palaikyti, paskatinti per mokymus, konsultacijas bei savitarpio pagalbą.
 • Pasiekti rezultatai:
  • Suorganizuota ir įvykdyta ugdymo įstaigų atranka į projektą. Iš 10 gautų paraiškų atrinkti 5 lopšeliai/darželiai.
  • 2019 m. spalio 3 d. surengtas pirmas įvadinis Naratyvinio žaidimo darželiuose seminaras. Jo metu projekte dalyvaujančių ir kitų ugdymo įstaigų pedagogai išsamiai supažindinti su naratyvinio žaidimo ir mokymosi metodo teoriniais principais; pateikti visi pagrindiniai naratyvinio žaidimo ir mokymosi (NEPL) metodo praktiniai taikymo žingsniai. Seminaro trukmė – 8 ak. val., jame dalyvavo 63 dalyviai ir 10 organizatorių bei pranešėjų.
  • 2019 m. spalio – gruodžio mėn. suteikta kompleksinė konsultacinė pagalba 5 ikimokyklinėms įstaigoms, įgyvendinant Naratyvinio žaidimo ir mokymosi metodą jų ugdymo įstaigose:
   • Įvykdytas susitikimas su visų 5-ių darželių vadovais „Jovarėlio“ l/d, spalio 16 dieną. 
   • Įvykdyti pirmieji mokymai, spalio 22 dieną, „Žemuogėlės“ l/d.
   • Įvykdyti antrieji mokymai, lapkričio 12 dieną, „Markučių“ l/d.
   • Įvykdyti tretieji mokymai, lapkričio 26 dieną, „Lakštingalos“ l/d. 
   • Įvykdyti ketvirtieji mokymai, gruodžio 10 dieną „Coliukės“ l/d.
   • Įvykdyti penktieji mokymai, gruodžio 14 dieną, „Jovarėlio“ l/d. 

Projekto metu 15 vaikų darželio grupių, sužaista virš 60 naratyvinio žaidimo epizodų, į žaidimą buvo įtraukta daugiau nei 300 vaikų.

  • 2020 m. sausio 23 d. surengta baigiamoji projekto konferencija „Kai pedagogės žaidžia: naratyvinio žaidimo metodo taikymas Vilniaus miesto darželiuose“. Jos metu projekte dalyvavusios pedagogės dalinosi savo patirtimis taikant naratyvinio žaidimo metodą, akcentavo vaikų pasiekimus, tėvų įtraukimo reikšmę. Konferencije dalyvavo 198 dalyviai.
 • Projektą finansavo: Vilniaus miesto savivaldybė.
 • Projekto koordinatorė: Agata Katkonienė, agata.katkoniene@vilnius.lt, +370 680 93405

Susijusios naujienos

2022-04-14

Įvyko mokslinė-praktinė konferencija „Kai mokytojai žaidžia: kaip kurti draugystės pasaulį?“

Balandžio 12–13 dienomis vyko III–oji mokslinė-praktinė konferencija „Kai mokytojai žaidžia: kaip kurti draugystės pasaulį?“ nuotoliniu būdu. Renginyje dalyvavo apie 300 Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo pedagogų. Konferencija vyko kaip baigiamasis 2021 – 2022 m. projekto „Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo pedagogų, taikančių naratyvinio žaidimo ir mokymosi metodą, mokymai“ renginys. Projekte dalyvavo 10 Vilniaus miesto savivaldybės ikimokyklinių įstaigų,… Skaityti plačiau

2021-09-07

Naratyvinį žaidimą žaidžia vis daugiau Vilniaus ikimokyklinukų ir jų pedagogių

Vilniaus miesto savivaldybės iniciatyvos ir finansavimo dėka jau trečius metus tęsiamas projektas „Tikslinė kompleksinė pagalba ikimokyklinio ugdymo įstaigoms“. Jo metu Vilniaus miesto ikimokyklinėse ugdymo įstaigose dirbantys pedagogai mokosi taikyti naratyvinio žaidimo ir mokymo(si) metodą. Praktinę pagalbą ir konsultacijas jiems teikia Vytauto Didžiojo universiteto (doc. dr. M. Brėdikytė, doc. dr. A. Brandišauskienė) ir Vilniaus universiteto (dr…. Skaityti plačiau

2021-06-14

Kviečiame diegti Naratyvinio žaidimo ir mokymo(si) metodą

Vilniaus miesto savivaldybė bei Vilniaus švietimo pažangos centras rūpinasi kompleksine pagalba Vilniaus miesto savivaldybės ikimokyklinėms įstaigoms ir 2021 m. rugpjūčio – 2021 m. gruodžio mėn. toliau vykdys projektą „Tikslinė kompleksinė pagalba ikimokyklinėms įstaigoms: naratyvinio žaidimo ir mokymo(si) metodo taikymas“. Projektas skirtas gerinti šių įstaigų ugdymo kokybę, vadybą ir mikroklimatą. Kviečiame Naratyvinio žaidimo ir mokymo(si) (NEPL)… Skaityti plačiau

2021-03-12

Pristatytos naratyvinio žaidimo ir mokymo(si) metodo taikymo Vilniaus miesto darželiuose patirtys

„Vaikai, anksčiau mažai kalbėję apie tai, ką veikė darželyje, dabar kiekvieną dieną po žaidimų dalinasi savo įspūdžiais, pratęsia žaidimus namuose įtraukdami ne tik brolius, seses, bet ir tėvelius, kitus artimuosius.“ – atsiliepimais apie naratyvinių žaidimų darželyje poveikį dalijasi tėveliai ir darželiuose dirbančios pedagogės. 10 Vilniaus miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogės 2020 metais dalyvavo mokymuose… Skaityti plačiau

2020-05-14

Atrinkome 10 Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų, kuriose padėsime įdiegti NEPL metodą

2020 m. balandžio mėnesį pakvietėme Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų grupių pedagogus dalyvauti atrankoje į projektą „Tikslinė kompleksinė pagalba ikimokyklinėms įstaigoms“. Paraiškas pateikė 16 Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Jas vertino 4 asmenų komisija, sudaryta iš VDU Švietimo Akademijos, Vaiko psichologijos centro, Vilniaus miesto savivaldybės, Vilniaus švietimo pažangos centro atstovų. Buvo atrinkta 10 įstaigų, kurių… Skaityti plačiau

2020-04-17

10 Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų – galimybė įvaldyti Naratyvinio žaidimo ir mokymo(si) metodą

Vilniaus miesto savivaldybė bei Vilniaus švietimo pažangos centras rūpinasi kompleksine pagalba Vilniaus miesto savivaldybės ikimokyklinėms įstaigoms ir nuo 2020 m. gegužės mėnesio pradės projektą „Tikslinė kompleksinė pagalba ikimokyklinėms įstaigoms“, skirtą gerinti šių įstaigų ugdymo kokybę, vadybą ir mikroklimatą. Projekte sujungsime Vytauto Didžiojo universiteto ir VšĮ Vaiko psichologijos centro mokslininkų ir patyrusių pedagogų pajėgas, kad 10 atrinktų Vilniaus miesto ikimokyklinio… Skaityti plačiau

2020-01-24

Konferencijos “Kai pedagogės žaidžia: naratyvinio žaidimo metodo taikymas Vilniaus miesto darželiuose” akimirkos

Apie tai, kaip policininkai suėmė raganą, Elmerio paieškas, Gugeliukų nuotykius, Varnos pamestą vaiką bei kaip tėvai automobilį už virvės traukė ir daug kitų svarbių paskutinio 2019 m. ketvirčio įvykių, 2020 m. sausio 23 dieną buvo aptarinėjama konferencijoje „Kai pedagogės žaidžia: naratyvinio žaidimo metodo taikymas Vilniaus miesto darželiuose“, kuri vyko Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos posėdžių salėje…. Skaityti plačiau

2020-01-15

Konferencija “Kai pedagogės žaidžia: naratyvinio žaidimo metodo taikymas Vilniaus miesto darželiuose”

Kviečiame dalyvauti Vilniaus miesto savivaldybės ir Žaidimo tyrimų laboratorijos (VDU) organizuojamoje Vilniaus miesto savivaldybės vykdyto projekto „Tikslinė kompleksinė pagalba ikimokyklinio ugdymo įstaigoms“ konferencijoje. Konferencija vyks 2020.01.23 13.00-17.00 val. Vilniaus miesto savivaldybės (Konstitucijos pr. 3) Tarybos posėdžių salėje. Konferencijoje kviečiame dalyvauti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojus, pradinio ugdymo mokytojus neformalaus ugdymo mokytojus.  Konferencija yra nemokama, dalyviai gaus… Skaityti plačiau

2019-10-04

Vilniaus ikimokyklinio ugdymo pedagogai mokėsi naratyvinio žaidimo metodo

2019 m. spalio 3 d. Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo pedagogai dalyvavo Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijoje (VDU ŠA) vykusiame seminare „Naratyvinio žaidimo ir mokymosi (NEPL) metodas darželyje“. Seminaro metu pedagogai buvo supažindinti su Naratyvinio žaidimo ir mokymosi (NEPL) metodu, atskleistos šio metodo teorinės ir praktinės ištakos, naratyvinio žaidimo samprata ir pateikti konkretūs įgyvendinimo žingsniai. Renginį vedė… Skaityti plačiau

2019-10-02

Naratyvinio žaidimo ir mokymosi metodo įvadinis seminaras

2019 m. spalio 3 d.  (ketvirtadienį) vyks įvadinis seminaras „Naratyvinio žaidimo ir mokymosi metodas“. Seminaras vyks Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos (T. Ševčenkos g. 31.) salėje, pirmajame aukšte. Seminaro pradžia – 9 val. Projekto koordinatorė: Agata Katkonienė, agata.katkoniene@vilnius.lt, +370 680 93405

2019-09-17

Atrinktos projekte dalyvausiančios ikimokyklinės įstaigos

Atrankos komisija atrinko šias 5  ikimokyklinio ugdymo įstaigas dalyvauti 2019 m. projekte „Tikslinė kompleksinė pagalba ikimokyklinėms įstaigoms“: Lopšelis-darželis „Markučiai“; Lopšelis-darželis „Coliukė“; Lopšelis-darželis „Lakštingala“; Lopšelis-darželis „Jovarėlis“; Lopšelis-darželis „Žemuogėlė“. Projekto koordinatorė: Agata Katkonienė, agata.katkoniene@vilnius.lt, +370 680 93405

2019-07-22

Projekto „Tikslinė kompleksinė pagalba ikimokyklinėms įstaigoms“ dalyvių atranka

Kviečiame Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų pedagogus dalyvauti Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamame projekte „Tikslinė kompleksinė pagalba ikimokyklinėms įstaigoms“, kuris bus įgyvendinimas Vilniaus miesto ikimokyklinėse įstaigose 2019 m. rugsėjo-gruodžio mėnesiais. Projekto metu bus diegiama Naratyvinio žaidimo ir mokymo(si) programos (NEPL) 1-as pilnas ciklas. KONKURSO SĄLYGOS Motyvacinius laiškus ir prašymus dalyvauti konkurse prašome siųsti iki 2019-08-30 el. paštu: milda.bredikyte@vdu.lt Kontaktiniai asmenys:… Skaityti plačiau