Įtraukiojo ugdymo skatinimas

Vilniaus švietimo pažangos centras organizuoja mokymų ciklą apie įtraukųjį ugdymą, skirtą Vilniaus miesto savivaldybės ugdymo įstaigų pedagogams. Mokymai vyksta nuo 2022 m. vasario iki gegužės mėnesio, per šį laikotarpį numatyta 11 seminarų.

Mokymų ciklo tikslas – skatinti gerųjų praktikų apie įtraukųjį ugdymą dalinimąsi tarp Vilniaus mokyklų. Kiekvienas seminaras skirtas tam tikrai pedagogų tikslinei auditorijai – ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ar pagrindinio ugdymo mokytojams.

Nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. įsigalios priimtos Švietimo įstatymo pataisos, kuomet nebeliks teisinių kliūčių negalią ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams mokytis kartu su visais. Sukūrus tinkamas sąlygas, specialiųjų ugdymosi poreikių ir negalią turintys vaikai galės lankyti artimiausią pagal savo gyvenamąją vietą esančią bendrąją mokyklą, todėl mažės specialiųjų mokyklų poreikis.

Kvietimai registruotis į seminarus bus išsiųsti į Vilniaus miesto ugdymo įstaigų raštines. Norint dalyvauti pasirinktuose seminaruose, į kiekvieną iš jų bus kviečiama registruotis atskirai. 

Susipažinti su mokymų ciklo apie įtraukųjį ugdymą nuotolinių seminarų grafiku galite čia.

Kontaktinis asmuo: Jurgita Rimkuvienė, Jurgita.Rimkuviene@vilnius.lt

 

 

Susijusios naujienos

2022-05-19

Baigėsi pedagogams skirtas pirmasis mokymų ciklas apie įtraukųjį ugdymą

Gegužės mėnesį vyko du paskutinieji mokymų ciklo apie įtraukųjį ugdymą seminarai, skirti Vilniaus miesto mokyklų pedagogams.  Mokymai apie įtraukųjį ugdymą vyko š.m. vasario – gegužės mėnesiais, per šį laikotarpį buvo surengti 11 seminarų. Į kiekvieną seminarą kvietėme registruotis tam tikrą pedagogų tikslinę auditoriją – ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ar pagrindinio ugdymo mokytojus. Gegužės 4 d. mokymuose… Skaityti plačiau

2022-05-02

Nemokami mokymai apie specifinius mokymosi sutrikimus turinčius vaikus tėvams ir pedagogams

Kviečiame mokymų ciklą apie įtraukųjį ugdymą tęsti su Mokymosi ypatumų centru „Labirintas“ ir dalyvauti jų organizuojamuose mokymuose, skirtuose mokytojams ir specialistams dirbantiems su vaikais, turinčiais specifinius mokymosi sutrikimus.  Mokymų metu dalyviai susipažins su teorine medžiaga apie specifinius mokymosi sutrikimus, mokinių patiriamus sunkumus, įgaus praktinių žinių apie efektyvius mokymosi būdus ir metodus, kuriuos galės pritaikyti savo… Skaityti plačiau

2022-04-29

Liko du mokymų ciklo apie įtraukųjį ugdymą seminarai šiais mokslo metais

Nuo 2022 m. vasario mėnesio prasidėjęs mokymų ciklas apie įtraukųjį ugdymą eina į pabaigą – šiais mokslo metais liko du seminarai, skirti Vilniaus miesto savivaldybės ugdymo įstaigų pedagogams. Seminarus įtraukiojo ugdymo tema veda kvalifikuoti specialistai – Vilniaus Šilo mokyklos mokytojai metodininkai, specialieji pedagogai ir Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos specialiosios pedagogės. Iš 11 numatytų įvyko jau… Skaityti plačiau

2022-04-21

Nemokami mokymai specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų tėvams

Mokymosi ypatumų centras Labirintas organizuoja nemokamus mokymus tėvams, auginantiems specialiųjų ugdymosi poreikių (specifinius skaitymo, rašymo ar skaičiavimo sutrikimus) turinčius vaikus. Sužinojus, jog vaikui nustatytas vienas ar kitas sutrikimas, dažnai kyla daug įvairiausių klausimų, dvejonių ar baimių. Mokymų metu, MYC Labirinto specialistė Kristina Urbutytė nagrinės konkrečius atvejus, dalinsis naudingomis įžvalgomis, praktiniais patarimais ir rekomendacijomis. Mokymai skirti… Skaityti plačiau

2022-02-28

Mokytojai dalyvavo seminare apie ugdymo organizavimo, vertinimo dokumentų rengimą

Vasario 23 d. vyko trečiasis mokymų ciklo apie įtraukųjį ugdymą nuotolinis seminaras tema „Mokinių, turinčių SUP ugdymo organizavimo, vertinimo, dokumentų rengimo gairės“. Žiniomis su pradinio ir pagrindinio ugdymo pedagogais dalinosi Vilniaus Šilo mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui Sigita Bajerčiūtė ir specialioji pedagogė metodininkė Rūta Bagdonavičienė.  Seminaro metu lektorės įvardijo, jog dirbant su SUP turinčiais mokiniais, ypač… Skaityti plačiau

2022-02-15

Apie intelekto sutrikimą turinčių vaikų ugdymą įtraukiuoju būdu

Kokie yra vaikų, turinčių intelekto sutrikimą, gebėjimai mokytis, suvokti socialinius santykius? Koks turėtų būti intelekto negalią turinčių vaikų ugdymas? Savo suvokimą ir žinias šiomis temomis gilino ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogai, vasario 9 bei 10 dienomis vykusiuose mokymų ciklo seminaruose apie įtraukųjį ugdymą. Seminarus vedė ir patirtimi su pedagogais dalinosi specialioji pedagogė Asta Kisielienė. Anot… Skaityti plačiau

2022-01-26

Vilnius pradeda mokymų ciklą pedagogams apie įtraukųjį ugdymą

Vilniaus švietimo pažangos centras visą pusmetį rengs mokymų ciklą apie įtraukųjį ugdymą, skirtą Vilniaus miesto savivaldybės ugdymo įstaigų pedagogams. Mokymai vyks nuo vasario iki gegužės mėnesio, per šį laikotarpį numatyta 11 seminarų. Įtraukusis ugdymas – tai kokybiškas ugdymas kiekvienam mokiniui, atitinkantis kiekvieno vaiko mokymosi galias ir poreikius, atsižvelgiant ne į bendrą mokymosi standartą, tačiau į… Skaityti plačiau

2021-01-25

Kviečiame į įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo rekomendacijų pristatymą

Kviečiame Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų administracijos ir Vaiko gerovės komisijos atstovus į Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose rekomendacijų nuotolinį pristatymą. Rekomendacijas parengė Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos (toliau Vilniaus PPT) specialistai, įgyvendinant Kokybiškų švietimo paslaugų prieinamumo visiems Vilniaus miesto vaikams priemonių plano 5.1. priemonę. Rekomendacijose, atsižvelgiant į ugdymo įstaigų realijas, pateikiami galimi įtraukiojo ugdymo organizavimo ikimokyklinio… Skaityti plačiau

2020-12-01

Kviečiame į įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo rekomendacijų pristatymą

Kviečiame Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklų administracijos ir mokyklos Vaiko gerovės komisijos atstovus į Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo bendrojo ugdymo mokyklose rekomendacijų nuotolinį pristatymą. Rekomendacijas parengė Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos (toliau VPPT) specialistai, įgyvendinant Kokybiškų švietimo paslaugų prieinamumo visiems Vilniaus miesto vaikams priemonių plano 5.1. priemonę. Rekomendacijose, atsižvelgiant į ugdymo įstaigų realijas, pateikiami galimi įtraukiojo ugdymo… Skaityti plačiau