Gamtos mokslų laboratorijų steigimas Vilniaus miesto gimnazijose

Projekto tikslas – paremti šiuolaikiškų gamtos mokslų (biologija/chemija/fizika) laboratorijų įrengimą Vilniaus miesto savivaldybės gimnazijose, siekiant sudaryti sąlygas kokybiškam gamtamoksliniam ugdymui(si) bei paskatinti mokinių domėjimąsi moksline-tiriamąja veikla.

Projekto veiklos: gimnazijose įrengti šiuolaikiškas gamtos mokslų laboratorijas, aprūpinti gimnazijas šiuolaikiškomis biologijos/chemijos/fizikos mokymosi priemonėmis, teikti mokymus ir/ar konsultacijas apie įsigytų priemonių panaudojimą pamokose.

Projektu siekiama gimnazijose kelti gamtamokslinio ugdymo kokybę ir šios srities mokinių pasiekimus, sudarius sąlygas mokiniams atlikti biologijos, chemijos ir fizikos eksperimentus, bandymus ir tyrimus, domėtis gamtos mokslais bei stiprinti praktinius stebėjimo, tyrinėjimo, eksperimentavimo įgūdžius.

2019 m. gamtos laboratorijos steigiamos šiose atrankos konkursą laimėjusiose Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose:

  1. Vilniaus Antakalnio gimnazija – biologijos/chemijos laboratorija;
  2. Vilniaus Užupio gimnazija – biologijos/chemijos laboratorija;
  3. Vilniaus Vasilijaus Kačialovo gimnazija – fizikos laboratorija;

Projekto koordinatorės:
Genovaitė Kynė, genovaite.kyne@vilnius.lt, +370 614 98597

Susijusios naujienos

Naujienų nėra