Atvirų techninių kūrybinių FabLab dirbtuvių steigimas, įveiklinimas ir tinklo kūrimas Vilniaus mokyklose

Projekto tikslas – skatinti inovatyvius mokymo metodus, tarpdalykinę integraciją bei mokyklų bendradarbiavimą, plėtojant ir tobulinant Vilniaus miesto mokyklų atvirų techninių kūrybinių FabLab dirbtuvių tinklą.

FabLab (angl. Fabrication/Fabulous Laboratory) dirbtuvės yra šiuolaikiška įranga aprūpinta inovacijų bei išradimų kūrimo platforma, skirta konstruoti, modeliuoti, projektuoti, gaminti įvairius gaminius, modelius, maketus ar prototipus, o tai pat skatinti kūrybiškumą, verslumą, domėjimąsi technika bei technologijomis. FabLab dirbtuvėms rekomenduojama minimali įranga: 3D spausdintuvas; CNC frezavimo staklės; Lazerinė pjaustyklė; Ploteris; Elektronikos/robotikos komponentai (su bent viena litavimo stotele ir keliais elektronikos/robotikos rinkiniais).

Ugdymo procese FabLab dirbtuvių privalumas – mokymas(is) autentiškoje, įveiklinančioje aplinkoje, kurioje mokiniai, iškeltiems iššūkiams ieškodami kūrybinių sprendimų, praeina vaizduotės, dizaino, prototipavimo, refleksijos ir bendradarbiavimo kelią. Mokiniai, vedami savo intelektualinio smalsumo, eksperimentuoja, tyrinėja ir išradinėja ir tai padeda jiems suvokti save besimokančiais, turinčiais gerų idėjų ir galinčiais jas įgyvendinti praktikoje.

Projektas apima:

  • Naujų FabLab dirbtuvių steigimą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose (I veikla)

Veiklos tikslas – skatinti inovatyvius mokymo(si) metodus ir mokyklų bendradarbiavimą, įsteigiant naujas atviras technines kūrybines FabLab dirbtuves Vilniaus miesto mokyklose bei organizuojant įrangos naudojimo mokymus mokytojams ir moksleiviams.

Vilniaus miesto bendrojo ugdymo įstaigų konkursą FabLab dirbtuvėms steigti laimėjusioms mokykloms Vilniaus miesto savivaldybės administracija skiria po 9 tūkst. eurų FabLab dirbtuvių įrangai įsigyti. Mokykla skiria ne mažiau 4 tūkst. eurų. Veiklos partneriai parengia FabLab dirbtuvėms mokykloje skirtų patalpų išplanavimo sprendimus (įrangos išdėstymas patalpoje, ventiliacijos užtikrinimas ir kt.) bei išsamų rekomendacinį įrangos sąrašą, teikia pagalbą diegiant ir instaliuojant įrangą. FabLab įsirengiančių mokyklų mokytojams ir mokiniams vyksta teoriniai ir praktiniai įrangos naudojimo mokymai.

 I veikloje dalyvaujančios mokyklos

Partneriai: VGTU LinkMenų fabrikas

  • Įsteigtų FabLab dirbtuvių įveiklinimą per verslumo, kūrybiškumo mokymus (II veikla)

Veiklos tikslas – pasitelkiant mokyklose įsteigtas FabLab dirbtuves, ugdyti mokinių verslumo, kūrybiškumo, socialinės ir finansinės atsakomybės kompetencijas, inspiruoti inovacijas ir skatinti mokyklų bendradarbiavimą.

Veikla skirta FabLab dirbtuves įsirengusioms mokykloms ir vyksta kitais metais po dirbtuvių įrengimo. Vyksta kūrybiškumo ir verslumo mokymai. Mokytojai ir mokiniai įgyja pamatinių žinių apie kūrybiškumą, inovacijas, verslą ir jo modelius, rinkodarą, finansų valdymą, socialinę ir finansinę atsakomybę, sužino apie verslumo projektus Lietuvoje ir užsienyje. Mokytojai ir mokiniai supažindinami su dirbtuvių galimybėmis, tobulina darbo su FabLab įranga įgūdžius. Mokymuose dalyvauja įvairių dalykų mokytojai. Veiklą vainikuoja baigiamasis renginys, kuriame moksleivių komandos pristato savo FabLab dirbtuvėse sukurtus produktus/prototipus.

II veikloje dalyvaujančios mokyklos 

Partneriai: Junior achievement Lietuva

  • FabLab dirbtuvių tinklo tobulinimą ir bendradarbiavimo bei dalinimosi gerąja dirbtuvių įveiklinimo patirtimi skatinimą (III veikla)

Veiklos tikslas – tobulinti Vilniaus mokyklų FabLab dirbtuvių tinklo veiklą, skatinant bendradarbiavimą ir dalijimąsi gerąją patirtimi.

Veikla skirta FabLab dirbtuves įsirengusių mokyklų mokytojams, dirbantiems su dirbtuvių įranga. Vyksta tiksliniai darbo su FabLab įranga mokymai mokytojams, kurių mokyklose įrengtos FabLab dirbtuvės. Atrinktose FabLab įsirengusiose mokyklose vyksta mokytojų praktiniai gerosios patirties pasidalijimo susitikimai. Veikloje numatytas metodinių priemonių vertimas iš anglų kalbos į lietuvių kalbą ir jų paskelbimas VŠPC tinklalapyje. Taip pat numatomas visų mokyklose veikiančių FabLab dirbtuvių pristatymas internetinėje erdvėje: mokyklų turimos FabLab įrangos sąrašai ir galimybės, patalpų ir įrangos nuotraukos, kontaktinių asmenų duomenys, interesantų priėmimo sąlygos, dirbtuvių įveiklinimo aprašymai, dirbtuvėse moksleivių atliekami darbai ir pan. Tikimasi, jog FabLab įsirengusios Vilniaus miesto mokyklos užsiregistruos pasauliniame FabLab tinkle.

III veikloje dalyvaujančios mokyklos 

Partneriai: Techninių erdvių asociacija (Meškėnų laboratorija)

Naudinga:

Susijusios naujienos

2021-06-25

Atrinktos mokyklos dalyvauti pilotiniame projekte „FabLab dirbtuvių įveiklinimas formaliajame ugdyme“

Baigėsi mokyklų į pilotinį projektą „FabLab dirbtuvių įveiklinimas formaliajame ugdyme“ atranka. Iš visų pateiktų paraiškų atrinkome Vilniaus „Sietuvos“ progimnaziją ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjų. Atrinktųjų mokyklų komandos drauge su mentoriais iš Meškėnų laboratorijos ieškos FabLab įrangos panaudojimo formaliajame ugdyme galimybių, FabLab dirbtuves atvers bendradarbiavimui su STEAM dalykų mokytojais savo mokykloje. Padedant mentoriams, komandos pasirengs ir… Skaityti plačiau

2021-06-16

Kviečiame Vilniaus FabLab mokyklas dalyvauti pilotiniame projekte „FabLab dirbtuvių įveiklinimas formaliajame ugdyme“

Vilniaus švietimo pažangos centras bendradarbiaudamas su Meškėnų laboratorija kviečia FabLab įsirengusias Vilniaus mokyklas dalyvauti atrankoje į 2021 m. rudenį prasidėsiantį pilotinį projektą „FabLab dirbtuvių įveiklinimas formaliajame ugdyme“. Projekto dalyvius kviesime tapti kūrybiškais FabLab idėjų vėliavnešiais – atrasti FabLab įrangos panaudojimo įvairovę formaliajame ugdyme, FabLab dirbtuves atverti bendradarbiavimui su STEAM dalykų mokytojais savo mokykloje. Drauge su… Skaityti plačiau

2021-06-15

Pirmą kartą rengiamos FabLab ir Gamtos mokslų mokytojų kūrybinės dirbtuvės „Laužk technologijų ir gamtos kodą!”

Rugpjūčio 27–29 dienomis kviečiame Vilniaus FabLab ir Gamtos mokslų mokytojus pirmąkart susiburti į vieną vietą ir sudalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse „Laužk technologijų ir gamtos kodą!“. Susipažinsite, ieškosite šviežių požiūrio į technologijų ir gamtos mokslų sinergijos kampų, kursite netikėtus dalykus ir, žinoma – atrasite naujas tarpusavio bendradarbiavimo galimybes bei patirsite geras emocijas. Kūrybinių dirbtuvių metu atrasite prasmingus būdus… Skaityti plačiau

2020-12-16

Mokytis su dirbti su FabLab įranga per nuotolį – misija įmanoma!

Lapkričio mėnuo 2017-2019 m. FabLab įsirengusių Vilniaus mokyklų mokytojams buvo itin intensyvus. Mokytojai savo žinias ir įgūdžius tobulino 10 skirtingų užsiėmimų cikle. Nors atrodytų, kad darbo su FabLab įranga subtilybių mokytis per nuotolį yra per didelis iššūkis, jis yra įveikiamas! Juk FabLab tai ne tik 3D spausdintuvai, CNC staklės ar ploteriai. Svarbi dalis yra programinė įranga, naudojama… Skaityti plačiau

2020-12-15

Išversti du metodiniai leidiniai FabLab mokytojams

Vilniaus švietimo pažangos centro užsakymu FabLab dirbtuvėse dirbantiems mokytojams buvo išversti du metodiniai leidiniai. Leidinius vertė ir parengė Meškėnų laboratorija. Leidinius vertimui rekomendavo Vilniaus jėzuitų gimnazijos technologijų vyr. mokytojas Marius Narvilas. Leidinys „Mokyklų FabLab ES: mokinių skaitmeninio sumanumo, verslumo ir novatoriškumo skatinimas. Metodiniai mokomosios skaitmeninės gamybos principai“ yra „Erasmus+“ programos finansuoto tarptautinio projekto vienas iš… Skaityti plačiau

2020-11-16

Koja kojon su technologijomis

Lapkričio 21 d. parodos „Mokykla 2020“ GELTONAJAME KANALE Albertas Lakštauskas, Genovaitė Kynė, Giedrius Kavaliauskas, Jolita Stapurevičiūtė ir Marius Narvilas dalinsis Vilniaus miesto patirtimi steigiant FabLab mokyklose. Kviečiame jungtis į transliaciją „Koja kojon su technologijomis“ lapkričio 22 d. 13.00 val.  FABLAB DIRBTUVĖS NET 35 SOSTINĖS MOKYKLOSE! 3D spausdintuvai, lazerinės pjaustyklės, CNC frezavimo staklės, braižytuvai, elektronikos prietaisai mokyklose jau… Skaityti plačiau

2020-11-05

Startavo „kosminiai“ FabLab mokymai

Lapkričio mėnuo – pats darbymetis 2017-2019 m. FabLab įsirengusių Vilniaus mokyklų mokytojams. 10 dienų šių mokyklų mokytojai tobulins savo žinias ir įgūdžius nuotoliniuose mokymuose. Taip – mokytis, kaip plačiau pritaikyti FabLab dirbtuvių galimybes ugdymo procese, suprasti FabLab aplinkos vertę STEAM ugdymui, atlikti įvairias praktines užduotis galima ir per nuotolį! Juk FabLab mokytojai tikri inovatoriai ir… Skaityti plačiau

2020-10-13

Mokiniai mokosi kūrybiškai naudoti FabLab įrangą

2019 m. FabLab dirbtuves įsirengusių mokyklų mokytojai rugsėjo viduryje dalyvavo verslumo ir kūrybiškumo mokymuose, kuriuose stebino savo produktų idėjomis. Rugsėjo 29 d. startavo mokymai šių mokyklų mokiniams. Juose jau dalyvavo 120 mokinių iš 11 mokyklų. Savo eilės dar laukia 2 Vilniaus mokyklos, į kurias FabLab projekto mokymų partneriai – Junior Achievement Lietuva – nuvyks iki… Skaityti plačiau

2020-09-25

FabLab mokymuose mokytojai kūrė inovatyvių produktų prototipus

Žaismingos panaudotų vienkartinių kaukių šiukšliadėžės, specialūs laikikliai mokyklinių spintelių tvarkai palaikyti, ekologiška žaidimų dėžutė „ProtAUK“ – tai tik keletas mokytojų sugalvotų naujų produktų prototipų, kuriuos galima pasigaminti FabLab dirbtuvėse. Visą praėjusią savaitę 30 Vilniaus mokyklų mokytojų, kurių mokyklose 2019 metais buvo įrengiamos FabLab dirbtuvės, dalyvavo verslumo, kūrybiškumo ir FabLab įrangos mokymuose. Padedant didžiausios nevyriausybinės verslo… Skaityti plačiau

2020-09-03

Vilniaus FabLab mokyklos susitiks renginyje apie verslumą ir karjeros projektavimą

35 Vilniaus miesto mokyklų, kuriose jau yra įsteigtos ar dar steigiamos atvirosios techninės kūrybinės FabLab dirbtuvės, atstovai jau visai netrukus gyvai susitiks pabendrauti, į(si)kvėpti ir pasidalinti. Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos iniciatyva 2020 m. rugsėjo 9 d. organizuojamas renginys „Verslumo ugdymo ir karjeros projektavimo galimybės gimnazijoje“. „Siekiame paruošti vaiką gyventi ir išgyventi pasaulyje, kuris kasdien darosi… Skaityti plačiau

2020-09-02

Prie Vilniaus FabLab mokyklų tinklo prisijungė dar 10 mokyklų!

Masačusetso technologijos instituto profesoriaus Neilo Geršenfeldo išpopuliarinta FabLab (angl. Fabrication / Fabulous Laboratories) dirbtuvių idėja prigyja vis daugiau sostinės mokyklų. Prie 25 Vilniaus mokyklų, kuriose įrengtos tokios dirbtuvės, prisijungė dar 10 FabLab mokyklų. Jose FabLab dirbtuvės bus įrengtos iki šių metų pabaigos. Kol įranga pakeliui į mokyklas ir dirbtuvių patalpose džiūsta sienų dažai, rugpjūčio 24-28 d. Vilniaus… Skaityti plačiau

2020-04-20

Pakartotinas Vilniaus mokyklų atrankos konkursas atviroms techninėms kūrybinėms FabLab dirbtuvėms steigti

Vilniaus švietimo pažangos centras pakartotinai kviečia Vilniaus miesto savivaldybės mokyklas dalyvauti projekto „Atvirų techninių kūrybinių dirbtuvių FabLab4 steigimas Vilniaus mokyklose“ dalyvių atrankos konkurse, likus laisvų vietų. Projektas skirtas Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose įkurti atviras technines kūrybines FabLab dirbtuves (toliau – FabLab dirbtuvės) bei apmokyti mokytojus ir mokinius dirbti su FabLab dirbtuvių įranga, kuri… Skaityti plačiau

2020-04-08

Sostinės mokyklų „FabLab“ dirbtuvėse gaminamos apsauginės priemonės medikams

Karantino ir nuotolinio mokymosi metu ištuštėjus sostinės mokykloms, dalyje jų užvirė darbas – inovatyviose „FabLab“ dirbtuvėse mokytojai, laikydamiesi higienos ir saugos reikalavimų, ėmėsi gaminti įvairias apsaugines priemones medikams, nuotoliniu būdu padedami savo mokinių. „Tokiu iššūkių pilnu laikotarpiu, kuriame dabar gyvename, gali pasireikšti patys originaliausi ir kūrybiškiausi sprendimai. Mūsų mokyklų parodytas pavyzdys įrodo, kad kūrybiškumą galima… Skaityti plačiau

2020-03-02

Vilniaus mokyklų atrankos konkursas atviroms techninėms kūrybinėms FabLab dirbtuvėms steigti

Vilniaus švietimo pažangos centras kviečia Vilniaus miesto savivaldybės mokyklas dalyvauti projekto „Atvirų techninių kūrybinių dirbtuvių FabLab4 steigimas Vilniaus mokyklose“ dalyvių atrankos konkurse. Projektas skirtas Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose įkurti atviras technines kūrybines FabLab dirbtuves (toliau – FabLab dirbtuvės) bei apmokyti mokytojus ir mokinius dirbti su FabLab dirbtuvių įranga, skirta kurti, konstruoti, modeliuoti, projektuoti… Skaityti plačiau

2020-03-02

Laidos IT+ komanda domisi „Fab Lab“ dirbtuvių veikla

„IT+ “ laidos vedėjas Saulius Jeruslanovas apsilankė Vilniaus „Ąžuolyno“ progimnazijoje, kurioje išbandė FabLab įrangą ir pakalbino technologiškai išmanius moksleivius. „Pasaulio bankas nurodo, kad darbo rinkoje automatizacija paveiks pusę žmonių atliekamų darbų. Artėjant vis didesniems ketvirtosios pramonės revoliucijos iššūkiams Vilniaus miestas nesnaudžia ir tam ruošia jaunąją kartą. Šiemet atidaroma 14 naujų „Fab Lab“ kūrybinių dirbtuvių, kuriose… Skaityti plačiau

2020-02-20

Barboros Radvilaitės progimnazijoje atidarytos FabLab dirbtuvės

2020 m. vasario 20 d.  Barboros Radvilaitės progimnazija iškilmingai pradėjo atvirų techninių kūrybinių FabLab dirbtuvių atidarymo Vilniaus miesto mokyklose maratoną. Viso vasario-kovo mėn. šios dirbtuvės bus atidarytos rekordiniame Vilniaus miesto mokyklų skaičiuje – net 14-koje: „Sietuvos“, Petro Vileišio, „Ąžuolyno“, Šv. Kristoforo, Taikos, Antakalnio progimnazijose, taip pat Pavilnio pagrindinėje mokykloje, Vladislavo Sirokomlės, Jono Basanavičiaus, Grigiškių, Grigiškių „Šviesos“, Žemynos,… Skaityti plačiau

2019-12-07

Vilniaus miesto mokyklų moksleiviai dalyvauja Kalėdinėje jaunųjų bendrovių mugėje „eXpo 2019“

2019 m. gruodžio 7 d. Vilniaus miesto mokyklų moksleivių komandos dalyvavo VšĮ Lietuvos Junior Achievement organizuotoje kasmetinėje Kalėdinėje jaunųjų bendrovių mugėje „eXpo 2019“. Moksleiviai mugėje pristatė savo sukurtus prototipus/produktus, kuriuos pagamino savo mokyklose įsteigtose atvirose techninėse kūrybinėse FabLab dirbtuvėse. Moksleivių produktai pelnė didelį populiarumą ir ne tik komisijos narių, bet ir mugės lankytojų susidomėjimą.

2019-11-21

Du Vilniaus mokytojai inovatyviausių Lietuvos mokytojų septintuke!

Valdovų rūmuose įvyko inovatyviausių mokytojų iš visos Lietuvos apdovanojimai. Iš 200 nominantų buvo išrinkti ir apdovanoti 7 mokytojai skirtingose nominacijų kategorijose: pradinių klasių, kalbų, matematikos ir informatikos, biologijos ir chemijos, fizikos, menų ir technologijų, socialinių dalykų. Vadinasi, konkursas buvo solidus – kone 30 pretendentų į vieną vietą! Net du iš septynių apdovanotų mokytojų dirba Vilniaus… Skaityti plačiau

2019-11-05

Sostinės moksleiviai VGTU LinkMenų fabrike susipažino su FabLab dirbtuvių įranga

Net 14-a sostinės mokyklų šiemet dalyvauja atvirų techninių kūrybinių FabLab (angl. Fabrication/Fabulous Labaratories) dirbtuvių steigimo projekte. Projektu siekiama, kad šiuolaikiška gamybos įranga aprūpintos mokyklų FabLab dirbtuvės virstų inovacijų bei išradimų kūrimo platforma. Šia proga moksleivių komandos visą savaitę lankėsi Vilniaus Gedimino technikos universitete (VGTU), gerai pažįstamus mokyklų suolus bei įprastą mokymosi kasdienybę išmainę į mokymąsi… Skaityti plačiau

2019-10-30

Vilniaus miesto mokytojai dalyvauja FabLab dirbtuvių įrangos mokymuose (II srautas)

2019 m. spalio 25-31 dienomis, moksleivių rudens atostogų metu, Vilniaus miesto 9-ių mokyklų mokytojai kasryt rinkosi į dienos trukmės FabLab (angl. Fabrication/Fabulous Labaratories) dirbtuvių įrangos naudojimo mokymus, vykusius Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) LinkMenų fabrike. Mokymai buvo skirti susipažinti ir praktiškai išmėginti šią FabLab  dirbtuvių įrangą: 3D spausdintuvus, lazerines pjaustykles, CNC frezavimo stakles, ploterius bei elektronikos… Skaityti plačiau

2019-10-29

Kūrybiškumo ir verslumo mokymai Sostinės mokyklų FabLab dirbtuvėms įveiklinti

Moksleiviai ir mokytojai iš Vilniaus m. mokyklų, pernai įsirengusių FabLab dirbtuves, šiais metais dalyvauja projekte „Kūrybiškumo ir verslumo skatinimas Vilniaus mokyklų FabLab dirbtuvėse“. Mokytojų ir moksleivių komandoms, praėjusioms įrangos naudojimo teorinius ir praktinius mokymus, buvo pristatyta Lietuvos Junior Achievement (toliau – LJA) verslumo programa: mokytojai ir moksleiviai susipažino su verslo modeliais, rinkodara, finansų valdymu, socialine ir… Skaityti plačiau

2019-10-04

Vilniaus moksleiviai mokosi įvaldyti FabLab dirbtuvių įrangą

Šiais metais net 14-a sostinės mokyklų dalyvauja atvirų techninių kūrybinių FabLab dirbtuvių (angl. Fabrication Labaratories) steigimo projekte. Projektu siekiama, kad mokyklose įrengtos FabLab dirbtuvės, aprūpintos šiuolaikiška gamybos įranga, virstų inovacijų bei išradimų kūrimo platforma, kurioje mokiniai ir mokytojai būtų laisvi eksperimentuoti, tyrinėti ir išradinėti, konstruodami, modeliuodami, projektuodami ir gamindami įvairius gaminius, modelius, maketus ar prototipus. Įgyvendinus projektą… Skaityti plačiau

2019-08-30

Vilniaus miesto mokytojai dalyvauja FabLab dirbtuvių įrangos mokymuose (I srautas)

Rugpjūčio 26-30 dienomis, likus savaitei iki naujųjų mokslo metų pradžios, Vilniaus miesto mokyklų mokytojai kasryt rinkosi į dienos trukmės mokymus, vykusius Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) LinkMenų fabrike. Mokymai buvo skirti susipažinti ir praktiškai išmėginti FabLab (angl. Fabrication Labaratories) dirbtuvių įrenginius: 3D spausdintuvus, lazerines pjaustykles, CNC frezavimo stakles, ploterius bei elektronikos ir robotikos prietaisus – neatsiejamus… Skaityti plačiau

2019-03-20

Atvirų techninių kūrybinių dirbtuvių FabLab 3 steigimo Vilniaus mokyklose konkursas

Vilniaus švietimo pažangos centras kviečia Vilniaus miesto savivaldybės mokyklas dalyvauti projekto „Atvirų techninių kūrybinių dirbtuvių FabLab3 steigimas Vilniaus mokyklose“ dalyvių atrankos konkurse. Projektas skirtas Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose įkurti atviras technines kūrybines dirbtuves FabLab (toliau – FabLab dirbtuvės) bei apmokyti mokytojus ir mokinius įveiklinti FabLab dirbtuvių įrangą, skirtą kurti, konstruoti, modeliuoti, projektuoti ir… Skaityti plačiau

2019-01-31

Atvirų techninių kūrybinių dirbtuvių projektų rėmimo konkursas

Vilniaus miesto savivaldybė skelbia konkursą atviroms techninėms kūrybinėms dirbtuvėms rengti. Paraiškos priimamos iki 2019 m. kovo 1 d. Konkurso tikslas – remti Vilniaus miestui reikšmingas atviras technines kūrybines dirbtuves siekiant suburti žmones, turinčius nestandartinių idėjų, mėgstančius kurti, konstruoti, modeliuoti, projektuoti ir gaminti įvairius gaminius, produktus, modelius, maketus ar prototipus.

2018-12-12

„Fab Lab“ kūrybinės dirbtuvės: pristatytos mokinių verslo idėjos

Pernai Vilniaus mokyklose įsteigus technines kūrybines FabLabdirbtuves, šiemet mokiniai ir mokytojai VGTU „LinkMenų fabrike“ visą rudenį dalyvavo verslumo ir kūrybiškumo dirbtuvėse, kurdami realius prototipus ir vystydami verslo idėjas. Gruodžio 7 d. Vilniaus Gedimino technikos universitete vyko baigiamasis projekto renginys, kurio metu mokinių komandos pristatė savo idėjas ir prototipus. Renginio nuotaiką kūrė atlikėjas, kūrybiškumo skleidėjas Jurgis Didžiulis,… Skaityti plačiau

2018-12-06

Vilnius pasitelkė „Fab Lab“ inovacijoms ir verslumui ugdyti mokyklose

Pasitelkiant atviras technines ir kūrybines dirbtuves „Fab Lab“, Vilniaus mokyklose skatinamos inovacijos ir ugdomas verslumas. Sostinėje įkurta net 11 „Fab Lab“ dirbtuvių: Vilniaus licėjuje, Adomo Mickevičiaus gimnazijoje, Žemynos, Balsių ir Jono Basanavičiaus progimnazijose, o dar 6 dirbtuvės kitų metų pradžioje pradės veikti Vilniaus ,,Genio“ progimnazijoje, VšĮ Šv. Juozapo mokykloje, Vilniaus Simono Konarskio mokykloje, Vilniaus jėzuitų… Skaityti plačiau

2018-08-26

Vilniaus mokyklose vyksta „Fab Lab“ dirbtuvių įveiklinimo mokymai

Šią savaitę startavo speciali techninių kūrybinių dirbtuvių „FabLab“ mokymų programa, skirta mokytojams iš šešių Vilniaus miesto mokyklų, laimėjusių dirbtuvių steigimo konkursą: Vilniaus „Genio“ progimnazijos, VšĮ Šv. Juozapo mokyklos, Vilniaus Simono Konarskio mokyklos, Vilniaus jėzuitų gimnazijos, Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjaus ir Vilniaus „Ąžuolyno“ progimnazijos. Mokymų metu mokytojams bus pristatytos įvairios „FabLab“ technologijos: 3D spausdintuvai,… Skaityti plačiau

2018-05-24

„Fab Lab 2018“: pasirašytos sutartys su projekte dalyvaujančiomis mokyklomis

Gegužės 24 d. 6-ios atrinktos Vilniaus mokyklos pasirašė dokumentus, užtvirtinančius jų dalyvavimą projekte „Atviros techninės ir kūrybinės dirbtuvės“. Šis susitikimas, tik pirmasis iš daugelio būsimų, siekiant įkurti skaitmenines dirbtuves, skatinančias inovatyvius mokymo metodus bei tarpdalykinę integraciją ir mokyklų bendradarbiavimą.

2018-05-07

Tęsiamas Fab Lab projektas ,,Atvira techninė ir kūrybinė erdvė mokykloje“

2017 metais pradėtas Fab Lab projektas tęsiamas ir šiais metais. Šiuo metu jau atrinktos 6 Vilniaus mokyklos, kuriose bus įrengiamos mini Fab Lab dirbtuvės. Jau greitai prie pasaulinio Fab Lab tinklo prisijungs Vilniaus ,,Genio” progimnazija, VšĮ Šv. Juozapo mokykla, Vilniaus Simono Konarskio mokykla, Vilniaus jėzuitų gimnazija, Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjus, Vilniaus „Ąžuolyno“ progimnazija.

2017-12-19

Mokyklų Fab Lab: pirmosios mokyklos atveria skaitmenines dirbtuves

Vilniaus Žemynos progimnazija šiandien gali didžiuotis tapusi pirmąją sostinės mokymosi įstaiga, kurioje duris atvėrė FabLab skaitmeninės dirbtuvės, skirtos skatinti inovatyvius mokymo(si) metodus, tarpdalykinę integraciją ir sudaryti galimybę moksleiviams kurti, konstruoti, modeliuoti, projektuoti ir gaminti įvairius gaminius, produktus, modelius, maketus ar prototipus. Daugiau informacijos Vilniaus miesto savivaldybės pranešime spaudai.

2017-12-01

Fab Lab projektas pristatytas Vilniaus inžinerijos dienose (IDI 2017)

2017 m. lapkričio 29-30 d. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje (VTDK) vyko profesinio informavimo renginys Vilniaus inžinerijos dienos (IDI 2017). Pirmą kartą Vilniuje organizuojamas tokio formato renginys – jungtinis VTDK, Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos (LINPRA) ir Vilniaus miesto savivaldybės projektas. Vilniaus švietimo ir pažangos centro projektų vadovė Julija Kaminskaitė papasakojo apie Fab Lab projektą – techninių ir kūrybinių… Skaityti plačiau

2017-08-25

Mokyklos pasirašė bendradarbiavimo sutartis dalyvauti projekte „Atviros techninės ir kūrybinės dirbtuvės“

Projekto sutartis pasirašė Vilniaus Mokytojų Namai su Vilniaus Žemynos progimnazija, Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija, Vilniaus licėjumi, Balsių progimnazija ir Vilniaus Adomo Mickevičiaus gimnazija

2017-07-13

Atviros techninės ir kūrybinės dirbtuvės steigiamos penkiose Vilniaus miesto mokyklose

2017 liepos 13 d. buvo pasirašyta sutartis su „Techninių erdvių asociacija“ įsteigti 5 Vilniaus miesto mokyklose „Atviras technines ir kūrybines dirbtuves“. Projektas skirtas bendrojo ugdymo mokyklų techninių ir kūrybinių dirbtuvių sukūrimui ar išplėtimui. Projektas finansuojamas Vilniaus miesto savivaldybės ir dalyvaujančių mokyklų lėšomis. Projekto tikslas – skatinti inovatyvius mokymo metodus, tarpdisciplininę integraciją ir mokyklų bendradarbiavimą, sudarant… Skaityti plačiau