Metodinės veiklos tikslas – siekti, Vilniaus miesto bendrojo ugdymo įstaigų vadovų, mokytojų, kitų specialistų, bendrdarbiavimo ir nuolatinio profesinės kompetencijos augimo bei švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo. Pagrindiniai metodinės veiklos uždaviniai: inicijuoti projektus, kurie skatintų metodinį ir dalykinį bendradarbiavimą, kvalifikacijos tobulinimą, dalijimąsi gerąja pedagogine patirtimi bei skleisti metodines naujoves. Plėsti ir palaikyti bendradarbiavimą tarp Vilniaus miesto, Lietuvos ir užsienio švietimo institucijų, kurių partnerystė aktuali Centro vykdomoms veikloms.

Mokytojai mokosi iš mokytojų

Tikslas – sukurti tvarią Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokytojų kompetencijų tobulinimo bei profesinės tinklaveikos sistemą. Projektu siekiama plėtoti mokytojų bendrąsias, didaktines ir dalykines kompetencijas telkiant mokytojų bendruomenes bendradarbiavimui ir profesiniam tobulėjimui, užtikrinant jiems galimybes dalijimuisi praktine patirtimi vieniems su kitais, bendradarbiavimui  su mokslininkais ir kitais socialiniais partneriais.     Projektas apima: Mokytojų Kūrybingumo ambasadorių tinklaveika Bendradarbiaujant… Skaityti plačiau

Plačiau

Kūrybiškumo, inovacijų ir verslumo ugdymas mokyklose

  Tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams ir mokytojams dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse su įvairių mokslo, meno, verslo ir kitų sričių profesionalais. Projektu siekiama kurti šiuolaikišką ugdymo turinį. Organizuojamas ugdymas, kuris padėtų įgyti įvairios prasmingos patirties (stebėjimo, tyrinėjimo, eksperimentavimo, žaidimo, kūrybos), taip pat socialinių sąveikų ir būtų optimaliai gilus bei auginantis. Mokymasis siejamas su mokinių gyvenimo patirtimis, sudaromos… Skaityti plačiau

Plačiau

Tikslinė kompleksinė pagalba Vilniaus ikimokyklinėms įstaigoms

Projekto tikslas – suteikti tikslinę kompleksinę pagalbą Vilniaus miesto savivaldybės ikimokyklinėms įstaigoms, siekiant pagerinti ugdymo kokybę, vadybą ir mikroklimatą. Programa: Programa supažindina su Naratyvinio žaidimo ir mokymosi (NEPL) metodu, atskleidžia jo teorines ir praktinės ištakas, naratyvinio žaidimo samprata ir išmoko konkrečių šio metodo įgyvendinimo žingsnių ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Daugiau informacijos rasite čia. Mokymų metu bus demonstruojama vaizdo… Skaityti plačiau

Plačiau

Tikslinė kompleksinė pagalba Vilniaus mokykloms

Projekto tikslas – suteikti tikslinę kompleksinę pagalbą mokykloms, siekiant gerinti ugdymo kokybę, mokinių mokymosi pasiekimus, vadybą ir mokyklos mikroklimatą. Projekto veiklos: atliekama įvairių duomenų ir rezultatų (NMPP, PUPP, VBE ir kt.) analizė, remiantis kuria su mokyklomis parengiami ir pradedami įgyvendinti ugdymo kokybės gerinimo planai. Skiriama tikslinga pagalba išskirtoms mokinių grupėms. Vykdomos konsultacijos ir mokymai pagal… Skaityti plačiau

Plačiau