Metodinės veiklos tikslas – siekti, Vilniaus miesto bendrojo ugdymo įstaigų vadovų, mokytojų, kitų specialistų, bendrdarbiavimo ir nuolatinio profesinės kompetencijos augimo bei švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo. Pagrindiniai metodinės veiklos uždaviniai: inicijuoti projektus, kurie skatintų metodinį ir dalykinį bendradarbiavimą, kvalifikacijos tobulinimą, dalijimąsi gerąja pedagogine patirtimi bei skleisti metodines naujoves. Plėsti ir palaikyti bendradarbiavimą tarp Vilniaus miesto, Lietuvos ir užsienio švietimo institucijų, kurių partnerystė aktuali Centro vykdomoms veikloms.

Tikslinė kompleksinė pagalba Vilniaus ikimokyklinėms įstaigoms

Projekto tikslas – suteikti tikslinę kompleksinę pagalbą Vilniaus miesto savivaldybės ikimokyklinėms įstaigoms, siekiant pagerinti ugdymo kokybę, vadybą ir mikroklimatą. Projekto veiklos: darželių atranka pagal ugdymo kokybės duomenis, atrinktų įkimokyklinių įstaigų konsultacijos ir mokymai pagal tematiką, parinktą atsižvelgus į konkrečių įkimokyklinių įstaigų poreikius. Organizuojami jungtiniai bendri 5 įkimokyklinių įstaigų komandų mokymai (po 4 ikimokyklinio ugdymo pedagogus… Skaityti plačiau

Plačiau

Tikslinė kompleksinė pagalba Vilniaus mokykloms

Projekto tikslas – suteikti tikslinę kompleksinę pagalbą mokykloms, siekiant gerinti ugdymo kokybę, mokinių mokymosi pasiekimus, vadybą ir mokyklos mikroklimatą. Projekto veiklos: atliekama įvairių duomenų ir rezultatų (NMPP, PUPP, VBE ir kt.) analizė, remiantis kuria su mokyklomis parengiami ir pradedami įgyvendinti ugdymo kokybės gerinimo planai. Skiriama tikslinga pagalba išskirtoms mokinių grupėms. Vykdomos konsultacijos ir mokymai pagal… Skaityti plačiau

Plačiau