Metodinės veiklos tikslas – siekti, Vilniaus miesto bendrojo ugdymo įstaigų vadovų, mokytojų, kitų specialistų, bendrdarbiavimo ir nuolatinio profesinės kompetencijos augimo bei švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo. Pagrindiniai metodinės veiklos uždaviniai: inicijuoti projektus, kurie skatintų metodinį ir dalykinį bendradarbiavimą, kvalifikacijos tobulinimą, dalijimąsi gerąja pedagogine patirtimi bei skleisti metodines naujoves. Plėsti ir palaikyti bendradarbiavimą tarp Vilniaus miesto, Lietuvos ir užsienio švietimo institucijų, kurių partnerystė aktuali Centro vykdomoms veikloms.

Mokytojai mokosi iš mokytojų

Tikslas – sukurti tvarią Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokytojų kompetencijų tobulinimo bei profesinės tinklaveikos sistemą. Projektu siekiama plėtoti mokytojų bendrąsias, didaktines ir dalykines kompetencijas telkiant mokytojų bendruomenes bendradarbiavimui ir profesiniam tobulėjimui, užtikrinant jiems galimybes dalijimuisi praktine patirtimi vieniems su kitais, bendradarbiavimui  su mokslininkais ir kitais socialiniais partneriais.     Projektas apima: Mokytojų Kūrybingumo ambasadorių tinklaveika Bendradarbiaujant… Skaityti plačiau

Plačiau

Kūrybiškumo, inovacijų ir verslumo ugdymas mokyklose

  Tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams ir mokytojams dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse su įvairių mokslo, meno, verslo ir kitų sričių profesionalais. Projektu siekiama kurti šiuolaikišką ugdymo turinį. Organizuojamas ugdymas, kuris padėtų įgyti įvairios prasmingos patirties (stebėjimo, tyrinėjimo, eksperimentavimo, žaidimo, kūrybos), taip pat socialinių sąveikų ir būtų optimaliai gilus bei auginantis. Mokymasis siejamas su mokinių gyvenimo patirtimis, sudaromos… Skaityti plačiau

Plačiau