Inovacija – tai naujos vertės sukūrimas ir įdiegimas naujais būdais. Švietimo inovacijų tikslas suteikti visiems vienodas galimybes gauti kokybišką, šiandienos realijas atitinkantį išsilavinimą, kuris būtų puikiai suderinamas su žingeidumu, saviraiška ir aktyviu gyvenimo būdu.

Gamtos mokslų laboratorijų steigimas Vilniaus miesto gimnazijose

Projekto tikslas – paremti šiuolaikiškų gamtos mokslų (biologija/chemija/fizika) laboratorijų įrengimą Vilniaus miesto savivaldybės gimnazijose, siekiant sudaryti sąlygas kokybiškam gamtamoksliniam ugdymui(si) bei paskatinti mokinių domėjimąsi moksline-tiriamąja veikla. Projekto veiklos: gimnazijose įrengti šiuolaikiškas gamtos mokslų laboratorijas, aprūpinti gimnazijas šiuolaikiškomis biologijos/chemijos/fizikos mokymosi priemonėmis, teikti mokymus ir/ar konsultacijas apie įsigytų priemonių panaudojimą pamokose. Projektu siekiama gimnazijose kelti gamtamokslinio ugdymo kokybę… Skaityti plačiau

Plačiau

Pamokų žemėlapis „Patirk Vilnių“ aktyvus mokymasis mieste

„Mūsų Vilnius ne bet kaip ant Žemės „numestas“. Rodos, galiūno ranka jį nešiojo, įvairiai taikė prie nelygumų ir tarus „dailiau nebus niekur“ padėjo čia prie Neries.“ Prof. Česlovas Kudaba Vilniaus švietimo pažangos centras skelbia projekto „Vilniaus miesto pamokų žemėlapis. Patirk Vilnių“ III etapą. Projekte kviečiami dalyvauti visų mokomųjų dalykų bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai ir įvairias… Skaityti plačiau

Plačiau

Atvirų techninių kūrybinių FabLab dirbtuvių steigimas, įveiklinimas ir tinklo kūrimas Vilniaus mokyklose

Projekto tikslas – skatinti inovatyvius mokymo metodus, tarpdalykinę integraciją bei mokyklų bendradarbiavimą, plėtojant ir tobulinant Vilniaus miesto mokyklų atvirų techninių kūrybinių FabLab dirbtuvių tinklą. FabLab (angl. Fabrication/Fabulous Laboratory) dirbtuvės yra šiuolaikiška įranga aprūpinta inovacijų bei išradimų kūrimo platforma, skirta konstruoti, modeliuoti, projektuoti, gaminti įvairius gaminius, modelius, maketus ar prototipus, o tai pat skatinti kūrybiškumą, verslumą, domėjimąsi technika bei… Skaityti plačiau

Plačiau