Inovacija – tai naujos vertės sukūrimas ir įdiegimas naujais būdais. Švietimo inovacijų tikslas suteikti visiems vienodas galimybes gauti kokybišką, šiandienos realijas atitinkantį išsilavinimą, kuris būtų puikiai suderinamas su žingeidumu, saviraiška ir aktyviu gyvenimo būdu.

Gamtos mokslų laboratorijų steigimas Vilniaus miesto gimnazijose

Projekto tikslas – paremti šiuolaikiškų gamtos mokslų (biologija/chemija/fizika) laboratorijų įrengimą Vilniaus miesto savivaldybės gimnazijose, siekiant sudaryti sąlygas kokybiškam gamtamoksliniam ugdymui(si) bei paskatinti mokinių domėjimąsi moksline-tiriamąja veikla. Projekto veiklos: gimnazijose įrengti šiuolaikiškas gamtos mokslų laboratorijas, aprūpinti gimnazijas šiuolaikiškomis biologijos/chemijos/fizikos mokymosi priemonėmis, teikti mokymus ir/ar konsultacijas apie įsigytų priemonių panaudojimą pamokose. Projektu siekiama gimnazijose kelti gamtamokslinio ugdymo kokybę… Skaityti plačiau

Plačiau

Kūrybiškumo ir verslumo skatinimas Vilniaus mokyklų FabLab dirbtuvėse

Projekto tikslas – pasitelkiant mokyklose įsteigtas FabLab dirbtuves, ugdyti mokinių kūrybiškumo, verslumo, socialinės ir finansinės atsakomybės kompetencijas, inspiruoti inovacijas ir skatinti mokyklų bendradarbiavimą. Projekto veiklos numato kūrybiškumo, inovacijų ir verslumo ekspertų mokymus, kurių metu mokytojams ir mokiniams suteikiamos pamatinės žinios apie kūrybiškumą, inovacijas, verslą ir jo modelius, rinkodarą, finansų valdymą, socialinę ir finansinę atsakomybę. Mokytojai… Skaityti plačiau

Plačiau

Vilniaus miesto pamokų žemėlapis „Patirk Vilnių“

„Mūsų Vilnius ne bet kaip ant Žemės „numestas“. Rodos, galiūno ranka jį nešiojo, įvairiai taikė prie nelygumų ir tarus „dailiau nebus niekur“ padėjo čia prie Neries.“ Prof. Česlovas Kudaba Vilniaus švietimo pažangos centras skelbia konkurso „Vilniaus miesto pamokų žemėlapis. Patirk Vilnių“ II etapą. Konkurse kviečiami dalyvauti visų mokomųjų dalykų bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai ir įvairias… Skaityti plačiau

Plačiau

Atvirų techninių kūrybinių FabLab dirbtuvių steigimas Vilniaus mokyklose

Projekto tikslas – skatinti inovatyvius mokymo(si) metodus, tarpdalykinę integraciją ir mokyklų bendradarbiavimą, sudarant galimybę mokykloms įsigyti modernios įrangos atviroms techninėms kūrybinėms FabLab dirbtuvėms įrengti. FabLab (angl. Fabrication Laboratory) dirbtuvės yra šiuolaikiška įranga aprūpinta inovacijų bei išradimų kūrimo platforma, skirta konstruoti, modeliuoti, projektuoti, gaminti įvairius gaminius, modelius, maketus ar prototipus, o tai pat skatinti kūrybiškumą, verslumą, domėjimąsi technika bei… Skaityti plačiau

Plačiau