Inovacija – tai naujos vertės sukūrimas ir įdiegimas naujais būdais. Švietimo inovacijų tikslas suteikti visiems vienodas galimybes gauti kokybišką, šiandienos realijas atitinkantį išsilavinimą, kuris būtų puikiai suderinamas su žingeidumu, saviraiška ir aktyviu gyvenimo būdu.

Gamtos mokslų laboratorijų steigimas Vilniaus miesto gimnazijose

Projekto tikslas – paremti šiuolaikiškų gamtos mokslų (biologija/chemija/fizika) laboratorijų įrengimą Vilniaus miesto savivaldybės gimnazijose, siekiant sudaryti sąlygas kokybiškam gamtamoksliniam ugdymui(si) bei paskatinti mokinių domėjimąsi moksline-tiriamąja veikla. Projekto veiklos: gimnazijose įrengti šiuolaikiškas gamtos mokslų laboratorijas, aprūpinti gimnazijas šiuolaikiškomis biologijos/chemijos/fizikos mokymosi priemonėmis, teikti mokymus ir/ar konsultacijas apie įsigytų priemonių panaudojimą pamokose. Projektu siekiama gimnazijose kelti gamtamokslinio ugdymo kokybę… Skaityti plačiau

Plačiau