Bendradarbiavimas mokyklose yra vienas iš pagrindinių veiksmingai veikiančių mokyklų komponentų. Šiai dienai yra būtina megzti bendradarbystės tinklus, kur būtų galima dalintis savo patirtimi ir mokytis iš kitų mokyklų bendruomenių. Siekiama skatinti ne konkurencingumą, bet tvarų bendrų tiklslų siekimą, mažinti atskirtį tarp pačių geriausių ir silpniausių mokyklų. Be viso to, norint siekti bendros pažangos visi bendruomenės nariai turėtų būti įtraukti į mokyklos valdymą, yra būtina skatinti dialogo kultūrą įgyvendinant švietimo veiklas.

Būsiu mokytoju Vilniuje

Projekto tikslas – pritraukti į Vilniaus miesto bendrojo ugdymo įstaigas asmenis, kurie turi aukštąjį išsilavinimą, bet neturi pedagoginio išsilavinimo ir nori dirbti Vilniaus mokyklose nuo 2020 rugsėjo mėnesio. Taip pat asmenis jau dirbančius mokyklose ir norinčius įgyti kitą (papildomą) dalykinę kompetenciją. Projekto tikslo siekiama – sudarant sąlygas atrinktiems projekto „Būsiu mokytoju Vilniuje“ dalyviams įgyti pedagogines, psichologines bei… Skaityti plačiau

Plačiau

Seminarai, konsultacijos ir renginiai

Seminarai, aktualios konsultacijos ir renginiai bendrojo ugdymo įstaigų pedagogams ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogams iškylantiems poreikiams spręsti.

Plačiau

Vadovų stažuotė užsienyje

  Projekto koordinatorė: Jogailė Misevičė, jogaile.misevice@vilnius.lt, +370 662 47001

Plačiau

Vadovų Rudens forumas

Projekto koordinatorė: Jogailė Misevičė, jogaile.misevice@vilnius.lt, +370 662 47001

Plačiau

Vadovų pasitarimai

  Projekto koordinatorė: Jogailė Misevičė, jogaile.misevice@vilnius.lt, +370 662 47001

Plačiau

Vilniaus miesto olimpiadų prizininkų apdovanojimai

    Koordinuoja: Jogailė Misevičė, jogaile.misevice@vilnius.lt, +370 662 47001

Plačiau

Šimtukininkų apdovanojimai

    Koordinuoja: Jogailė Misevičė, jogaile.misevice@vilnius.lt, +370 662 47001

Plačiau

Tarptautinė Mokytojo diena

    Projekto koordinatorė:  Jogailė Misevičė, Jogaile.Misevice@vilnius.lt  +370 662 47001  ir VŠPC komanda.

Plačiau

Vilniaus ugdymo įstaigų vadovų rengimas ir vadybinių kompetencijų stiprinimas

Tikslas – Vilniaus mesto ugdymo įstaigų vadybinės grandies stiprinimas, užtikrinant kompetetingų ugdymo įstaigų vadovų Vilniaus miesto ugdymo įstaigoms rezervą. Uždaviniai: Stiprinti ir plėtoti esamų ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigų vadovų vadybos ir lyderystės kompetencijas. Stiprinti galimų kandidatų vadovauti ikimokyklinio ir/ar bendrojo ugdymo įstaigai vadybos bei lyderystės kompetencijas. Skatinti ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigų vadovų aktyvų įsitraukimą… Skaityti plačiau

Plačiau

Sugrįžtu mokyti

Atranka į projektą. Registracija į projektą vyksta iki gegužės 1 d. Informacija apie atranką. Projekto tikslas – sugrąžinti į pedagogo profesiją tuos, kurie turi pedagogo kvalifikaciją ir mokytojo pašaukimą, suteikiant jiems padrąsinimą, individualizuotą profesinę pagalbą ir suburiant į bendraminčių tinklą. Projekto tikslo siekiama – sudarant sąlygas atrinktiems projekto „Sugrįžti mokyti“ dalyviams stiprinti pedagogines, psichologines bei… Skaityti plačiau

Plačiau

Vilniaus miesto švietimo įstaigų bendradarbiavimo tinklo kūrimas

  Tikslas –  sukurti bei įveiklinti Vilniaus miesto ugdymo įstaigų koordinavimo, dalijimosi nuotolinio mokymo gerąja patirtimi, siekiant tobulinti ugdymo kokybę, pagalbos mokykloms organizavimą. Rezultatas – veikiantis interneto puslapis NUOTOLINIS MOKYMAS(IS) skirtas pateikti susistemintą informaciją bendrojo ugdymo mokykloms, ikimokyklinėms bei neformaliojo ugdymo įstaigoms. Tuo tikslu yra parengtas ir nuolatos atnaujinimas renginių kalendorius, pateiktos rekomendacijos ugdymo įstaigoms bei tėvams dėl… Skaityti plačiau

Plačiau

Vilniaus ugdymo įstaigų bendruomenėms organizuojami renginiai

Projekto tikslas – organizuoti renginius, skirtus Vilniaus miesto savivaldybės ugdymo įstaigų pedagogams ir vadovams. Projekto koordinatorė: Genovaitė Kynė, genovaite.kyne@vilnius.lt, +370 614 98597 ir kiti VŠPC darbuotojai.   Projekto veiklos: Tarptautinė Mokytojo diena. Koordinuoja Genovaitė Kynė. Šimtukininkų apdovanojimai. Koordinuoja Jogailė Tarvydaitė. Vilniaus miesto olimpiadų prizininkų apdovanojimai. Koordinuoja Agata Katkonienė. Vadovų pasitarimai. Koordinuoja Genovaitė Kynė. Vadovų Rudens forumas. Koordinuoja… Skaityti plačiau

Plačiau

Mokyklų tarybų pasitarimas

Projekto tikslas – stiprinti mokyklų ir ikimokyklinių įstaigų tarybų vaidmenį sprendžiant ugdymo klausimus Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose ir ikimokyklinėse įstaigose. Projekto veiklos: per metus įvykdomi du mokyklų tarybų pirmininkų susirinkimai, kurių metu savivaldybės atstovai dalinasi švietimo naujienomis ir aktualijomis, vyksta diskusijos ir pasitarimai kaip spręsti iškylančius probleminius klausimus. Projekto rezultatas: sustiprėjusi mokyklų ir ikimokyklinių įstaigų savivalda,… Skaityti plačiau

Plačiau

Pradedančiųjų Vilniaus mokytojų projektas

Projekto tikslas – kurti prielaidas sėkmingai profesinei pradedančiųjų mokytojų adaptacijai pirmaisiais darbo metais Vilniaus miesto savivaldybės mokykloje, sudarius bendradarbiavimo su kolegomis galimybes, siekinat išspręsti profesiniame kelyje kylančius iššūkius bei įsitraukti į Vilniaus miesto švietimo bendruomenės ir įvaizdžio formavimą.         Projekto veiklos (mokymai, seminarai, konsultacijos, individualios supervizijos): stiprina pradedančiųjų mokytojų profesinį pasitikėjimą ir… Skaityti plačiau

Plačiau

Renkuosi mokyti – Vilniaus mokyklų kaitai!

Projekto tikslas – parengti 12 pradinio ugdymo mokytojų, siekiant spręsti didėjantį šių mokytojų trūkumą sostinėje. Projektas įgyvendinamas pagal sertifikuotą, sėkmingai vykstančią „Renkuosi mokyti- mokyklų kaitai!“ programą. Projekto veiklos numato geriausių specialistų, turinčių lyderystės potencialą bei norinčių dirbti pradinio ugdymo mokytojais Vilniaus mokyklose, atranką, individualią profesinę pagalbą, tęstinę pedagogikos ir lyderystės mokymų programą, prasidedančią mėnesio trukmės… Skaityti plačiau

Plačiau

Vilniaus ikimokyklinių įstaigų pradedančiųjų vadovų ir jų mentorių tinklo kūrimas

Projekto tikslas – kurti ikimokyklinių įstaigų vadovų mentorystės tinklą, skirtą padėti pradedantiesiems vadovams įgyti efektyvaus vadovavimo mokyklai kompetencijas per dalyvavimą mentorystės tinkle. Projekto veiklos numato mokymus ir konsultacijas pradedantiesiems vadovams bei mentoriams. Mentoriams tai – galimybė tobulėti, dalytis gerąja patirtimi, teikti pagalbą pradedantiesiems kolegoms, užmegzti bendradarbiavimą. Numatomas mokymų ciklas naujai pradėjusiems dirbti mokyklų vadovams, mentorių tinklo koordinavimas… Skaityti plačiau

Plačiau

Vilniaus mokyklų pradedančiųjų vadovų ir jų mentorių tinklo kūrimas

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas pradedantiesiems vadovams įgyti efektyvaus vadovavimo mokyklai kompetencijas dėka dalyvavimo mentorystės tinkle. Projekto veiklos numato mokymų ciklą ir konsultacijas naujai pradėjusiems dirbti mokyklų vadovams bei mentoriams. Mentoriai turės ne tik galimybę dalintis gerąja patirtimi, teikti pagalbą pradedantiesiems kolegoms, užmegzti bendradarbiavimą, bet ir  tobulėti. Projekto rezultatas: efektyvesnis vadovavimas mokykloms, glaudesnis mokyklų vadovų bendradarbiavimas ir dalinimasis… Skaityti plačiau

Plačiau

Pavaduotojų akademija

Projekto tikslas: Sukurti tvarią Vilniaus miesto bendrojo ugdymo ir ikimokyklinių įstaigų pavaduotojų kompetencijų tobulinimo bei profesinės tinklaveikos sistemą ir ją išbandyti. Projektas skirtas suburti iniciatyvius pavaduotojus aktyviai bendradarbiauti sprendžiant ugdymo ir ugdomojo vadovavimo problemas, taip pat ruošti vadovavimo lyderius. Veikla orientuota į bendradarbiavimą, konsultavimą, dalijimąsi patirtimi, kompetencijų tobulinimą. Projekto veiklos: bendradarbiavimo tinklo kūrimas, konsultacinės dienos, seminarai… Skaityti plačiau

Plačiau