Bendradarbiavimas mokyklose yra vienas iš pagrindinių veiksmingai veikiančių mokyklų komponentų. Šiai dienai yra būtina megzti bendradarbystės tinklus, kur būtų galima dalintis savo patirtimi ir mokytis iš kitų mokyklų bendruomenių. Siekiama skatinti ne konkurencingumą, bet tvarų bendrų tiklslų siekimą, mažinti atskirtį tarp pačių geriausių ir silpniausių mokyklų. Be viso to, norint siekti bendros pažangos visi bendruomenės nariai turėtų būti įtraukti į mokyklos valdymą, yra būtina skatinti dialogo kultūrą įgyvendinant švietimo veiklas.

Renginių Vilniaus ugdymo įstaigų bendruomenėms organizavimas

Projekto tikslas – organizuoti renginius, skirtus Vilniaus miesto savivaldybės ugdymo įstaigų pedagogams ir vadovams. Projekto veiklos: Tarptautinės Mokytojo dienos minėjimas; Šimtukininkų apdovanojimai; Vilniaus miesto olimpiadų prizininkų apdovanojimai; Ugdymo įstaigų vadovų pasitarimai; Ugdymo įstaigų vadovų rudens forumas; Aktualios konsultacijos bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų iškylantiems poreikiams spręsti. Projekto koordinatorė: Genovaitė Kynė, genovaite.kyne@vilnius.lt, +370 614 98597 ir kiti VŠPC darbuotojai.

Plačiau

Vilniaus mokyklų tarybų pirmininkų susirinkimai

Projekto tikslas – stiprinti mokyklų ir ikimokyklinių įstaigų tarybų vaidmenį sprendžiant ugdymo klausimus Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose ir ikimokyklinėse įstaigose. Projekto veiklos: per metus įvykdomi du mokyklų tarybų pirmininkų susirinkimai, kurių metu savivaldybės atstovai dalinasi švietimo naujienomis ir aktualijomis, vyksta diskusijos ir pasitarimai kaip spręsti iškylančius probleminius klausimus. Projekto rezultatas: sustiprėjusi mokyklų ir ikimokyklinių įstaigų savivalda,… Skaityti plačiau

Plačiau

Pradedančiųjų Vilniaus mokytojų akademija

Projekto tikslas – kurti prielaidas sėkmingai profesinei pradedančiųjų mokytojų adaptacijai pirmaisiais darbo metais Vilniaus miesto savivaldybės mokykloje, sudarius bendradarbiavimo su kolegomis galimybes, siekinat išspręsti profesiniame kelyje kylančius iššūkius bei įsitraukti į Vilniaus miesto švietimo bendruomenės ir įvaizdžio formavimą. Projekto veiklos: 1) Mokymas – veikla klasėje: kompetencijų ugdymu grįstas mokymasis; bendrųjų kompetencijų ugdymas; darbo klasėje planavimas,… Skaityti plačiau

Plačiau

Renkuosi mokyti – Vilniaus mokyklų kaitai!

Projekto tikslas – parengti 12 pradinio ugdymo mokytojų, siekiant spręsti didėjantį šių mokytojų trūkumą sostinėje. Projektas įgyvendinamas pagal sertifikuotą, sėkmingai vykstančią „Renkuosi mokyti- mokyklų kaitai!“ programą. Projekto veiklos numato geriausių specialistų, turinčių lyderystės potencialą bei norinčių dirbti pradinio ugdymo mokytojais Vilniaus mokyklose, atranką, individualią profesinę pagalbą, tęstinę pedagogikos ir lyderystės mokymų programą, prasidedančią mėnesio trukmės… Skaityti plačiau

Plačiau

Vilniaus ikimokyklinių įstaigų pradedančiųjų vadovų ir jų mentorių tinklo kūrimas

Projekto tikslas – kurti ikimokyklinių įstaigų vadovų mentorystės tinklą, skirtą padėti pradedantiesiems vadovams įgyti efektyvaus vadovavimo mokyklai kompetencijas per dalyvavimą mentorystės tinkle. Projekto veiklos numato mokymus ir konsultacijas pradedantiesiems vadovams bei mentoriams. Mentoriams tai – galimybė tobulėti, dalytis gerąja patirtimi, teikti pagalbą pradedantiesiems kolegoms, užmegzti bendradarbiavimą. Numatomas mokymų ciklas naujai pradėjusiems dirbti mokyklų vadovams, mentorių tinklo koordinavimas… Skaityti plačiau

Plačiau

Vilniaus mokyklų pradedančiųjų vadovų ir jų mentorių tinklo kūrimas

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas pradedantiesiems vadovams įgyti efektyvaus vadovavimo mokyklai kompetencijas dėka dalyvavimo mentorystės tinkle. Projekto veiklos numato mokymų ciklą ir konsultacijas naujai pradėjusiems dirbti mokyklų vadovams bei mentoriams. Mentoriai turės ne tik galimybę dalintis gerąja patirtimi, teikti pagalbą pradedantiesiems kolegoms, užmegzti bendradarbiavimą, bet ir  tobulėti. Projekto rezultatas: efektyvesnis vadovavimas mokykloms, glaudesnis mokyklų vadovų bendradarbiavimas ir dalinimasis… Skaityti plačiau

Plačiau

Vilniaus miesto pavaduotojų akademija

Projekto tikslas – sukurti tvarią Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pavaduotojų kompetencijų tobulinimo bei profesinės tinklaveikos sistemą. Projekto veiklos: bendradarbiavimo tinklo kūrimas, konsultacinės dienos, seminarai ir mokymai aktualiais klausimais. Pavaduotojų akademijos veikla orientuota į pavaduotojų bendradarbiavimą, konsultavimą, dalijimąsi patirtimi bei kompetencijų tobulinimą. Projekto rezultatas: pavaduotojai aktyviai bendradarbiauja spręsdami ugdymo ir vadovavimo ugdymo procesui klausimus. Projekto koordinatorė: Agata Katkonienė, agata.katkoniene@vilnius.lt, +370 680 93405

Plačiau