Bendradarbiavimas mokyklose yra vienas iš pagrindinių veiksmingai veikiančių mokyklų komponentų. Šiai dienai yra būtina megzti bendradarbystės tinklus, kur būtų galima dalintis savo patirtimi ir mokytis iš kitų mokyklų bendruomenių. Siekiama skatinti ne konkurencingumą, bet tvarų bendrų tiklslų siekimą, mažinti atskirtį tarp pačių geriausių ir silpniausių mokyklų. Be viso to, norint siekti bendros pažangos visi bendruomenės nariai turėtų būti įtraukti į mokyklos valdymą, yra būtina skatinti dialogo kultūrą įgyvendinant švietimo veiklas.

Seminarai, konsultacijos ir renginiai

Seminarai, aktualios konsultacijos ir renginiai bendrojo ugdymo įstaigų pedagogams ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogams iškylantiems poreikiams spręsti.

Plačiau

Vadovų stažuotė užsienyje

  Kontaktinis asmuo: Jogailė Misevičė, jogaile.misevice@vilnius.lt, +370 662 47001

Plačiau

Vadovų Rudens forumas

Kontaktinis asmuo: Jogailė Misevičė, jogaile.misevice@vilnius.lt, +370 662 47001

Plačiau

Vadovų pasitarimai

  Kontaktinis asmuo: Jogailė Misevičė, jogaile.misevice@vilnius.lt, +370 662 47001

Plačiau

Vilniaus miesto olimpiadų prizininkų apdovanojimai

    Koordinuoja: Jogailė Misevičė, jogaile.misevice@vilnius.lt, +370 662 47001

Plačiau

Šimtukininkų apdovanojimai

    Koordinuoja: Jogailė Misevičė, jogaile.misevice@vilnius.lt, +370 662 47001

Plačiau

Vilniaus miesto švietimo įstaigų bendradarbiavimo tinklo kūrimas

  Tikslas –  sukurti bei įveiklinti Vilniaus miesto ugdymo įstaigų koordinavimo, dalijimosi nuotolinio mokymo gerąja patirtimi, siekiant tobulinti ugdymo kokybę, pagalbos mokykloms organizavimą. Rezultatas – veikiantis interneto puslapis NUOTOLINIS MOKYMAS(IS) skirtas pateikti susistemintą informaciją bendrojo ugdymo mokykloms, ikimokyklinėms bei neformaliojo ugdymo įstaigoms. Tuo tikslu yra parengtas ir nuolatos atnaujinimas renginių kalendorius, pateiktos rekomendacijos ugdymo įstaigoms bei tėvams dėl… Skaityti plačiau

Plačiau

Vilniaus ugdymo įstaigų bendruomenėms organizuojami renginiai

Projekto tikslas – organizuoti renginius, skirtus Vilniaus miesto savivaldybės ugdymo įstaigų pedagogams ir vadovams.     Projekto veiklos: Tarptautinė Mokytojo diena. Koordinuoja Jogailė Misevičė. Šimtukininkų apdovanojimai. Koordinuoja Jogailė Misevičė. Vilniaus miesto olimpiadų prizininkų apdovanojimai. Koordinuoja Agata Katkonienė. Vadovų pasitarimai. Koordinuoja Jogailė Misevičė. Vadovų Rudens forumas. Koordinuoja Jogailė Misevičė. Vadovų stažuotė užsienyje. Koordinuoja Jogailė Misevičė. Mokyklų tarybų pasitarimas. Koordinuoja… Skaityti plačiau

Plačiau

Mokyklų tarybų pasitarimas

Projekto tikslas – stiprinti mokyklų ir ikimokyklinių įstaigų tarybų vaidmenį sprendžiant ugdymo klausimus Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose ir ikimokyklinėse įstaigose. Projekto veiklos: per metus įvykdomi du mokyklų tarybų pirmininkų susirinkimai, kurių metu savivaldybės atstovai dalinasi švietimo naujienomis ir aktualijomis, vyksta diskusijos ir pasitarimai kaip spręsti iškylančius probleminius klausimus. Projekto rezultatas: sustiprėjusi mokyklų ir ikimokyklinių įstaigų savivalda,… Skaityti plačiau

Plačiau

Būsiu mokytoju Vilniuje

Projekto tikslas – parengti 12 pradinio ugdymo mokytojų, siekiant spręsti didėjantį šių mokytojų trūkumą sostinėje. Projektas įgyvendinamas pagal sertifikuotą, sėkmingai vykstančią „Renkuosi mokyti- mokyklų kaitai!“ programą. Projekto veiklos numato geriausių specialistų, turinčių lyderystės potencialą bei norinčių dirbti pradinio ugdymo mokytojais Vilniaus mokyklose, atranką, individualią profesinę pagalbą, tęstinę pedagogikos ir lyderystės mokymų programą, prasidedančią mėnesio trukmės… Skaityti plačiau

Plačiau

Vilniaus ikimokyklinių įstaigų pradedančiųjų vadovų ir jų mentorių tinklo kūrimas

Projekto tikslas – kurti ikimokyklinių įstaigų vadovų mentorystės tinklą, skirtą padėti pradedantiesiems vadovams įgyti efektyvaus vadovavimo mokyklai kompetencijas per dalyvavimą mentorystės tinkle. Projekto veiklos numato mokymus ir konsultacijas pradedantiesiems vadovams bei mentoriams. Mentoriams tai – galimybė tobulėti, dalytis gerąja patirtimi, teikti pagalbą pradedantiesiems kolegoms, užmegzti bendradarbiavimą. Numatomas mokymų ciklas naujai pradėjusiems dirbti mokyklų vadovams, mentorių tinklo koordinavimas… Skaityti plačiau

Plačiau

Vilniaus mokyklų pradedančiųjų vadovų ir jų mentorių tinklo kūrimas

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas pradedantiesiems vadovams įgyti efektyvaus vadovavimo mokyklai kompetencijas dėka dalyvavimo mentorystės tinkle. Projekto veiklos numato mokymų ciklą ir konsultacijas naujai pradėjusiems dirbti mokyklų vadovams bei mentoriams. Mentoriai turės ne tik galimybę dalintis gerąja patirtimi, teikti pagalbą pradedantiesiems kolegoms, užmegzti bendradarbiavimą, bet ir  tobulėti. Projekto rezultatas: efektyvesnis vadovavimas mokykloms, glaudesnis mokyklų vadovų bendradarbiavimas ir dalinimasis… Skaityti plačiau

Plačiau

Pavaduotojų akademija

Projekto tikslas: Sukurti tvarią Vilniaus miesto bendrojo ugdymo ir ikimokyklinių įstaigų pavaduotojų kompetencijų tobulinimo bei profesinės tinklaveikos sistemą ir ją išbandyti. Projektas skirtas suburti iniciatyvius pavaduotojus aktyviai bendradarbiauti sprendžiant ugdymo ir ugdomojo vadovavimo problemas, taip pat ruošti vadovavimo lyderius. Veikla orientuota į bendradarbiavimą, konsultavimą, dalijimąsi patirtimi, kompetencijų tobulinimą. Projekto veiklos: bendradarbiavimo tinklo kūrimas, konsultacinės dienos, seminarai… Skaityti plačiau

Plačiau