Vilniaus švietimo pažangos centro 2019 metų projektai

Inovacijos švietime

 1. Pamokų žemėlapis „Patirk Vilnių“: aktyvus mokymasis mieste. Projekto koordinatorė –  Jogailė Tarvydaitė.
 2. Atvirų techninių kūrybinių dirbtuvių FabLab3 steigimas Vilniaus mokyklose. Projekto koordinatorė – Olga Suprun.
 3. Kūrybiškumo ir verslumo skatinimas Vilniaus mokyklų FabLab dirbtuvėse. Projekto koordinatorė – Olga Suprun.
 4. Gamtos mokslų laboratorijų steigimas Vilniaus miesto gimnazijose. Projekto koordinatorė – Genovaitė Kynė.

Metodinė veikla

 1. Tikslinė kompleksinė pagalba Vilniaus mokykloms. Projekto koordinatorė – Eglė Melnikė.
 2. Tikslinė kompleksinė pagalba ikimokyklinėms įstaigoms. Projekto koordinatorė – Agata Katkonienė.

Bendradarbiavimas ir lyderystė

 1. Vilniaus mokyklų pradedančiųjų vadovų ir jų mentorių tinklo kūrimas. Projekto koordinatorė – Genovaitė Kynė.
 2. Pradedančiųjų Vilniaus mokytojų akademija. Projekto koordinatorės – Genovaitė Kynė ir Jogailė Tarvydaitė.
 3. Vilniaus mokyklų pavaduotojų akademija. Projekto koordinatorė – Agata Katkonienė.
 4. Renkuosi mokyti – Vilniaus mokyklų kaitai! Projekto koordinatorė – Genovaitė Kynė.
 5. Vilniaus mokyklų tarybų pirmininkų susirinkimai. Projekto koordinatorės – Agata Katkonienė ir Eglė Melnikė.
 6. Vilniaus ikimokyklinių įstaigų pradedančiųjų vadovų ir jų mentorių tinklo kūrimas. Projekto koordinatorė – Genovaitė Kynė.
 7. Renginių Vilniaus ugdymo įstaigų bendruomenėms organizavimas. Projekto koordinatoriai – visi VŠPC darbuotojai.