Vilniaus švietimo pažangos centro 2020 metų projektai

Inovacijos švietime

 1. Atvirų techninių kūrybinių FabLab dirbtuvių steigimas, įveiklinimas ir tinklo kūrimas Vilniaus mokyklose. Projekto koordinatorė – Olga Suprun
  Projekto veiklos:
  1. Naujų atvirų techninių kūrybinių dirbtuvių „FabLab“ steigimas Vilniaus mokyklose
  2. Verslumo ir kūrybiškumo skatinimas įsteigtose Vilniaus mokyklų „FabLab“ dirbtuvėse
  3. Vilniaus mokyklų „FabLab“ dirbtuvių tinklo tobulinimas ir bendradarbiavimo skatinimas.
 2. Gamtos mokslų laboratorijų steigimas Vilniaus miesto gimnazijose. Projekto koordinatorė – Olga Suprun
 3. Pamokų žemėlapis „Patirk Vilnių“: aktyvus mokymasis mieste. Projekto koordinatorė –  Jogailė Tarvydaitė

Metodinė veikla

 1. Kūrybiškumo, inovacijų ir verslumo ugdymas mokyklose. Projekto koordinatorė – Edita Linkevičiūtė
 2. Mokytojai mokosi iš mokytojų. Projekto koordinatorė – Asta Morkūnienė
 3. Tikslinė kompleksinė pagalba ikimokyklinėms įstaigoms. Projekto koordinatorė – Agata Katkonienė
 4. Tikslinė kompleksinė pagalba Vilniaus mokykloms. Projekto koordinatorė – Eglė Melnikė

Bendradarbiavimas ir lyderystė

 1. Pavaduotojų akademija. Projekto koordinatorė – Agata Katkonienė
 2. Pradedančiųjų Vilniaus mokytojų projektas. Projekto koordinatorės – Edita Linkevičiūtė
 3. Renkuosi mokyti – Vilniaus mokyklų kaitai! Projekto koordinatorė – Jogailė Tarvydaitė
 4. Sugrįžtu mokyti. Projekto koordinatorė – Edita Linkevičiūtė
 5. Ugdymo įstaigų vadovų rezervo rengimas. Projekto koordinatorė – Eglė Melnikė
 6. Vilniaus ikimokyklinių įstaigų pradedančiųjų vadovų ir jų mentorių tinklo kūrimas. Projekto koordinatorė – Agata Katkonienė
 7. Vilniaus mokyklų pradedančiųjų vadovų ir jų mentorių tinklo kūrimas. Projekto koordinatorė – Genovaitė Kynė
 8. Vilniaus ugdymo įstaigų bendruomenėms organizuojami renginiai. Projektą koordinuoja VŠPC komanda
  1. Tarptautinė Mokytojo diena. Koordinuoja Genovaitė Kynė
  2. Šimtukininkų apdovanojimai. Koordinuoja Jogailė Tarvydaitė
  3. Vilniaus miesto olimpiadų prizininkų apdovanojimai. Koordinuoja Agata Katkonienė
  4. Vadovų pasitarimai. Koordinuoja Genovaitė Kynė
  5. Vadovų Rudens forumas. Koordinuoja Genovaitė Kynė 
  6. Vadovų stažuotė užsienyje. Koordinuoja Genovaitė Kynė
  7. Mokyklų tarybų pasitarimas. Koordinuoja Eglė Melnikė
  8. Seminarai, konsultacijos ir renginiai. Koordinuoja Edita Linkevičiūtė ir Agata Katkonienė

Nuotolinis mokymas(is)

 1. Vilniaus miesto švietimo įstaigų bendradarbiavimo tinklo kūrimas. Projektą koordinuoja VŠPC komanda

 286 total views,  18 views today