2021-03-12

Pristatytos naratyvinio žaidimo ir mokymo(si) metodo taikymo Vilniaus miesto darželiuose patirtys

„Vaikai, anksčiau mažai kalbėję apie tai, ką veikė darželyje, dabar kiekvieną dieną po žaidimų dalinasi savo įspūdžiais, pratęsia žaidimus namuose įtraukdami ne tik brolius, seses, bet ir tėvelius, kitus artimuosius.“ – atsiliepimais apie naratyvinių žaidimų darželyje poveikį dalijasi tėveliai ir darželiuose dirbančios pedagogės.

10 Vilniaus miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogės 2020 metais dalyvavo mokymuose apie naratyvinio žaidimo ir mokymo(si) metodą. Mokymų laikotarpiu 30-tyje ikimokyklinio ugdymo grupių buvo sužaista virš 120 naratyvinio žaidimo epizodų ir į žaidimą buvo įtraukta daugiau nei 600 vaikų.

2021 m. kovo 9–10 d. vyko II-oji mokslinė praktinė konferencija „Kai pedagogės žaidžia: naratyvinio žaidimo ir mokymosi metodo taikymas Vilniaus miesto darželiuose“. Joje mokymuose dalyvavusios pedagogės dalijosi patirtimi, kaip kūrė naratyviniam žaidimui palankią aplinką, su kokiais iššūkiais susidūrė, kaip mokytojas „pavirsdamas“ knygos personažu tapo vaiko žaidimo draugu.

„Pirmas žingsnis jau žengtas. Linkiu kitiems darželiams pasekti šiuo pavyzdžiu ir pradėti plačiau taikyti žaidimą ugdant mažuosius“ – sveikindama konferencijos dalyvius sakė Vilniaus miesto mero pavaduotoja E. Tamošiūnaitė. Gerų žodžių pedagogėms negailėjo ir VDU Švietimo akademijos kanclerė prof. Dr. L. Kaminskienė: „Smagu, kad jau pradeda formuotis darželių tinklas, auga bendruomenė. Metodas atveria erdves Jūsų improvizacijai, mokymuisi ir kūrybiškumui. Tikiuosi, kad Vilniaus miesto patirtis pasklis į kitus miestus“.

Pristatydamos savo patirtis pedagogės akcentavo teigiamą kolektyvinio vaidmenų žaidimo poveikį vaikams. Anot pedagogių, vaikams yra lengviau bendrauti su pedagogu, kuris yra persirengęs personažu – jiems tampa paprasčiau savo emocijas, jausmus išreikšti žodžiu. Pedagogams – tai galimybė užmegzti geresnį ryšį su vaikais ir tiesiog kartu gerai leisti laiką. Pedagogės pastebėjo, kad naratyvinio žaidimo taikymas prisidėjo prie grupės vaikų tarpusavio santykių stiprinimo. Vaikai tapo iniciatyvesni bendrauti tarpusavyje, sumažėjo tarpusavio nesutarimų, į žaidimus įsitraukia ir tie vaikai, kurie anksčiau buvo linkę likti nuošalyje.

Konferenciją rengė VDU Švietimo akademija ir VšĮ Vaiko psichologijos centras. Konferencijos partneriai – Vilniaus miesto savivaldybė, Vilniaus miesto švietimo pažangos centras, VDU ŠA Profesinio tobulėjimo institutas. Joje dalyvavo daugiau nei 300 Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo mokytojų.

Naratyvinio  žaidimo  ir  mokymo(si)  metodo taikymo mokymus vedė VDU Švietimo akademijos mokslininkės doc. dr. M. Brėdikytė ir doc. dr. A.Brandišauskienė, bendradarbiaudamos su Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo pedagogėmis G. Buidydiene, R. Čepiene, A. Draučikaite, L. Girdauskiene ir dr. M. Skeryte-Kazlauskiene.

Mokymuose dalyvavo 10-ties Vilniaus miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų („Ąžuolas“, „Birutė“, „Daigelis“, „Lokiuko giraitė“, „Nykštukas“, „Ozas“, „Pagrandukas“, Santariškių, „Švelnukas“, „Užupiukas“) pedagogės.