Kalbinis ugdymas

Lietuvių kalbos mokymas pradinėse klasėse https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/integruotos%20uzduotys_%20galutinis.pdf Metodinė priemonė skirta pradinių klasių mokytojams,  dirbantiems tautinių mažumų mokyklose.
Skaitmeninės knygos
„Upelis“ 1-2 kl.
„Upelis“ 3-4 kl.
https://www.upc.smm.lt/naujienos/pradinis/skaitiniai/Skaitiniai-1-2-klasems.pdf

https://www.upc.smm.lt/naujienos/pradinis/skaitiniai/Skaitiniai-3-4-klasems.pdf

Knygose pateikiama nemaža dalis Lietuvių kalbos pradinio ugdymo bendrojoje programoje (2016) nurodytų privalomosios literatūros tekstų.

Socialinis ir gamtamokslinis ugdymas

Pasaulio pažinimas (1-4 klasė) http://www.gamtukai.lt/ Teorija, vaizdo medžiaga, testai, užduotys, animacija.
Pasaulio pažinimo pamokų veiklų aprašai http://www.vedlys.smm.lt/1-4_klasiu_pamoku_veiklu_aprasai.html Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“.
Jaunieji gamtos reindžeriai http://www.gamtosreindzeris.lt/ Erdvė, kurioje jaunieji gamtos mylėtojai mokosi pažinti gamtą žaisdami žaidimus ir spręsdami linksmas užduotis.
Žaliasis tyrinėtojas https://sodas.ugdome.lt/mokymo-priemones/4753 Edukacinis žaidimas – 9 užduotėlės ir varlės vystymosi ciklo tyrinėjimas, rūpinantis ja, kol užauga.

Matematinis udymas

Žaidimas „Pinigėnai“ http://www.pinigenai.lt/  Interaktyvios užduotys ir vaizdingas informacijos pateikimas – finansinio raštingumo pagrindams.
„Matific“ platforma https://www.matific.com/lt/lt/home/our-product/how-to-use/ Virtuali mokymosi aplinka skirta mokinių matematiniam raštingumui ugdyti. Priešmokyklinis ir pradinis ugdymas.

Dorinis ugdymas

Katalikų tikybos pamokos
Filmai, užduotys.

Meninis ugdymas

Muzikinis raštingumas
Žaidimas muzikiniam raštingumui ugdyti

Kūno kultūra

Kūno kultūros pamoka
Kūno kultūros pamoka, kurią veda Vilniaus humanistinės mokyklos kūno kultūros mokytojas – kineziterapeutas.

Kita medžiaga

Gerosios praktikos pavyzdžiai
Metodiniai leidiniai mokytojams.
Žaidimai pradinukams
Sudėtis, atimtis, raidės, atminties lavinimas.
Edukaciniai plakatai įvairiomis temomis
Medžiaga ugdymui pradinėse klasėse.

 324 total views,  15 views today