KALBINIS UGDYMAS
Lietuvių kalbos mokymas pradinėse klasėse https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/integruotos%20uzduotys_%20galutinis.pdf Metodinė priemonė skirta pradinių klasių mokytojams,  dirbantiems tautinių mažumų mokyklose.
Skaitmeninės knygos
„Upelis“ 1-2 kl.
„Upelis“ 3-4 kl.
https://www.upc.smm.lt/naujienos/pradinis/skaitiniai/Skaitiniai-1-2-klasems.pdfhttps://www.upc.smm.lt/naujienos/pradinis/skaitiniai/Skaitiniai-3-4-klasems.pdf Knygosepateikiama nemaža dalis Lietuvių kalbos pradinio ugdymo bendrojoje programoje (2016) nurodytų privalomosios literatūrostekstų.
SOCIALINIS IR GAMTAMOKSLINIS UGDYMAS
Pasaulio pažinimas (1-4 klasė) http://www.gamtukai.lt/ Teorija, vaizdo medžiaga, testai, užduotys, animacija.
Pasaulio pažinimo pamokų veiklų aprašai http://www.vedlys.smm.lt/1-4_klasiu_pamoku_veiklu_aprasai.html Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“.
Jaunieji gamtos reindžeriai  http://www.gamtosreindzeris.lt/ Erdvė, kurioje jaunieji gamtos mylėtojai mokosi pažinti gamtą žaisdami žaidimus ir spręsdami linksmas užduotis.
Žaliasis tyrinėtojas https://sodas.ugdome.lt/mokymo-priemones/4753 Edukacinis žaidimas – 9 užduotėlės ir varlės vystymosi ciklo tyrinėjimas, rūpinantis ja, kol užauga.
MATEMATINIS UGDYMAS
Žaidimas „Pinigėnai“ http://www.pinigenai.lt/  Interaktyvios užduotys ir vaizdingas informacijos pateikimas – finansinio raštingumo pagrindams.
„Matific“ platforma https://www.matific.com/lt/lt/home/our-product/how-to-use/ Virtuali mokymosi aplinka skirta mokinių matematiniam raštingumui ugdyti. Priešmokyklinis ir pradinis ugdymas.
Matematikos pamoka https://www.youtube.com/watch?v=GeJmUnbkyvg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3wEv_gVrF3Ynmk4P8y7RVQn_79cYH1DZS9reHo2LaoLNOwAhozljAd1VM Matematikos pamoka apie metrą,  kurią veda Vilniaus humanistinės mokyklos mokytoja.
MENINIS UGDYMAS
Muzikinis raštingumas https://dudorius.lt/zaidimas-atspek-natas/index.php Virtuali mokymosi aplinka skirta mokinių matematiniam raštingumui ugdyti. Priešmokyklinis ir pradinis ugdymas.
KITA MEDŽIAGA
Gerosios praktikos pavyzdžiai https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/prad Metodiniai leidiniai mokytojams.
Žaidimai pradinukams https://gudrutisdutis.lt/lt/zaidimai?fbclid=IwAR27oR0sbrT8GTQZi8gmySPQxVcItHhvjvzFzuIHgykgdcUc_u2prmDgbVg Sudėtis, atimtis, raidės, atminties lavinimas.
Edukaciniai plakatai įvairiomis temomis  https://mokytojoturinys.lt/ Medžiaga ugdymui pradinėse klasėse.

 4,071 total views,  4 views today