2020-10-29

Pradedantiesiems mokytojams – seminaras apie asmens duomenų apsaugos aktualijas

Tęsdami „Pradedančiųjų Vilniaus mokytojų“ projekto veiklas, Vilniaus miesto Pradedantiesiems mokytojams 2020 spalio 27 d. organizavome nuotolinį seminarą „Asmens duomenų apsaugos aktualijos dirbant su vaikais, mokiniais, jų tėvais ir kolegomis virtualiai“, skirtą aptarti aktualiausius klausimus, susijusius su asmens duomenimis: kas laikoma asmens duomenimis ir kada galima tvarkyti asmens duomenis? Taip pat aptarėme asmens teisės į privatumą turinio elementus: informacinį privatumą, fizinį privatumą, komunikacinį privatumą ir teritorinį privatumą.

Kadangi didžia dalimi ugdymas persikelia į virtualią erdvę, daug dėmesio skyrėme vaikų asmens duomenų apsaugai bei saugiam asmens duomenų perdavimui organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu. Išsamiai panagrinėjome, kokiais trimis žingsniais gali būti paremtas nuotolinio mokymosi organizavimo ir vykdymo procesas.

Neliko nuošaly ir intelektinės nuosavybės klausimas mokymo procese.

Seminarą vedė ir į mokytojų klausimus atsakinėjo doc. dr. Marius Laurinaitis, MRU Ekonomikos ir verslo fakulteto docentas, asmens duomenų apsaugos ekspertas.

Lapkričio pradžioje Pradedančiuosius mokytojus pakviesime į mokymus tema „Pažangių IKT taikymas ugdymo procese“.