2018-05-10

Pradedamos rengti Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo ataskaitos (NMPP)

Jau nuo šiandien (gegužės 10 d.) pradedamos rengti NMPP rezultatų ataskaitos. Gegužės mėnesį bus parengtos ataskaitos kiekvienam mokiniui ir jo tėvams, mokytojams ir mokykloms. NMPP ataskaitų rengimo grafikas skelbiamas Nacionalinio egzaminų centro svetainėje adresu: http://www.nec.lt/612/
Visos ataskaitos yra siunčiamos mokykloms, o mokyklos perduoda ataskaitas mokiniams ir jų tėvams.

Kiekvieną pavasarį antrų, ketvirtų, šeštų ir aštuntų klasių mokiniai visoje Lietuvoje dalyvauja Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime, kurio metu atlieka įvairių dalykų užduotis: 2 klasės – skaitymo, rašymo ir matematikos; 4 klasės – skaitymo, rašymo, matematikos ir pasaulio pažinimo; 6 klasės – skaitymo, rašymo ir matematikos; 8 klasės – skaitymo, rašymo, matematikos, gamtamokslinio ir socialinio ugdymo.

NMPP nėra egzaminas. Šio patikrinimo tikslas – suteikti informaciją mokiniams, jų tėvams, mokytojams, mokykloms – kaip mokiniams sekasi mokytis – kas sekasi puikiai, o kur tobulintinos sritys – ir šią informaciją panaudoti tolesniam mokymuisi. Mokytojai ir mokyklos vadovybė, matydami vertinimo rezultatus, gali nuspręsti, ką ir kaip ugdant konkretų vaiką, reikia keisti, kokias užduotis skirti, kokios individualios pagalbos jam reikia. Mokinio tėvai, remdamiesi ataskaita, gali kreiptis į mokyklos vadovybę arba mokytojus ir prašyti, kad mokiniui būtų suteikta atitinkama mokymosi pagalba.

Pagal apibendrintus pasiekimų rezultatus mokyklos steigėjas gali spręsti, kokios papildomos pagalbos reikia mokyklai.

Daugiau informacijos Nacionalinio egzaminų centro svetainėje adresu: http://www.nec.lt/608/