2020-06-29

Pradedame projektų „Sugrįžtu mokyti“ ir „Būsiu mokytoju Vilniuje“ veiklas

Baigėme dalyvių atranką į du projektus. Į projektą Sugrįžtu mokyti atrinkome 15 motyvuotų dalyvių, turinčių aukštąjį pedagoginį išsilavinimą ir norinčių grįžti dirbti į Vilniaus bendrojo ugdymo įstaigas. Į projektą Būsiu mokytoju Vilniuje  buvo atrinkti 8 asmenys, kurie tikslingai siekia pedagogo kvalifikacijos – nori įgyti pedagoginį išsilavinimą arba įgyti kitą (papildomą) dalykinę kompetenciją. Jiems Vilniaus miesto savivaldybė finansuos studijas Mykolo Romerio universitete.

Sveikiname atrinktus abiejų projektų dalyvius, linkime jiems sėkmės ir nelaukdami pradedame veiklas. Liepos 2 d. Vilniaus mokytojų namuose Mokyklų tobulinimo centro ir programos „Renkuosi mokyti!” komanda dalyviams ves mokymus, kuriuose gvildens mokytojo tapatumo temą, analizuos dokumentus, kurie yra svarbūs dirbant mokytoju, bei Bendrąsias ugdymo programas. Šie mokymai yra sudedamoji projektuose numatytos tikslinės pagalbos, skirtos patobulinti savo turimas žinias ir/ar pasirengti darbui mokykloje, dalis.

 

 

Projektus koordinuoja Vilniaus švietimo pažangos centras

Projektus finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė

Projektų partneriai – VšĮ Mokyklų tobulinimo centras kartu su programa „Renkuosi mokyti!”