2020-04-24

Pradedame pilotinę technologinės kūrybos programą pradinių klasių mokytojams

Kaip judriems, nuo mažens technologijų pasaulyje augantiems pradinių klasių mokiniams įžiebti meilę matematikai ir padėti ją geriau suprasti?

Jau šiandien Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijoje pradėsime pilotinę Teachers Lead Tech programą, kuri, tikime, padės daugiau mokinių pamilti matematiką – mokslų motiną.

Pilotinę Teachers Lead Tech programą pradinių klasių mokytojams šį balandį – gegužę vykdysime 6 Vilniaus mokyklose: VGTU inžinerijos licėjuje, Vilniaus Filaretų pradinėje mokykloje, Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijoje, Vilniaus Prano Mašioto pradinėje mokykloje, Vilniaus „Šviesos“ pradinėje mokykloje, Vilniaus Sietuvos progimnazijoje. Programą sudaro keturios praktinės pamokos skirtos matematikai – matematinės temos bus nagrinėjamos programavimo ir 3D modeliavimo pagalba, taip atrandant naujus būdus matematines idėjas pradinukams paaiškinti per technologinę kūrybą. Tai tęstinė technologinės kūrybos mokymosi programa, kurioje 89 mokytojai su jų mokyklai paskirtu mentoriumi aiškinsis, kaip pamokų turinį apjungti su technologinės kūrybos įrankiais, stiprins įgūdžius kurti technologijas ir augins pasitikėjimą technologiniais įrankiais.

Manau, kad geras išsilavinimas yra būdas suprasti pasaulį, kuriame gyveni. O technologinė kūryba yra tvirtas įgūdis, o kartu ir įrankis mokytis kurti dabartiniame pasaulyje. Mums svarbu, kad augantys vaikai taptų ne pasyviais technologijų vartotojais, o jų kūrėjais. Jų vedliai šiame kelyje – mokytojai. Be galo džiaugiamės ir didžiuojamės rodoma mokytojų iniciatyva, žingeidumu ir drąsa eiti į nepažintas sritis bei jas atnešti į klases ir taip sukurti naujas vaikų mokymosi galimybes“ – Monika Katkutė-Gelžinė, bit&Byte vadovė.

Teachers Lead Tech programą įgyvendina komanda iš technologijų kūrybos akademijos bit&Byte, kurioje šiuo metu mokosi 1000 vaikų. Jau penkerius metus bit&Byte kassavaitiniuose užsiėmimuose vaikams padeda suprasti, dekonstruoti ir kurti technologijas (programavimą, dirbtinį intelektą, virtualią realybę, mobiliąsias programėles ir kt.).

 

Projektą koordinuoja Vilniaus švietimo pažangos centras

Projektą finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė

Projektą įgyvendina– Teachers Lead Tech