2021-04-19

Prabudimas įvyko!

„Tyrinėjimo menas Vilniuje“ programoje dalyvaujančios sostinės mokyklos balandžio 15 d. susitiko baigiamajame šių metų programos renginyje „Prabudimas“. Šių metų programoje didelis dėmesys buvo skiriamas sprendžiant penktų klasių mokinių adaptacijos mokyklos bendruomenėje iššūkius. Su mokyklomis bendradarbiavę kūrėjai pasidalijo įžvalgomis apie įvykusius pokyčius.

Nors bendradarbiavimas vyko nuotoliniu būdu, pastebėta, kad programos metu sustiprėjo bendruomeniniai ryšiai tarp mokinių ir mokytojų, išaugo technologinis mokytojų raštingumas, formavosi nuotolinio mokymosi kultūra, augo drąsa įsitraukti į kūrybą nuotoliu.

Svarbūs pokyčiai vyko ir mokytojų mokymosi srityje. Mokytojai aktyviai ėmėsi praktiškai tyrinėti mokymosi iššūkius ir ieškoti sprendimų kuriant, eksperimentuojant. Pavyzdžiui, Vasilijaus Kačialovo gimnazija tyrinėjo, kaip turėtų atrodyti įtrauki nuotolinė pamoka. Kurdami ugdomąsias veiklas, mokytojai integravo technologijas ir kūrybiško mokymosi metodus.

Renginio metu programoje dalyviai kolegoms pristatė savo gerąsias patirtis. Kalbėta, kaip sudominti mokinius ir aktualizuoti pamokos temą; kaip kelti klausimus, kad mokiniai pateiktų išsamesnius atsakymus ir būtų žadinamas jų smalsumas; kaip kūrybiškai ilsėtis ir mokytis poilsiaujant. Pristatymuose dėmesio skirta ir technologijoms – buvo pristatyti mokytojų praktiškai su penktokais išbandyti ir ugdymo procesą papildantys skaitmeniniai įrankiai.

Renginyje ir jo teminėse gerosios patirties pasidalijimo sesijose virė gyvenimas. O renginio pabaigoje įvykęs nuotolinis improvizuotas mokytojų šokis tik įrodo – prabudimas įvyko!

Programoje „Tyrinėjimo menas Vilniuje“ dalyvavo 6 mokyklos, 73 mokytojai, 154 penktų klasių mokiniai. Su mokyklomis dirbo 12 kūrėjų, o į programose veiklas mokyklose netiesiogiai įsitraukė per 900 dalyvių. „Kūrybinių jungčių“ užfiksuotų mokyklų patirčių pagrindu bus parengtos rekomendacijos programoje nedalyvavusioms mokykloms dėl  efektyvios reemigrantų integracijos ir penktokų adaptacijos. Jos bus paskelbtos Vilniaus švietimo pažangos centro svetainėje.

Šiais mokslo metais Vilniaus miesto savivaldybė, Vilniaus švietimo pažangos centras drauge su ,,Kūrybinės jungtys“ daliai sostinės mokyklų sudarė galimybes įgyvendinti gilų, tyrinėjimu pagrįstą, mokymosi procesą, ugdant vaikų kūrybingumą, kritinį mąstymą ir kitus svarbiausius XXI a. gebėjimus. Šešiose sostinės mokyklose kartu su kūrybinių sričių profesionalais įgyvendinta programa „Tyrinėjimo menas Vilniuje“. Į programą Vilniuje įsitraukė Aleksandro Puškino, Pranciškaus Skorinos, Senvagės, Vasilijaus Kačialovo, „Žaros“ gimnazijos ir Simono Stanevičiaus progimnazija.