2021-09-09

Po vasaros mokymų projekto „Sugrįžtu mokyti“ dalyviams: tai yra padrąsinimas ir įgalinimas

Birželio ir rugpjūčio mėnesį projekto „Sugrįžtu mokyti“ dalyviai – sugrįžtantieji dirbti į mokyklas mokytojai – dalyvavo intensyviuose vasaros mokymuose. Jų metu su lektoriais dr. Egle Pranckūniene, Asta Blande, Dovile Čiškauskaite, Urte Penkauskaite, Norbertu Airošiumi, Artur Adam Markevič kalbėjo apie mokytojo darbo virtuvę, apie tai ką reiškia būti Mokytoju.

Lektoriai su mokytojais aptarė skirtingų amžiaus tarpsnių vaikų emocinius ir psichologinius poreikius, ilgalaikius, trumpalaikius ugdymo ir pamokos planus, vertinimą ugdymo procese, informacinių technologijų taikymą, įtraukųjį ugdymą, mokytojo tapatumą. Mokytojai džiaugėsi, kad lektoriai yra praktikai, kurie puikiai žino, kas vyksta mokykloje, kokios pagalbos reikia sugrįžtantiems ir pradedantiems mokyti. „Man labai patiko. Sakau nuoširdžiai. Tiek naujo sužinojau, kad vis dar negaliu atsidžiaugti. Praplėčiau akiratį, pakeičiau nuomonę apie šiandieninę mokyklą“ – po mokymų sakė dalyvė.

Dr. Eglė Pranckūnienė analizavo mokytojo tapsmo etapus, apžvelgė autentiško santykio su mokiniais kūrimo pavyzdžius bei su mokytojais aptarė klasės valdymo klausimus. Ne nuošalyje liko ir bendrosiomis kompetencijomis grįsto ugdymo turinio tema.

Mokyklose daugėjant specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių, mokytojams buvo aktualu išgirsti mokytojo Artur Adam Markevič patirtį. Sugrįžtantieji susipažino su pamokos planavimu panaudojant universalaus dizaino principus bei ugdymo turinio pritaikymu šiems mokiniams.

Sužinojo, kaip naudojant 3 žingsnių planą, suvaldyti jaudrų vaiko elgesį.

Tradiciškai daug klausimų sulaukė psichologė A. Blandė. Mokytojams rūpėjo tėvų–vaikų, tėvų–mokytojų bendravimo ypatumai. Psichologė pasidalijo pozityvaus santykio su kitu kūrimo patarimais ir pabrėžė, kad svarbu būti dėmesingu ne kito elgesiui, o savo reakcijai ir prisiminti, kad kito pakeisti negalima.

Taip pat sugrįžtantiems mokytojams buvo naudinga susipažinti su šiuo metu mokyklose naudojamais skaitmeniniais mokymo(si) įrankiais, kurie karantino laikotarpiu tapo nebeatsiejama ugdymo proceso dalimi.

Pasibaigus intensyviems vasaros mokymams, mokytojai pradeda savo pirmąjį mėnesį mokykloje ir jau rugsėjo 28 d. susitiks pirmoje refleksijos dienoje.

 

Dalyvių atsiliepimai:

Priėmus sprendimą eiti dirbti į mokyklą, tai yra labai didelis padrąsinimas ir įgalinimas jaustis tvirčiau, pasitikėti savo jėgomis.“

Gera, puiki iniciatyva. Mokytojams, kurie buvo padarę pertrauką, labai reikalingi įvadiniai mokymai, mentorystė ir savitarpio pagalbos grupės.“

„Praverstų grįžtančiam mokytojui elementaresni IT mokymai.“

Siūlyčiau daugiau laiko skirti skaitmeninių technologijų pažinimui ir įvaldymui, ne tik susipažinimui. Praktiškai visos dalyvės jautė didelę žinių spragą ir norėtų papildomų kursų nuotoliniu ar kokiu kitokiu būdu.“

„Puikus projektas, atvėręs duris ir parodęs kelią, kuriuo turiu eiti toliau.“