2021-03-22

Po mokymų apie refleksijos svarbą mokytojo darbe

Ar galėtumėte nuoširdžiai sau pasakyti, kad esate reflektuojantis mokytojas? Tikriausiai, norėtųsi atsakyti, kad TAIP. O kaip kitaip? Juk darbo dienos pabaigoje apmąstote, kaip sekėsi mokinius įtraukti į veiklas pamokos metu, padėti jiems tądien mokytis. Ir būtumėte teisūs.

Seminaro „Reflektuojantis mokytojas sudėtingame ugdymo kontekste“ su dr. Egle Pranckūniene, kuris buvo skirtas Pradedantiesiems Vilniaus mokytojams ir projektų Sugrįžtu mokyti“ bei „Būsiu mokytoju, metu gilinomės į refleksijos sampratą ir svarbą mokytojo darbe. Lektorė gražiai dalyviams atskleidė, kad „refleksija – tai procesas, kai atkreipiamas dėmesys į išgyventą patirtį, apimančią mintis, jausmus ir veiksmus. Ir neatsiejamas jos komponentas yra atsakomybės už būsimą veiklą prisiėmimas“. Taigi, neužtenka tik apmąstyti patirtį, svarbu ir atsakyti sau – o ką aš, turėdamas visą šitą informaciją, darysiu toliau?

Norint apmąstyti, reikia tam skirti laiko. Ir tai vadinama refleksija apie veikimą, kuri apima veiksmų, priežasčių ir pasekmių apmąstymą ir aptarimą po veiklos. Bei šių žinių pagrindu keičiamą veiklą ateityje. Dr. Eglė Pranckūnienė pabrėžė, kad refleksija gali vykti ir veiklos metu (refleksija veikiant), kai veikdami konkrečioje situacijoje tarsi atsitraukiame ir tuo pačiu metu apmąstome, įsijaučiame į ankstesnę savo patirtį ir čia pat priimame sprendimą bei sureaguojame.

Pradedantieji mokytojai, išgirdę apie refleksiją veikiant, tarsi atsiduso, kad štai – mes kaip niekas kitas esame padidinto budrumo būsenoje ir net to nesuprasdami bei neįsivardindami reflektuojame veikiant! „Kai tik pradedame dirbti – viską turime patirti patys… Mokomės iš savo patirties ir palaipsniui praktikoje pradedame atpažinti įvairius teorinius dalykus“ – apie mokytojo profesijos ypatumus sakė lektorė.