2021-11-30

Planavimo renginys programos ,,Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje” dalyviams

Lapkričio 25 d. vyko ,,Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje” planavimo renginys, skirtas projekte dalyvaujantiems mokytojams įsivertinti, kaip sekasi įgyvendinti planavimo etapo uždavinius ir įkvėpti vieni kitus bendram kokybiškam darbui mokyklose. Renginio metu dalyviai sužinojo apie projektų, sesijų kokybės standartus ir principus, mokėsi pagerinti projektų idėjų planavimą.

Per pirmąsias sesijas kūrėjai vyko į mokyklas, kuriose bendravo su projekte dalyvaujančiomis mokyklomis, būrė mokytojų klubą bei aiškinosi, su kokiais pagrindiniais iššūkiais susiduria dalyviai. Sesijos metu dalyviai planavo, kaip kitame programos įgyvendinimo etape kūrybingai dirbs su iššūkiais, tikslais, kompetencijų ugdymu. Mokytojai dalinosi savo patirtimi su kitomis mokyklomis, gilinosi kaip spręsti kylančius iššūkius.

Planavimo renginys leido mokyklų komandoms įgyti įkvėpimo, išgirsti naujų idėjų, gauti konstruktyvų grįžtamąjį ryšį bei galimybę pilnavertiškai išvystyti ir suplanuoti mokyklos projekto idėją, prisidėti prie kitų mokyklų projektų idėjų vystymo.

Programą ,,Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje” įgyvendina Vilniaus švietimo pažangos centras, bendradarbiaudamas su profesionalia kūrėjų bendruomene ,,Kūrybinės jungtys”.

Programa „Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje“ sukuria erdvę mokinių, mokytojų ir įvairių kūrybinių sričių praktikų partnerystėms. Jų metu kartu sprendžiami konkretūs mokymosi iššūkiai, kuriami ir išbandomi integruoti, tyrinėjimu, kūryba ir problemų sprendimu pagrįsti ugdymo metodai.