2018-06-29

Pirmasis mentorystės etapas baigtas: kaip sekėsi?

Vilniaus švietimo pažangos centras įgyvendina Vilniaus miesto savivaldybės inicijuojamą projektą „Bendrojo ugdymo įstaigų vadovų mentorystės tinklo kūrimas“. Projektas skirtas bendrojo ugdymo mokyklų vadovų profesiniam tobulėjimui, jų mentorystei bei bendradarbiavimo tinklų kūrimui.

Pagrindinis projekto tikslas – sudaryti sąlygas pradedantiesiems vadovams ir jų mentoriams kurti bendradarbiavimo tinklus, abiem tikslinėms grupėms organizuoti mokymus, kurie padėtų spręsti darbinėje veikloje iškylančius klausimus.

Mentoriams – tai galimybė tobulėti, dalytis gerąja patirtimi, bendradarbiauti. Pirmasis mokymų ciklas įgyvendintas ir parengta 17 mentorių – tai patyrę bendrojo ugdymo mokyklų vadovai, kurie 6 mėnesius konsultavo pradedančiuosius kolegas. Šio etapo pabaigoje į reflektyviuosius mokymus rinkosi mentoriai apibendrinti laikotarpio rezultatus, pasidalyti įžvalgomis, iškelti probleminius klausimus.

Dauguma džiaugėsi ir pastebėjo, kad kuriasi ne tik mentorių, bet ir pradedančiųjų vadovų tinkas, atsiranda dialogas bei pagrindas dalytis patirtimi, bendradarbiauti. Iki tol nemažai būta konkurencines aplinkos.

Antrajam šio projekto etapui numatyta naujai paskirtų vadovų mokymų ciklas ir bendros konsultacijos su mentoriais.

Projektą koordinuoja Švietimo veiklos vadovė Genovaitė Kynė, Mob. +37061498597; genovaite.kyne@vilnius.lt